banner864

AYM'den sendika kararı 24 Ekim 2014, 14:43

Anayasa Mahkemesi, Sendikalar ve toplu iş sözleşmesi kanununda yapılan düzenlemelerle ilgili kararını açıkladı. yüksek Mahkeme, bazı maddelerin iptal edilmesine karar verdi.
Anayasa Mahkemesi, Sendikalar ve toplu iş sözleşmesi kanununda yapılan düzenlemelerle ilgili kararını açıkladı. yüksek Mahkeme, bazı maddelerin iptal edilmesine karar verdi.

Anayasa Mahkemesi, 6 bin 356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'nunda yapılan düzenlemenin bazı hükümlerini iptal etti.

CHP'nin başvurusu üzerine düzenlemeleri görüşen yüksek mahkeme "kısmi iptal" kararı verdi.

Başvuruyu esastan karara bağlayan Yüksek Mahkeme, sendikal faaliyetler nedeniyle sözleşme feshine vize veren maddedeki, "fesih dışında" ibaresini iptal etti.

Sendikal bir nedenle iş sözleşmesinin feshi halinde işçinin, "feshin geçerli sebebe dayandırılması"nı düzenleyen 18. madde hükümleri uyarınca dava açma hakkına sahip olduğuna ilişkin kanun hükmü de Anayasa'ya aykırı bulundu.

Düzenleme sayesinde, grup toplu iş sözleşmesinde yaşanan uyuşmazlıklar nedeniyle bir işyerinde grev kararı alınırsa, işveren o gruba bağlı bütün işyerlerinde lokavta gidebiliyordu. Anayasa Mahkemesi bu maddeyi de iptal etti.

Bankacılık hizmetleri ve şehir içi toplu taşıma hizmetlerinde grev ve lokavt yapılamayacağına ilişkin kanun hükmü de Anayasa'ya aykırı bulundu.

Yüksek Mahkeme, Bakanlar Kurulunun, genel sağlığı veya milli güvenliği bozucu nitelikteki grev veya lokavtı erteleyebileceğine yönelik kanun hükmünün iptal istemini reddetti.


ulusalkanal.com.tr
Etiketler

Yorum Gönder