Ömer Yıldız - Vatan Partisi meydan okuyor - 2 26 Mart 2015, 11:57

Vatan Partisinin Milli Hükümet Programını hiç okudunuz mu?
Eğer okumadıysanız, aşağıdaki internet adresinden okumanızı sağlık veririm.
 
Siz okusanız da ben yine de Vatan Partisi Milli Hükümet programından bazı can alıcı konuları sizinle paylaşmak istiyorum.
Öncelikle baştan söylemeliyim ki, çok heyecan verici bir parti programı. 
Programı okurken kendinizi adeta  Atatürk’le beraber milli hükümeti kurmaya yola çıkan Amasya , Erzurum ve Sivas Kongre delegesi gibi hissedeceksiniz.
 
Sanki Kurtuluş savaşını veren, Türk Milletini bağımsızlığa kavuşturan, Türkiye Cumhuriyetini kuran  Kuvayi Milliyeci ruhuna bürünecek ve başarma hissi ve mücadele azmi ile dolu dolu olacaksınız. 
Toplamı 80 maddeden oluşan Vatan Partisi Milli Hükümet Programı,  giriş kısmı dahil altı bölüme ayrılmıştır. 
Giriş bölümünü bir önceki yazımda anlatmıştım.
Milli Hükümet programının  diğer ana başlıkları  ise; 
1- Milli Devlet ve Halk Yönetimi
2- Bağımsız Dış Politika, Milli Savunma ve Güvenlik
3- Herkese İş ve Refah 
4- Sağlık ve Güvenlikli Yaşam
5- Cumhuriyet Eğitimi ve Aydınlanma
*****
Bu yazıyı yazarken Ömer Hayyam’a ait olduğu söylenen aşağıdaki dizeler geldi aklıma.
Kör cehalet çirkefleştirir insanları.
Suskunluğum asaletimdendir.
Her lafa verecek bir cevabım var elbet.
Lakin bir lâfa bakarım laf mı diye,
Bir de söyleyene bakarım adam mı diye…
Vatan Partisini kuran inanmış kadroların büyük çoğunluğu, Balyoz Ergenekon gibi iftira ve kumpasa davalarında cezalandırılmaya çalışılan veya bu kumpasa karşı gelenlerden oluşmaktadır.
Ergenekon Balyoz, Askeri Casusluk vs operasyonunun ilk gününden itibaren tutsak edilen insanların özgür bırakılacağı güne kadar yılmadan yorulmadan mücadele veren, adaletin tecellisini bekleyen Mustafa Kemal ruhlu inanmış insanların kuruduğu partidir Vatan partisi.
Büyük bir heyecanla Mustafa Kemal’in Devrimlerinin devamını sağlayacak , eksik ve yarım kalan devrimleri tamamlayacak bir programdır Vatan Patisinin Milli Hükümet programı.
Milli hükümet programını yazan irade bu programı hayata geçirecek bilgi birikimine ve inanmışlığa sahiptir. 
Türk Milletini ve vatanını çağdaşlıkta ve gelişmişlikte emperyalist batının da önüne geçirecek tam bağımsızlıkçı milli bir programdır bu program.
Programının her harfi kılı kırk yararak kaleme alınmış gözükmektedir. Bütün programı burada yazamayacağım için bazı kısımlarını sizlerle paylaşmak istiyorum.
Millî Hükümet’in amacı, Kemalist Devrim’i tamamlamak; millî devleti bağımsızlık ve halkçılık temelinde yeniden yapılandırmak; özgür, aydınlanmış, çağdaş ve zengin bir toplum kurmaktır. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, bu esaslara dayanarak yeniden yapılacaktır.
İktidarın kaynağı halktır. Halk yönetimi, köy ve mahalleden Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne kadar her düzeyde, bütün toplumsal, ekonomik ve kültürel koşullarıyla gerçekleştirilecektir. 
Siyasal hayatı, partileri ve seçimleri düzenleyen kanunlar yeniden düzenlenerek, siyasal partiler arasında eşitlik sağlanacak ve gelişmenin önünü tıkayan hükümler kaldırılacaktır. Siyasal partilere hazine yardımına son verilecektir.
Türkiye, Türkiye’den yönetilecektir. Türkiye üzerindeki yabancı denetim ve müdahale bütün temelleriyle tasfiye edilecektir.
Türkiye’yi Avrupa Kapısı’na bağlayan, millî devletimizi ve Atatürk Devrimi’ni tasfiye eden AB aday üyelik sürecine son verilecektir. AB Aday Üyelik Protokolü, Katılım Ortaklığı Belgesi, Müzakere Çerçeve Belgesi gibi yeni Sevr antlaşmaları feshedilecek ve Türkiye, Avrupa Gümrük Birliği’nden çekilecektir.
“Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Türkiye halkına Türk milleti denir.” Türkiye halkı, Kurtuluş Savaşı’nı başarıya ulaştırarak ve Cumhuriyet’i kurarak, Türk milletini devrimle oluşturmuştur. 
Türkiyemizde Kürt meselesi, demokratik hak ve özgürlükler açısından esas olarak çözülmüştür. Ülkemizde iç barışı, bütünlüğü ve kardeşliği sağlamak için esas görev, emperyalist müdahaleye karşı birleşmek ve direnmektir.
Laiklik, millî egemenliğin ve halk iktidarının şartıdır ve demokratik devrimlerdeki bu içeriğiyle hayata geçirilecektir.
Herkes, vicdan, kanaat, dinî inanç veya inanmama özgürlüğüne sahiptir. Herkes, ibadetini serbestçe yapar. İnsanların ibadet ihtiyaçlarını karşılayan yerler kapatılamaz. 
Türkiye’de Haçlı misyoner faaliyetine ve Fener Patrikhanesi’nin Lozan Antlaşması hükümleri çiğnenerek Ekümenik (Evrensel) ilan edilmesine izin verilmeyecektir. “Dinler arası diyalog” türünden emperyalist uygulamalar kesinlikle önlenecektir.
Anayasa’nın 90. maddesindeki, milletlerarası sözleşmeleri millî yasaların üzerine çıkaran hüküm ile millî yargıyı devre dışı bırakan milletlerarası tahkime ilişkin Anayasa ve yasa değişiklikleri ve ikili antlaşmalar kaldırılacaktır. 
Millî savunma sanayisi, Türkiye’nin bağımsız savunma ihtiyacını karşılayacak ölçülerde geliştirilecektir.
Türkiye, NATO’dan çekilecek, emperyalist askeri ittifaklara katılmayacaktır.
Bankacılıkta yabancı sermayeye izin verilmeyecek, bankacılık sektörü millileştirilecektir.
Dünya fındık ve kayısı borsaları Türkiye’de kurulacaktır.
Servet Beyanında bulunma yükümlülüğü getirilerek Nereden Buldun Kanunu çıkarılacaktır.
Hızlı ve etkin bir yatırım programıyla fabrikalar yurt düzeyine yayılacak, beş yıl içinde herkese iş sağlanacaktır. Halkın ihtiyaçlarını karşılayan, ileri teknoloji kullanan, kaliteli üretim yapan, yurt dışında yarışabilen millî sanayinin kurulmasına, kamu iktisadi kuruluşları öncülük edecektir. Ülke çıkarları ile uyumlu özel sektör yatırımları özendirilecektir. Tarım ürünlerini işleyen sanayi işletmelerinin kurulmasına önem verilerek tarım ile sanayinin uyumlu gelişmesi sağlanacaktır.
*****
Bir önceki yazımda bu makalemde AKP içindeki kavgaya değineceğimi ifade etmişti. Sizlerden özür dileyerek bir dahaki  yazıma bırakacağım.
Ömer Yıldız
ulusalkanal.com.tr
Etiketler

Yorum Gönder