Vatan Partisi, Şehit aileleri ve Gaziler politikasını açıkladı

Vatan Partisi, Şehit aileleri ve Gaziler politikasını açıkladı

ÖZET:
• Şehit Aileleri ve Gaziler Bakanlığı’nı kuracağız.
• Muharip, Terörle Mücadele, Vazife ve Harp Malulü Gazileri tek çatı altında birleştirilerek çocuklarına ve geleceğe bırakacağı onur simgeleri olan Gazilik ve Şehitlik unvanları kanunlarla tanımlanacaktır.
• Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehitler, Dul ve Yetimleri Konfederasyonu oluşturulacaktır.
• Gazilere ikinci, şehitlerin bütün kardeşlerine ve yetimlerine iş hakkı tanınacaktır.
• Gazilerimize vergi muafiyet indirim raporu almaları gözetilmeksizin Üç Bin Altı Yüz prim gün sayısını doldurduklarında erken emeklilik hakkı verilecektir.
• Köy korucularının özlük hakları sosyal güvence altına alınılıp, Kamu görevlisi gibi statüsü belirlenecek, sosyal ve mali hakları devlet güvencesi altına alınacaktır.

Vatan Partisi Ankara milletvekili adayı Gazi Erten Acır, bugün Parti’nin Genel Merkezi’nde düzenlediği basın toplantısı ile Vatan Partisi’nin şehit aileleri ve gazilere ilişkin politikalarını açıkladı.

Acır’ın açıklamaları şöyle: 

Terör acısını “çeken bilir”. Bu acıyı çekenlerin başında şehit aileleri ve gaziler gelir. Terör karşısında önlem alınması iktidarların işidir. Bugün Güneydoğu’da oynanan oyun, yaşadığımız yüzyılda siyasi terörün en acımasız biçimde kullanılarak kitlesel katliamlara ortam yaratacağını ve savaşın, cephelerde askerle değil, cephe gerisinde terör örgütleriyle yapılacağını ortaya koymaktadır.
Yaşadığımız süreçte Gaziler ve Şehit aileleri sahipsiz bırakılmış ve AKP’nin BÖL – PARÇALA yönteminden, Gaziler ve Şehit aileleride nasibini almıştır. Gaziler ve Şehit aileleri parçalanmıştır.
AKP bugün, Çanakkale’de, İstiklal Savaşı’nda, Kore’de, Kıbrıs’ta ve iç güvenlik harekâtında, milletimizin bağımsızlığı, özgürlüğü, güvenliği, huzuru ve mutluluğu için şanlı mücadeleye katılmış 47 bin gaziyi görmezden gelip, PKK ve onun başındaki terörist APO’yu muhatap alarak Gaziler ve Şehit ailelerinin onurunu kırmıştır.

VATAN PARTİSİ OLARAK ÇOK İYİ BİLİYORUZ Kİ...
• Vatan uğruna seve seve canını vermeye koşan gazi ve şehit ailesi, milletin vekili kadar bile saygın değildir.
• Asgari ücretin bile altında olan kuru bir aylıkla yaşam mücadelesi vermektedir.
• Madalyası yoktur.
• Sağlık sorunları çözümden uzaktır.
• Adına adanmış bir anıtı bir parkı yoktur.
• Süreli bir yayın organı yoktur
• Bir araya gelebilecekleri bir çatısı yoktur.
• Kısaca gaziler sahipsizdirler.

1. Şehit Aileleri ve Gaziler Bakanlığı’nı Kuracağız
Bu bakanlık; Şehit ailelerinin ve Gazilerin taşıdıkları kutsal unvanlarını sahiplendiği gibi bütün gazilerin, şehit ailelerinin özlük haklarının geliştirilmesini ve iyileştirilmesini aynı zaman da, ülke sorunlarını veçıkarlarını gözeterek katkı sağlayacaktır.

2. Gazilik ve Şehitliğin Tanımı:
Bugün,  harpte fiili ateş altında ölenler şehit sayılıyor. Eğitim sırasındaki kayıp ise yetkili makamlarca görevlendirmeye bağlı tutuluyor. Denizaltı ve Hava kazasında ölenlerin şehit, kara araçlarıyla ölenlerin şehit sayılmamaktadır. Bu durum Gaziler içinde geçerlidir, Ama işin en tuhaf tarafı ise hakları genel olarak sosyal güvenlik mevzuatındaki 'malullük' hükümleri ve tazminat kanunları çerçevesinde düzenlenmektedir. İşte bu yüzden dolayı:
Gazilik ve şehitlik tanımlarının onur simgesi olacak şekilde yeniden yapılandırılması ve yasal mevzuatta karışıklığa sebep olmayacak şekilde Muharrip, Terörle Mücadele, Vazife ve Harp Malulü Gazileri Tek Çatı Altında Birleştirerek çocuklarına ve geleceğe bırakacağı Onur simgeleri olan Gazilik ve Şehitlik ünvanları kanunlarla tanımlanacaktır.

3. Gazilerin Geleceğinin Güvenceye Alınması, Sorunlarının Takibi ve Süratle Çözüme Bağlanması İçin Tüm Derneklerin TÜRKİYE HARP MALULÜ VE GAZİLER, ŞEHİTLER DUL VE YETİMLERİ KONFEDERASYONUNA Dönüştürülmesi.

4. Gazilere İkinci, Şehitlerin Bütün Kardeşlerine ve Yetimlerine İş Hakkı

5. Muharip Gaziler ve Ailelerinin Sıkıntılarının Giderilmesi 
Muharip Gaziler ve ailelerinin öncelikli sorunları olan
Muharip gaziler, İstiklal, Kore, Kıbrıs savaşlarına fiilen katılmış olmasına rağmen malul olmadıkları için Son çıkan torba yasalarda hakların tümünden mahrum bırakılarak, yasalarda göz ardı edilmişlerdir.
1005 Sayılı Kanunda 2007 tarihinde yapılan değişiklikle, İstiklal Savaşı, Kore Savaşı ve Kıbrıs Barış Harekatı’na katılan muharip gazilere verilen şeref aylığında ayrıcalıklı uygulama yapılmıştır. Şeref aylığı bağlanan muharip gaziler arasında sosyal güvenliği olanlar ve olmayanlar kıstası getirilmiştir. Sosyal güvencesi olan bir gazi, olmayana göre 300 TL daha az şeref aylığı almaktadır.” 
Vatan için Hayatlarını ortaya koyan kahraman Gazilerimizi Sosyal Güvencesi olsun olmaksızın Şeref Aylıkları geçim ve yaşam standartlarına getirilecektir.
Muharip gazinin başını sokacak evi yoktur. 
Faizsiz Konut Kredisi verilecektir.
Muharip Gazilerin çocuklarına, devlet sıcak ve şefkatli kollarını uzatmayı unutmuştur, Gazilerin ve Şehitlerin çocukları bu ülkenin geleceğidir. Devlet Gazi ayrımı yapmaksızın Devletin bütün imkanlarından faydalanma hakkı verme mecburiyetindedir.
Muharip Gazi çocuklarına iş hakkı tanınacaktır.

6. 3600 Gün Emeklilik
Gazilere 3600 gün üzerinden emeklilik hakkı tanınması5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 28 inci maddesi ile engelli kişilere belirli oranlardaki rapor durumlarına göre erken emeklilik hakkı tanınmıştır. 
Giderek artan emeklilik yaşı, terörle mücadele esnasında yaralanarak gazi olup 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun Ek- 1 inci maddesine göre rehabilite edilmek amacıyla işe yerleştirilen, çeşitli fiziki ve ruhi sorunları olan gazilerimizde büyük bir sıkıntı yaratmaktadır.
Sayıları 1500-2000 civarında olan bu gazilerimize vergi muafiyet indirim raporu almaları gözetilmeksizin gazi olmalarını belgelemeleri halinde Üç Bin Altı Yüz prim gün sayısı doldurduklarında erken emeklilik hakkı verilecektir.

7. Gönüllü Köy, Geçici Köy Korucularının Yasal Haklarına Kavuşması
 Güneydoğuda Vatanın bölünmez bütünlüğünü ve Her köyde, köy sınırı içinde herkesin ırzını, canını ve malını korumak için, and içmiş, devlete hizmet etmiş, emeğini canını kanını vermiş ve şu anda çözüm süreci adı altında sesleri kesilmiş kahraman köy korucularına Vatan Partisi olarak sözümüzdür.
30 yıllık geriye dönük olarak, gasp edilen özlük haklarınız sosyal güvence altına alınılıp, Kamu görevlisi gibi statünüz belirlenecek sosyal ve mali haklarınız devlet güvencesi altına alınıcaktır.
Devletin sizlere minnet borcu vardır ve sizin çocuklarınızı iyi bir eğitim vermek devletin asli görevidir ve Çocuklarınıza okul ve eğitim alanında öncelikler tanınacaktır.
İlköğretimden itibaren yüksek öğrenimi dahil gerektiğinde yurt dışı öğrenimlerini parasız olarak devlet tarafından karşılanılacak ve Askeri ve Polis Okullarına Sınavsız sokulması sağlanılacaktır

8. Malul Sayılmayan Gazilerin Sıkıntıları
Terörle mücadelede malul sayılmayacak derecede yaralanan ve basında yer alan haberlerden de görülebileceği üzere bacağında kurşunla yaşamaya devam eden “Malul Sayılmayan Gaziler” hiçbir maaş ve özlük hakkından yararlanamamaları nedeni ile sağlık ve psikolojik sorunları nedeni ile sivildeki işlerine de adapte olamamaktadırlar. Malul sayılmayan Gazilere hiçbir yerden aylık da bağlanmamıştır. Sağlık sorunları devam eden malul sayılmayan Gazilerimizin hastanelerden yararlanmada katılım payı muafiyetleri de yoktur.
Terörle mücadelede görev almış, çatışmada yaralanmış, aylarca tedavisi devam etmiş malul sayılmayan Gaziler "askerliğe elverişli değildir" raporu alamadıkları için vazife malulü olarak emekliye ayrılamamış, malul Gazilere tanınan hiçbir haktan yararlanamamışlardır.
Kimi malul sayılmayan Gazimizin bacağı kısa olup, kimisi vücudunda kurşunla ya da şarapnel parçaları ile hayatlarına devam etmektedirler. Sivil terör mağdurlarına dahi devlet hastanesinden alacağı % 40 sakatlık oranı aylık bağlanması ve iş hakkından yararlanması için yeterli olurken % 53 sakatlık oranı olan malul sayılmayan Gazilerimiz bile bulunmaktadır. 
Malul sayılmayan Gazilerle ilgili olarak var olan sorunların çözümlenebilmesi, onlara hak ettikleri yaşam seviyesinin sağlanmak sureti ile kimseye muhtaç olmadan yaşamlarına devam edebilmelerini sağlamak için Yıllardır görmezden gelinen Malul Sayılmayan Gazilerin haklı feryadına kulak verilecek gerekli olan düzenlemeler Vatan partisi sayesinde sağlanacaktır.
Vatan partisi olarak seçim bildirgemize Şehit ailelerinin ve Gazilerin Özlük Hakları Vatan Partisinin Namus Borcudur demiştik.
Vatan Partisi Gaziyi ve Şehit ailelerini hak ettiği yere taşıyacak, sorunlarına çözüm üretecek ve her şeyin ötesinde Gazi ve Şehit ailelerine hak ettikleri saygınlığı verecektir.

Bu bağlamda Çanakkale’deİstiklal Savaşı’nda, Kore’de, Kıbrıs’ta ve iç güvenlik harekatındaVatanımızın bölünmez bütünlüğü ve Cumhuriyetimizin temel niteliklerinin muhafazası için gözlerini kırpmadan canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi saygıyla anıyor, şükranlarımızı sunuyoruz.

Yüce Atatürk; ışığımız,
Aziz şehitler ve kahraman gaziler; onurumuz,
Büyük milletimiz; gücümüz,
Vatan toprağı; uğrunda can vereceğimiz yuvamız,
Bayrağımız; şanımız, şerefimizdir.
Saygılarımızla...
ulusalkanal.com.tr


banner863
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.