banner864

Taşeron İşçiler çözümsüz değil 27 Mart 2014, 17:53

İşçi Partisi Çorlu Belediye Başkan Adayı Mehmet Ali Esmer ilçe binasından düzenlediği basın toplantısında taşeronu ortadan kaldıracak çözüm yollarını basınla paylaştı.
İlçe binasında yapılan basın açıklamasında yüksek mimar Mehmet Ali Esmer İşçi Partisinin emeğe ve insana verdiği değeri vurgulayarak şunları söyledi. “Ülkemizde kamu ve özel sektörde çalışan taşeron işçi sayısı 4 milyona yaklaşmıştır. Bu taşeron işçilerin yaklaşık 1.5 milyonu belediyelerde taşeron işçisi olarak çalıştırılmaktadır. Kölelik düzeni haline gelen taşeron işçiliğini, işçi partisi olarak kabul etmiyoruz, şiddetle reddediyoruz. İşçinin, emekçinin emeğini sömüren taşeron sistem ortadan kalkmalıdır. Biz Çorlu’da, diğer il ve ilçelerde belediyelere talip olurken önce insan dedik, önce emek dedik. İşçi Partisinin politikaları, üretime insana ve emeğe yönelik politikalardır. İşçi Partisi emeğe ve emekçiye değer veren buna yönelik çözümler üreten bir partidir.” Dedi.

Taşeron Sistemi bilerek yaygınlaştırılıyor
Taşeron sisteminin bilerek yaygınlaştırıldığın söyleyen Esmer; “Bakanlık, emekli olan, ölen ya da iş göremezlik raporuyla ayrılmak zorunda kalan işçinin kadrosunu iptal etmektedir. Bu şekilde her yıl, ilişiği kesilenlerin sayısı % 50’si oranında azaltmaktadır.
Kadrolu işçi sayısı sürekli azalan ve kadrolu işçi alımına izin verilmeyen kurum ya da mahalli idareler, kadro boşluğunu alt işverenlik sözleşmesiyle temin edilen işçiyle kapatmaya zorlanıyor.”

Taşerona Sistemini Bitireceğiz
Taşeron sistemini bitireceklerini söyleyen Mehmet Ali Esmer çözüm önerilerini söyledi.
“1 Birinci yol, geçici işçi sayısını ihtiyacına göre çoğaltabilir ve Bakanlığın onayına mecbur kalmadan işçi alımı yapabilir.
Böylece de, ihale ile işçi temini yoluna mecbur kalmaz, taşeron sistemine son verebilir.
Taşeron işçisinin emeğini sömüren taşeronlar aradan çıkar, işçi kadrolularla aynı haklara sahip olabilir ve sendikalaşmasını engelleyen fiili engel ortadan kalkar.

2-ikinci yol, belediye bünyesinde ihtiyaç duyulan hizmet sektöründe çalışabilecek işçileri bir araya getirerek, ortak bir şirket kurmalarına ve bu ihalelere doğrudan girmelerine öncülük etmektir. Partimiz uzmanları ile bu şirketlere 7x24 şirket yönetimi ve danışmanlık konularında yardımcı olunacaktır. Böylece taşeron sisteminin ana figürü olan aracılar aradan çıkartılarak, şirket kazanımların tamamının, şirket bünyesinde çalışan işçi ve emekçilere eşit ve hakça paylaşımı sağlanacaktır. Bizler belediye veya İşçi Partisi olarak emek sömürüsüne karşı, her zaman bu tip şirket ve kooperatifleri teşvik ederek, bunlara öncelik tanınmasını sağlayacağız. Uygulanacak bu sistem, aracıyı ortadan kaldırıp, çalışanı memnun edeceği gibi ilgili belediye bütçesine de ek maliyet getirmeyecektir.” Dedi.

Bunun Takipçisi olacağız
Yüksek Mimar Mehmet Ali Esmer çözüm yollarının takipçisi olacaklarını vurgulayarak şunları söyledi. “Biz İşçi Partisi olarak, Halkın ve emeğin yanında olduğunu iddia eden belediyelere de, bu çözümlerin uygulanması için gerekli girişimlerde bulunacak ve bu işin takipçisi olacağız. Halkın ve emeğin yanında olmak ve tam bağımsız bir Türkiye için her konuda çözüm üretmeye devam edeceğiz.” Dedi.


Haber: İmdat Şahin
ulusalkanal.com.trEtiketler

Yorum Gönder