banner864

68'liler Birliği Vakfı 12. Kongresini gerçekleştirildi 05 Mayıs 2015, 10:06

 68’liler Birliği Vakfı’nın 12. Olağan Genel Kurulu 02 Mayıs Cumartesi günü saat 14:00’te Armada Otel – Sultanahmet’te yapıldı. Seçimli olarak gerçekleştirilen genel kurul, 68 kuşağının mücadele birikimini ve devrimci coşkusunu yansıtan bir hava içerisinde geçti.

12 yıldıryönetim kurulu başkanlığını sürdüren ve seçimlerde yeniden aday olmayan Sönmez Targan’ın yaptığı konuşmada özetle 68’lilerin bir aile olduğunu belirterek birlik ve bütünlük içerisinde emperyalizm, faşizm ve gerciliğe karşı mücadelesinin bugün her zamankinden daha önemli olduğunu söylemesi yoğun ilgi ve alkışla karşılandı.

Yapılan seçimler sonucunda 15 kişilik yönetim kurulu şu isimlerden oluştu: Mustafa Namık Kemal Boya, Mustafa Zülkadiroğlu, Arslan Kılıç, Mehmet Atay, Ali Rıza Dizdar, Gökalp Eren, Turgut Ünlü, Ali Işık, Merdan Aslan, Serdar Yıldırım, Turhan Feyizoğlu, Necdet Dizman, Fethiye Yalçınkaya, Zeki Polat, Barış Doster.

68'liler BV'nın 12. Genel Kurul Bildirgesi ise şöyle: 


Dünyadaki ilk milli kurtuluş savaşının kazanıldığı bu coğrafyada emperyalizm ve işbirlikçileri bir kez daha yenilgiye uğratılacaktır…

ABD emperyalizminin bölücü BOP güçleri
68’LİLER BİRLİĞİ VAKFI’nın 12. Olağan Genel Kurulu, ABD liderliğindeki dünya emperyalist güçlerinin, denetimlerindeki bütün gericilik güçleri ile ülkemiz ve bölgemiz üzerine abandığı bir dönemde toplanmış bulunuyor.

Batı kapitalist emperyalizmi 1990’dan sonra “Küreselleşme” programı ile dünyanın tamamının yeniden sömürgeleştirilmesi seferine çıktı. Sistemin patronu ABD emperyalizmi ise, liderliğini tek başına kendisinin yapacağı bir “Yeni Dünya Düzeni” kurmaya soyundu.

ABD “Yeni Dünya Düzeni”ni Türkiye’nin de içinde bulunduğu bölgede “Büyük Ortadoğu Projesi” (BOP) ile kurmaya çalışmaktadır.

BOP, bölge ülkelerinin etnik, dini ve mezhepsel temelde bölünmesini öngörmektedir. Afganistan, Irak ve Libya’dan sonra bugün de Suriye ve Yemen, BOP’un kanlı uygulama alanıdır.

Ülkemiz Türkiye de 1990’lardan bu yana, BOP’un dalga dalga ilerleyen operasyonlarına sahne olmaktadır. 13 yıllık AKP iktidarı ile BOP rejimi Türkiye’de, hükümet eliyle kurulmaktadır.

“Başkan Baba” ve derebeylikler Türkiyesi
ABD ve AB emperyalizmi akıl hocalığı ve desteğiyle kurulan bu rejim, eğitim ve kültürde ortaçağ karanlığıdır. Aydınlanma, bilim ve laiklik düşmanlığıdır. “Yeni Ortaçağ”dır.

Siyasi olarak, tepesinde bir “Başkan Baba”nın bulunduğu; etnik, dini, mezhepsel ve mafyatik derebeyliklerin “özerk eyaletler” federasyonudur. Her an birbirinin boğazına sarılmaya hazır olacak “özerk” derebeyliklerin muz cumhuriyetidir.

BOP rejiminin ekonomisi, özelleştirmelere, emeğin sınırsız sömürüsüne, yoksullaştırılan kitlelere sadaka dağıtmaya, üretmeden tüketmeye, yüksek faizli borçlanma ve sıcak para akışına, ABD ve AB tekellerinin açık pazarı olmaya ve rantlara dayanan bir sömürge ekonomisidir.

“Biji Obama”cı emperyalizm solculuğu
13 yıllık AKP iktidarı, ABD ve AB desteği ve yönlendirmesiyle, Cumhuriyet rejimini devletten tamamen, toplumdan da büyük ölçüde tasfiye etmede önemli mesafeler kat etmiştir.

Daha da vahimi, bugün artık, emperyalizm denetimindeki etnik ve mezhepsel bölücülüğün “özgürlük” ve “demokrasi” adına savunulduğu bir “solculuk”la karşı karşıyayız.

Emperyalizm solculuğu, emperyalizme ve her türlü gericiliğe karşı şanlı bir mücadele geçmişine sahip Türkiye solunda, büyük bir ideolojik ve siyasi yıkım yaratmıştır. Öyle ki, sol ve 68 devrimciliği adına bugün artık “Biji Obamacılık” alkışlanıp desteklenmektedir.

Adını Türkiye’deki ve dünyadaki emperyalizme karşı mücadele tarihine yazdırmış kuşağın örgütü 68’LİLER BİRLİĞİ VAKFI’nın 12. Olağan Genel Kurulu, şanlı geçmişimizin ayaklar altına alan bu tutumu mahkûm etmektedir. 68’lilik, hiçbir zaman ve hiçbir koşulda, “Biji Obama”cı emperyalizm işbirlikçiliğinin ve Şeyh Sait, Saidi Nursi gericiliğini savunmanın destekçisi olamaz.

“Yeni Türkiye”nin Ortaçağlı, etnik bölücü ve “solcu” güçleri
7 Haziran seçimleri, Cumhuriyet’in tasfiyesinin tamamlanması ve BOP’un “yeni Türkiye”sinin kurulmasında önemli bir dönemeç olacaktır.

“Yeni Türkiye”, kuruculuğuna esas olarak AKP’nin ve BOP Eşbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “memur” edildiği bir ABD projesidir. Kitabını, CIA Türkiye Masası şefleri Graham Fuller’ler, David Philips’ler, Henry Barkey’ler yazmıştır.

Bugüne kadar AKP’nin lokomotif olduğu bu projeye, gelinen aşamada yeni ortakların, yeni destekçilerin eklenmesi gereği doğmuştur. Yeni ortak, etnik bölücülük gücünden; yeni destekler ise “sol”dan devşirilmeye çalışılmaktadır.

68’liliği tanımlayan tarihsel görevler
68’liler Birliği Vakfı 12. Genel Kurulu, bütün ilerici, aydınlanmacı, emekten yana kişi ve kuruluşları bu seçimde, emperyalizm denetimindeki Ortaçağ gericiliği ve bölücülüğün asli ve yedek, dolaylı ve dolaysız bütün güçlerine karşı net tutum almaya çağırmaktadır.

68’liler Birliği Vakfı önümüzdeki dönemde emperyalizm işbirlikçiliğinin Ortaçağ gericiliği ve etnik bölücülük güçlerine karşı kararlı bir tutum ve mücadele içinde olacağını halkımıza ilan etmektedir.

Bütün bu olumsuzluklar tablosu yanında, Türkiye’de ve bölgede emperyalizm ve gericilik güçlerinin yenileceği bir dönemin gelişmeleri de ortaya çıkmış bulunmaktadır.

68 devrimciliğinin temsilcileri olarak, ülkemizde ve bölgemizde emperyalizmin ve gericiliğin bir kere daha ve bu kez bir daha geri gelmemek üzere yenileceğine kesinlikle inanıyoruz.
Tarih bilincimiz, bilimsel aklımız, insanlığın yenilmez ilerleme isteği ve halkımızın emperyalizme karşı savaş konusunda 150 yıllık bir geleneğe sahip olması, bu inancımızın temelidir.

Kahrolsun Amerikan emperyalizmi ve ortakları!
Kahrolsun emperyalizmin denetimindeki bütün gericiler!

Yaşasın tam bağımsız, demokratik ve özgür Türkiye!
Yaşasın eşitlik, kardeşlik, barış, birlik ve emeğin en yüce değer olduğu Türkiye!

Etiketler

Yorum Gönder

Çok Yorumlananlar