AYM kararını açıkladı! 07 Kasım 2014, 17:38

Anayasa Mahkemesi, kamuoyunda "Tam Gün Yasası" olarak bilinen kanun ile ilgili kararını açıkladı. Mahkeme bazı hükümlerin iptal istemini reddetti. Buna göre üniversitelerde çalışan doktorlar muayenehane açamayacak.
Anayasa Mahkemesi, "tam gün yasası" olarak bilinen kanunun bazı hükümlerinin iptali istemi ile açılan davayı esastan görüştü.

CHP, bazı hükümlerin iptali istemi ile Anayasa Mahkemesine başvurmuştu. Dün Sağlık Bakanlığı yetkililerin mütalaasını sözlü alan Yüksek Mahkeme bugün de kararını açıkladı. Mahkame bakanlığın talepleri doğrultusunda karar verdi.

Yüksek Mahkeme, kanun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla mesai saatleri dışında serbest meslek faaliyetinde bulunan veya özel kuruluşlarda çalışan öğretim üyelerinin, faaliyetlerini "üç ay içinde" sona erdirmelerini öngören 14 ve 19. maddeleri iptal etti.

Heyet, öğretim üyesi doktorların muayenehane ve benzeri yerleri açamayacağına ilişkin hükümlerinin iptal istemini ise reddetti. Karara göre, öğretim üyesi doktorlar bundan sonra muayenehane açamayacak.
   
Yüksek Mahkeme, doktorların saat 17.00'den sonra çalışıp çalışmamasına ilişkin izin konusunda da kanun koyucunun takdir yetkisine sahip olduğuna karar verdi.
   
Anayasa Mahkemesi kararının gerekçesinin yazımı tamamlandıktan sonra Resmi Gazete'de yayımlanacak.

ulusalkanal.com.tr

Yorum Gönder

Çok Yorumlananlar