banner864

Taşeron işçileri Bursa’da da örgütleniyor 06 Mart 2014, 16:37

Bursa da taşeron İşçileri derneğinin açılışı yapıldı Uluyol caddesi ,Arkur Doğu Han da Taşeron İşçileri Derneği bürosu açılışına Bursa Tabip Odası Başkanı Prof.Kayıhan Pala, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve AKP Nilüfer Belediye Başkan Adayı Dr. Mustafa Esgin çelenk göndererek destek verdi.
Açılış törenine ; Eski CHP Bursa Millet Vekili Av.Yahya Şimşek, Saadet Partisi Osmangazi Belediye Başkanı adayı Gökhan Gerçeker ve ekibi,İşçi Partisi Bursa İl Yöneticileri ve Büyük Şehir Belediye Başkan adayı Av. Onur Seyrek ve Yıldırım İşçi Partisi Belediye Başkan adayı Erkan Yücel Seytin ve ekibi ,KADER Bursa Yönetim kurulu üyeleri,CHP Kadın Kolları üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Bursa Taşeron İşçileri Derneği Bursa Kurucu Başkanı Sevim Erol yaptığı açıklamada,
Bursa’da, sendikasız taşeron işçileri olarak örgütlenme hamlesi başlatıyoruz. Artık Bursa’da da taşeron işçileri, yalnız ve sahipsiz olmayacaklar. Bursa Taşeron İşçileri Derneği kurulmuştur.

Bursa da, kamuda ve özel sektörde, on binlerce işçi taşeronlarda çalışmaktadır.
Çalışma koşullarımız her yıl daha da zorlaşıyor. Asgari ücretle, horlanarak ve iş güvenliğinin olmadığı koşullarda çalıştırılıyoruz. Sadece Şubat ayında 70 işçimizi iş cinayetlerinde kaybettik. İş cinayetlerinde hayatını kaybeden ya da sürekli iş göremez hale gelenlerin içinde ise, taşeron işçilerinin oranı her yıl daha da artmaktadır.

İş güvencemiz yok, her an işten atılma korkusu altındayız.
Çoğu yerde taşeron firmanın yöneticilerini yılda bir defa bile görmüyoruz. Asıl işverenin emrinde çalışıyor, onun her dediğini yapmak zorunda kalıyoruz. Yaptığımız işlerin büyük kısmı, asıl işverenin işidir ve taşerona verilmesi yasak olanlardır.

Asıl işyerinin işçisi olan işçiler taşeron şirketlerin insafına terk edilmiş Ulusal İstihdam Stratejisi adı altında, hiç de ulusal ekonomiyi ve milletimizin çalışan kesimlerinin yararına olmayan koşullar bizlere dayatılmaya çalışılmaktadır.
Taşeron sistemi, devletin ve belediyelerin talan edilmesinin aracı olarak planlı bir şekilde büyütülmüş, bütün kurumlarımızı ağ gibi sarmıştır. Belediyelerden hastanelere, Karayollarından DSİ’ye, Başbakanlıktan Askerlik Şubelerine kadar devletin her alanı taşeronlara açıldı.
Hükümet ve işverenler, sadece 4857 sayılı iş yasasını çiğnemekle kalmadılar, mahkeme kararlarını da çiğnediler, çiğniyorlar.

Asıl iş ve asıl işveren kavramları delik deşik edildi. Kanuna karşı hile anlamına gelen muvazaa durumuna neredeyse bütün işyerlerinde rastlanır oldu. Muvazaa tespiti yapılan ve mahkeme kararı olan yerlerde ise yasalar uygulanmıyor. Örneğin Karayollarında 7,500 taşeron işçisi için açılan davada yaşanan budur.
Bursa Taşeron İşçileri Derneğimiz; yasaların ve mahkeme kararlarının uygulanması için bütün olanaklarıyla mücadele edecektir.

Taşeron işçilerinin yasada zaten var olan ama uygulanmayan haklarının uygulanmasını sağlayacak, muvazaa kararı ile asıl işverenin işçisi olma hakkını kazanan ve geçmişe dönük üvret alacak farkları doğan işçiler için mahkeme kararlarının emredici hükmünün uygulanmasını da sağlayacaktır.
Yasaları uygulamayan ve azgınca sömürülen taşeron işçileri bilmelidir ki, artık yalnız değiller.
Derneğimiz, Türkiye’nin en birikimli uzmanlarının ve uzman iş hukukçuların desteğini almaktadır.

Değerli İşçi arkadaşlarım;

Bursa Taşeron İşçileri Derneğimiz, üyelerinin ve ailelerinin sınıfsal, ulusal, ekonomik, sosyal, kültürel, hak ve menfaatlerini korumak ve gelir getirmek amacını taşır. Bu amacı gerçekleştirirken, Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünün korunmasını öncelik sayar.
Üyelerinin yaptıkları insanlık onuruna yaraşır adaletli bir ücret sağlamaya çalışır.
Üyelerinin beden ve ruh sağlığını koruyacak ve gelişmelerini sağlayacak önlemleri alır.

Üyelerinin geleceğe güvenle bakmalarını sağlayacak olan sosyal güvenlik sistemini geliştirmeye çaba gösterir.
Artan milli gelirden üyelerinin adaletli bir şekilde pay almasına olanak sağlamak üzere çaba harcar.

Dil, ırk, cinsiyet, siyasal düşünce, felsefi inanç din ve mezhep ayrımı gözetmeksizin, çalışmalarının toplumun yaşayışında ki yerini ve önemini kavramış, bu konuda ki hak ve görevlerinin bilincine varmış bir üye topluluğu oluşturmak için çalışır.
Derneğimiz, işçilerin çalışma hayatına ilişkin hak ve çıkarlarını korumaya ve geliştirmeye çalışır.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar gününe iki gün kala derneğimizin kuruluşunu kamuoyu ile paylaşmanın onurunu taşıyoruz.

Başta kadın emekçilerimiz olmak üzere, tüm taşeron işçilerini, güvencesiz ve örgütsüz çalışanları derneğimize üye olmaya davet ediyoruz.

ulusalkanal.com.tr
 

Yorumlar

Tamer Yılmaz :

İşçinin hakkını arama yeri toplu sözleşme hakkı da olan sendikalardır.

Tüm Yorumlar

Yorum Gönder

Çok Yorumlananlar