banner864

AKP'nin Torbasını yerden yere vurdular 06 Aralık 2013, 11:11

Antalya Tabip Odası Öncüllüğünde Sağlık Çalışanları Torba Yasaya Tepki Gösterdi. Bu Topraklarda Yazılan Hekimlik Andının Yine Bu Topraklarda Gömülmesine İzin Vermeyeceklerini Belirttiler
İktidarı boyunca AKP Hükümeti en çok sağlık ve eğitim alanında düzenlemelere giderek, milli politikalar yerine Bakanlara göre uygulamayı benimseyince ve Yargıdan, Anayasa Mahkemesinden dönen yasa tasarılarını küçük oynamalar yaparak tekrar Meclis'ten geçirme planını tercih edince, bu durum sektörlerin temsilcilerini ve çalışanlarını ilgilendirdiği kadar en çok da halkı olumsuz etkiledi. İşte bu tutuma Antalya Tabip Odası öncüllüğünde sağlık çalışanlarından tepki geldi. TBMM Genel Kurulu'na sevk edilen torba yasaya itiraz eden hekimler, bu topraklarda yazılan hekimlik andının yine bu topraklarda gömülmesine izin vermeyeceklerini belirttiler.

Getirilen Torba Yasalarla Sağlık Alanı Felç Edildi
Meclis Genel Kurulu'na sevk edilen torba yasaya Antalya Tabip Odası öncüllüğünde hekimlerden tepki geldi. Tabip Odası toplantı salonunda açıklamayı yapan Antalya Tabip Odası Başkanı Can Ertürk, sağlık alanın sürekli değiştirilen düzenlemeler ve getirilen torba yasalarla alt üst edildiğini kaydetti. Her yeni düzenlemenin bir öncekiyle yarışırcasına, hekimlik başta olmak üzere sağlık mesleklerinin özüne zarar verdiğini ifade eden Ertürk, yurttaşların ücretsiz, nitelikli sağlık hizmeti almasının da olanaksız hale geldiğini belirtti.

Devlet Tüccara Dönüştürülüyor
Getirilmek istenen torba yasayla, hekimliğin doğduğu topraklara gömülmek istendiğini belirten Ertürk, devletin de tüccara dönüştürüldüğünü savundu. Ertürk; "Devlet bırakın sağlığı yurttaşlara hak olarak ücretsiz sunmayı, yurttaşların cebinden ödemek zorunda bırakıldığı sağlık hizmetlerinden kar eden, hocaları özel sektöre pazarlayan bir tüccara dönüşmektedir" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığı'na Samimi Olun Çağrısı
Ruhsatsız sağlık hizmeti sunma adı altında bir suç tanımlayarak hekimlere 3 yıla kadar hapis cezası ve 20 bin güne kadar adli para cezası tanımlayan Bakanlığa "İnsanlık yararına sağlık hizmeti sunmak suç olabilir mi?" diye soran Ertürk, torba yasada yer alan hekime şiddete yönelik düzenlemeyi de "öldürme ve çok ağır yaralama olursa tutuklama gibi tedbirler alınabilecekmiş. Zaten bu maddelerde var, yeni bir şey değil. Öldürülsün diye bekleyip de tutuklama yapmanın bir anlamı yok" sözleriyle eleştirerek Sağlık Bakanlığı'nı samimi olmaya çağırdı. Ertürk; "Bu ülkenin dört bir yanında dayak yiyen sağlık çalışanları sizden şiddeti önleyecek gerçek bir düzenleme beklemektedir. Sağlık örgütleri olarak size bunu sağlayabilecek bir teklif sunduk, acilen hayata geçirilmesini bekliyoruz" dedi.

Sülük Yapıştırmak Serbest, Hekimin Mesleğini İcra Emesi Yasak!
Sağlık Bakanlığı'nın yeni düzenlemelerle hacamat gibi tedaviler için açılacak yerleri ruhsatlandırmaya çalıştığını söyleyen Ertürk, hekimlerin ise mesleğini bilimsel tıbbın içinde bağımsız olarak uygulamasının yasak olduğunu, alternatif işlerin serbest olduğunu belirterek eleştirdi. Ertürk; "Sülük yapıştırmak serbesttir, hacamat etmek serbesttir. Cerrahın, çocuk hekiminin , dahiliye uzmanının mesleğini serbest icra etmesi yasaktır" diyerek uygulamaya tepki gösterdi.

Havadan Profesör Olma Hakkı Geliyor
Kamuoyunda 'jet profesör' olarak bilinen ve Sağlık Bakanlığı'nda hastane yöneticiliği, başhekimlik gibi görevleri yaparken profesör olabilmenin torba yasayla önünün açıldığını kaydeden Ertürk, bu kişilere havadan profesör olma hakkının gelecek olmasını eleştirdi. Torba Yasaya karşı hukuk mücadelesinin yürütülüp yürütülmeyeceği ile ilgili gelen soruya Ertürk, "Daha önceden bir çok konu Anayasa Mahkemesine gitmiş. Arkasından da yeni tasarı olarak tekrar getirilmiş. Ne yaparsan yap, önce böyle gösteriyor, sonra bu taraftan dolaşıp aynı şeyi getiriyor yerine" diye yanıtladı.

Torba Yasaya Her şey Konmuş Ama Hekimlerin Sorunlarına Çare Olacak Düzenlemeler Unutulmuş!
Torba Yasada Türkiye Sağlık ortamının derinleşen yaralarına bir merhemin olmadığını, yeterli öğretim kadroları sağlanmadan açılan fakültelerde 'yerlerde sürünen' eğitim sonucu bilgiden yoksun mezunların yaşadığı sıkıntılara bir çare aranmadığını ifade eden Ertürk, "Öyle bir torba ki ne buldularsa doldurmuşlar içerisine" ama torbada ne tıp ne de diş hekimliğindeki bozulmadan asistanların sorunlarına, kurum hekimlerinden emekli hekimlere kadar yaşanan ücret adaletsizliğine, performans sisteminin yarattığı tahribattan, hekim dışı personelin yaşadığı sorunlara, taşeronlaşmaya kadar sağlık alanında derinleşmiş yaralara çare olacak bir düzenleme bulunmadığını belirtti.

Hekimlik Andının Gömülmesine İzin Yok
Sağlık Bakanlığı'na seslenen Ertürk; "Mesleğimize, işimize, iş güvencemize, halkın sağlık hakkına sahip çıkmaya devam edeceğiz. Sağlık emekçilerinin ve mesleklerinin itibarsızlaştırılmasına, kölece çalışma düzenini kabul etmeyeceğiz. Bu topraklarda yazılan hekimlik andının yine bu topraklarda gömülmesine izin vermeyeceğiz" diye konuştu.

Tüm Hekimleri Ortak Hareket Etmeye Çağırdı
Torba yasayla sağlık çalışanlarının işçi pozisyonuna sokulmak istendiğini kaydeden Ertürk, tüm hekimlerin aralarındaki siyasi ve iş faaliyeti ayrımlarını bir kenara bırakarak Türk Tabipler Birliği çatısı altında örgütlenmeye ve ortak hareket etmeye çağırdı. Ertürk; "Tüm hekimlerin özgürlüğü elinden alınıyor. Hekim özgür ruhlu insandır ve özgürce çalışırsa hizmet edebilir. Emir komuta zincirinde hiç bir hekim asker gibi ameliyat yapamaz, tedavi edemez. Hekimlik tüm bilgilerini yoğurup bir emek üretmektir, sonuç almaktır. Herkes bunu farklı yapabilir, tek tip bir hekimlik olmaz. Hekimin aldığı eğitimle yaptığı sentez önemlidir" diye konuştu.

Çözüm Kamucu Halkçı Bir Sağlık Sistemi
Genel Sağlık-İş Antalya Temsilcisi Selçuk Koçlar da toplantıda söz alıp sağlık da yaşanan sorunlara tek çözümün kamucu, halkçı ve Türkiye'den beslenen bir sağlık sistemi olacağını söyledi. Koçlar; "Halkçı, kamucu bir sağlık sisteminin, halk için yararlı bir sağlık sisteminin, hem de çalışanların özlük haklarını koruyarak, emekliliklerinde ki ücretlerini yükselterek sağlanması gerek. Halkında şuan ki sistemde gerçek bir sağlık hizmeti almadığını, yapılan hizmetlerin %80 'inin sahte olduğunu, abartılmış hizmetler olduğunu düşünüyoruz. Önümüzdeki süreç bize bunu dayatıyor; halkçı, ülkeden yana, ayakları Türkiye'ye basan ve bu ülkeden beslenen yeni bir yeni sağlık sistemi oluşturmak için mücadelemize devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Antalya Tabip Odası'nın açıklamasına Genel Sağlık-İş, Diş Hekimleri Odası, Veteriner Hekimleri Odası, Aile Hekimleri Derneği ve Yol-İş 1 Nolu Şube'de destek verdi.

Haber: Devrim Dönmez
Fotoğraf: Merve Demirağ
ulusalkanal.com.tr
Etiketler

Yorum Gönder