Ahmet Yavuz - Soykırım ithamına karşı mücadele 24 Ocak 2015, 18:19

AİHM’ de 28 Ocak 2015 günü görülecek Perinçek davasına ilişkin olarak 19 Ocak akşamı Ulusal Kanal’da yayınlanan Çıkış Yolu programın akışı, izleyenlerden ikisinin yaptıkları yorum nedeniyle farklı bir mecraya kaydı.
İki şey birbirine karışmıştı: Ermeni soykırımının bir emperyalist yalan olduğu olgusu ve Ermenilere karşı takınılması gereken tavır.
Birinci konuda herkes aynı fikirdeydi.
İkincisinde kafaların karışık olduğu görüldü. Birincisine karşı çıkmak Ermenilere karşı düşmanca tutum takınmayı gerektirir mi?
Sayıca az dahi olsa soykırım suçlamasına karşı olan öfkesini Ermeni göçmenlere ve Ermenilere yöneltenler oldu. Böyle bir tavır kaygı vericidir. Kökü hayli derinde olan bir sorunla karşı karşıya olduğumuzun işaretidir. Milli ve ahlaki bulmadığım bu yaklaşımla mücadele edilmelidir.

DOĞU PERİNÇEK’İN ÖRNEK TUTUMU
Ama bu vesileyle bir örnek tutuma da tanıklık etme olanağı bulduk.
Doğu Perinçek, örnek bir lider tavrıyla, Ermenileri göçmenleri, hatta bütün Ermenileri hedef alan bu yaklaşıma karşı çıktı. Takınılması gereken tavrı hem takındı hem de bütün boyutlarıyla açıkladı. Kendisini kutluyorum. Benzeri durumlarda popülizm yapılır ve yandaşlardan gelen yanlış tavırlara sessiz kalınır. Yani bizden-onlardan yaklaşımı merkezdedir. Hakikat bir kenara atılır. Değerler umursanmaz. Bilimsel ve etik tutumlardan uzaklaşılır.
Bu tutumun bedeli de ağır olarak ödenir ama kimse farkına varmaz. Eğer daha önceki AİHM duruşmasında, Perinçek Ermeni düşmanı bir yaklaşımda bulunsaydı, herhalde bugün, kendi lehine bir karardan bahsedilemezdi.
Soykırım nitelemesinin emperyalist bir yalan olduğu fikrini, edindiğim bilgiler,tarih bilincim, harp gerçeğini bilmem sayesinde savunuyorum. Bu topraklar üzerinde oynanan oyunların bilincindeyim.Milletime bir leke vurulmasının nelere yol açabileceğini de sezmekteyim.
Bu nedenle Strasbourg’ta olacağım.

HAKİKATİN İKİ BİLEŞENİ
Bunlar işin bir yanı. Bir de diğer yanı var.
Ben bu topraklarda 1915 ve sonrasında karşılıklı bir kırım yaşandığını da aynı tarih incelemeleriyle öğrenmiş bir insanım. Yaşananlar, hiçbirimizin övüneceği şeyler değildir.Tıpkı 6-7 Eylül, Çorum, Kahraman Maraş ve Sivas’ta yaşananlar gibi…
İnsanlar ölmüş ve öldürülmüştür. Bunun acısını hissetmeden insanca bir tutum takınamayız. Ermenilerin o dönemde yaptıkları da, o dönem onlara yapılanlar da hakikatin birer parçasıdır ve bu acıların taraflarca içselleştirilmesi gerekir.
Soykırım gibi bir yalanın arkasına sığınmış bile olsalar, onlarla mücadelenin yolu, hem yaşanan acıları anlamaktan hem de gerçeği anlatmaktan geçmektedir.
Bir 24 Nisan haftasında, Paris’in Notre Dame Kilisesi önündeki Soykırım sergisinde, onlarca fanatiklik sınırında dolaşan Ermeni kökenli Fransız vatandaşına, sergilediklerinin yarısının yalan olduğu söylemem, bu tutumu benimsememden kaynaklanmıştır.
Ermeniler ister ülkemizde yaşasınlar, ister başka yerlerde… Elini kana bulamış ya da onları savunanların dışındakilerin hepsi bizim dostlarımızdır. Esas düşmanımız, ülkemizi bölmek ve bizi birbirimize düşürmek isteyen emperyalistlerdir. Dün Ermenilerin arkasında, bugün hem Ermenilerin hem de Kürtlerin arkasında olmaları tesadüf değildir.Ama onların bu adımlarını engellemek de bizim görevimizdir.

TARİHİ SORUMLULUK
O nedenledir ki, hiç kimsenin kimliğinden dolayı aşağılanmadığı ama hiçbir kimliğin de insan olmanın ve ülkenin namuslu vatandaşı olmanın önüne konulmadığı bir Türkiye’yi yaratmak zorunluluğu vardır. Bu tarih, bu coğrafya, bizlerden böyle bir sorumluluk üstlenmemizi beklemektedir.
Perinçek’in canlı yayında takındığı tavır yol göstericidir. Hem Ermeni hem de ayrılıkçı Kürt meselesinin çözümüne ışık tutucu özellik taşımaktadır.
Gönül bağı kopunca onarılamıyor…


Ahmet Yavuz
ulusalkanal.com.tr

Etiketler

Yorum Gönder