Tıpta geriye dönüş 05 Kasım 2014, 20:32

Türk Tabipleri Birliği ve uzmanlık dernekleri “Geleneksel Tıp Uygulamaları Yönetmeliği”nin doğuracağı tehlikeleri anlattı. Türk Tabipleri Birliği Genel Sekreteri Özden Şener, “tıp” kelimesinin önüne “alternatif”, “tamamlayıcı” gibi sıfatların eklenerek tıbbın yozlaştırıldığını söyledi.

Tıpta geriye dönüş paylaşan: ulusalkanal
Türk Tabipleri Birliği ve uzmanlık dernekleri “Geleneksel Tıp Uygulamaları Yönetmeliği”nin doğuracağı tehlikeleri anlattı. Türk Tabipleri Birliği Genel Sekreteri Özden Şener, “tıp” kelimesinin önüne “alternatif”, “tamamlayıcı” gibi sıfatların eklenerek tıbbın yozlaştırıldığını söyledi.

Sağlık Bakanlığı'nın “Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği”ne sağlık meslek örgütlerinden tepki geldi.

Türk Tabipleri Birliği öncülüğünde bir araya gelen sağlık meslek örgütleri ortak açıklama yaptı. Türk Tabipleri Birliği Genel Sekreteri Özden Şener, hastalıkların ticari bir meta haline getirildiğini vurguladı.

Uzmanlık dernekleri temsilcileri yönetmelikle birlikte alanlarında sağlıkçılar ve hastaların yaşayacağı sorunları anlattılar.

Türk İmmünoloji Derneği temsilcisi Prof. Dr. Vedat Bulut, yönetmelikle birlikte çağdışı yöntemlerin hastanelere gireceğini ifade etti.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Beyazıt İlhan da konuyu yargıya taşıyacaklarını belirtti.

 
HABER: OĞUZ POLATBİLEK
KAMERA: SABRİ KARA

Etiketler

Yorum Gönder

Çok Yorumlananlar