Bülent Esinoğlu - Çin ABD çatışması dünyayı rahata kavuşturur mu? 30 Mayıs 2015, 16:30

 Uzun süreden beri dünya dengelerinin hızla değiştiği, dünyanın çok kutuplu bir yöne doğru gittiği hakkında yazılıyor, raporlar çıkıyor, kitaplar çıkıyor, vs.

Tabi ateş olmayan yerden duman çıkmaz.

Birçok gelişmeler bu yazılanları ve raporları doğruluyor. Her ne kadar Çin Barışçıl Yükseliş diye, çatışmayı geciktirici bir strateji izlese de, gelinen yer; ABD ile Çin’in, en sonunda bir hesaplaşmadan geçeceğidir.

Bir başka ifadeyle, yeni dengelerin taraflarca meşru olarak kabullenilmesi, çatışmanın sonuçları ile kesinlik kazanacaktır. Kimin güçlü olduğuna savaş kara verecektir.

Çin her ne kadar çatışmayı geciktirici bir strateji hazırlığında olsa da, enin de sonunda ABD ile çatışacağını görüyor.

Nitekim Çin Barışçıl Yükseliş Stratejisinden, Aktif Savunma Stratejisine geçiş yaptığını, yayınladığı Beyaz Kitap’ta ifade etti.

Aslında bu ifade edilen yeni strateji bir süreden beri hayata geçirilmiş ve uygulamada olan bir durumdu.

Bu yeni denge oluşurken, dengeye etki eden temel etmenin, Çin’de artan üretim ve buna bağlı olarak, teknolojik gelişmenin büyük bir hız kazanmasıdır.

Beyaz Kitap’ta yeni olan dört husus var. Savunmanın tüm dünya genelini kapsaması… Yani tüm dünya denizlerinde Çin’in çıkarlarını savunacağım demesidir.

Uzaydaki çıkarlarının, en az denizdeki çıkarlar kadar önemli olduğunu belirtmesi, asıl ABD’yi korkutan husustur.

Bununla bağlantılı olarak siber dünyada yapacağı savunma çok önemlidir. Amerika’nı bu alandaki üstünlüğüne son verilmesidir.

Çin’in yıllarca altın toplaması( Renimbi’ye fiziksel değer katma) Asya Yatırım Bankası gibi hususlar ABD dolarını dünya piyasasından atma çalışmaları olarak alınabilir.

Rusya yapılan askeri, ekonomik, enerji ve teknolojik anlaşmaklar buna eklenebilir.

Elbette emperyalist bir ülke olarak ABD, Pasifikteki çıkarlarını kolayca bırakmayacaktır.

Bunun sonucu olarak, ABD Çin çatışması mukadderdir.

Çin’in kendi deniz ve hava sahası içinde inşa etmeye başladığı adalar oluşturma işi, ABD’nin tansiyonunu iyice ayyuka çıkardı.

Öte yandan Çin şimdiye dek açıklamadığı yeni savunma stratejisini açıkladı.

Gelelim başlangıç sorumuza; Çin ve ABD kapışması, diğer ülkelere bir ferahlık getirir mi?

Başka türlü soralım. ABD’nin bölgedeki tasallutu azalır mı?

Bölge ülkelerinin iktidarlarını, halklarına karşı kullanması azalır mı?

Mesela Erdoğan’ın Büyük Orta Doğu Projesindeki görevine gerek kalmaz mı?

Suriye’deki katliamlar durur mu?

Yoksa tam tersi olur da, Çin’in bölge ülkelerinden satın aldığı enerjiyi engellemek için daha fazla mı bölgemize tasallut olur?

Bu çatışma da tarafsız kalacağım diyen ülke liderlerini harcar mı?

Ya da savaşın getirdiği soğuk havadan yararlanarak bazı ülkeler, başlarına bela olan iktidarlardan, bu fırsatta kurtulur mu?

Elbet bir çatışma olursa yeni dengelerin, yeni ittifakların olacağı kesindir.

Amerika’ya yakın, maceraya yakın, iktidarlarının devamını macerada ve Amerika’da arayan liderlerin, her hali karda yok olacağı bir düzenin halklardan isteneceği kesindir.

Böyle durumlarda, mezhepçilik de, Amerikancılık da, yolsuzluk da, hırsızlık da durur.

Halkçılar iktidar olur. Amerikancılar kenara çekilir.

[email protected]
Etiketler
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Yorum Gönder