banner864

Ali İsmail Korkmaz Vakfı kuruldu 02 Kasım 2014, 15:59

Ali İsmail Vakfı Babası Şahap Korkmaz, annesi Emel Korkmaz, abisi Gürkan Korkmaz ve ablaları Aylin Taktuk, Melike Çakırkaya tarafından kuruldu.
Ali İsmail Vakfı Babası Şahap Korkmaz, annesi Emel Korkmaz, abisi Gürkan Korkmaz ve ablaları Aylin Taktuk, Melike Çakırkaya tarafından kuruldu.

Vakfın amacı: Eğitimini maddi imkanlarla tamamlayamayan gençlere İlk okuldan Üniversiteye kadar yardımcı olmak. Gençliğin Kültürel alanda iyi gençler olarak yetişmesini sağlamaktır.

Vakıf Ulucami Mah.Bedestan sokak:NO: 8.de tamamlandıktan sonra faaliyetlerine başlayacaktır. Baba Şahap Korkmaz vakfın inşaat işleri bir ay içinde tamamlanacağını ifade etmekte.

Vakıf Eski Antakya evleri arasında ve çatı katı ise Antakya Kalesine bakmaktadır. Künefeciler çarşısından girdiğinizde karşınıza çıkmaktadır. Vakıf tarihi bir mekanda kurulmuştur.

Vakfın adı ise Ali İsmail Korkmaz Vakfıdır.(ALİKEV) dir.

Vakfın amacını ve hangi aşamada olduğunu öğrenmek için inşaatın çalışmaları arasında vakfın kurucusu ve Ali İsmail’in babası Şahap Korkmaz, amcaları ve diğer birlikte çalıştıkları akrabaları ile görüşüyoruz.

Baba Şahap Korkmaz vakfın eğitim ve yardım amaçlı olarak kurulduğunu ve İlkokuldan, üniversiteye kadar ihtiyacı olan öğrencilere yardım edilecektir şeklinde özetliyor. “Özellikle gençlere yardım ve eğitim amaçlı olarak vakıf kurulmaktadır. Herkes destek vermektedir. Yine de sizin aracılığınızla herkesin haberi olsun. Vakıf gördüğünüz gibi inşaat halindedir. Vakıf ben ve amcaları tarafından elbirliği devam ettiriyoruz. Teras kat dahil üç kat olacaktır. Kütüphane ve diğer kültür ağırlıklı olarak yürütülecektir.

ALİ ÖLMEDİ VE ARAMIZDA!
“Ali İsmail’in sadece bedeni gitti, ruhu bizimle yaşıyor. Topluma şunu söylüyoruz. Yardıma ihtiyacı olanlar ve kültürel amaçlı olduğu için gençlerin buraya gelmesini istiyorum. Bir ay içinde vakfı faaliyete sokacağımızı düşünüyorum. Mobilya, fayans, boya işleri devam ediyor.

Biz şimdi kendi imkanlarımız ile yürütüyoruz. Ama yardım etmek isteyenlere ise hoş geldin diyoruz. Bizim eve binlerce kitap geldi. Halende geliyor. Halk çok ilgi gösteriyor. Çünkü gençlerin yararlanacağı bir kurum olacaktır.Benim ve çok insanın Ali İsmail rüyasına girdi ve “ben ölmedim, sizin yanınızdayım” diyor. Benim rüyamda gerçek gibi kucaklayıp, öpüyorum, ‘bak ölmemişsin diyorum, o da ben ölmedim ki’ diyor. Sanki gerçek gibi onun için ruhu bizimle yaşıyor.

Semir Korkmaz, Ali İsmail’in amcası.
“Ali İsmail bütün mahalledeki gençler ve çocuklara yardımcı olmaya çalışırdı. Onları toplar ve kendi imkanları ile bir şeyler almaya çalışırdı. Biz onun için vakfı yapıyoruz, çocuklar onu hiç unutmadı, unutmayacaklar, onlar halen Ali İsmail’i başlarında hayal ediyorlar. Biz de elimizden geldiğince Ali İsmail’i yaşatmaya çalışacağız.” Amcası Ali İsmial’i böyle anlattı.

Kuzeni Volkan Korkmaz ise onun hayalleri ve düşündükleri bambaşkaydı diyor. “Yaşının üzerinde bir insandı ve bu tür işlerin yapılmasını isterdi. Yaşı 19 ama akıl yaşı ve düşünceleri yaşının üzerindeydi” şeklinde ifade etti.

Ali İsmail’in diğer amcası Suphi Korkmaz ise elbirliği ile bu inşaatı tamamlayacağız ve Ali İsmail’in hayallerinin gerçekleşmesini sağlayacağız dedi.

26 KASIM DURUŞMASINA HERKESİ BEKLİYORUZ.

Ali İsmail’in dördüncü duruşması 26 Kasım 2014 tarihinde Kayseri’de olacağını artık katillerin ortaya çıktığını belirten baba Şahap Korkmaz “Üç duruşmadır erteleniyor. Son raporlar çıktı, katillerin kendileri olduğu tespit edildi. Zaten mahkemede itiraf ettiler. Hakim tek, tek onlara sordu ve onlarda itiraf ettiler. Ali İsmail’in yüzü güneş yüzü gibi görüyor ama hale Ali İsmail değil diye itiraz ediyorlar. Raporlar çok net onların bu olaylarla ilgisi olduğunu ortaya çıkardı. Bu olayda sivillerle, polisler arasında bir irtibat olduğu ortaya çıktığını söyleyebilirim. Bundan sonra mahkeme düzgün işler ve bunlar cezasızını çeker, adalet yerini bulur. Bunlar cezasını çeksin ki, başka canlar yanmasın, başka anneler ağlamasın. Herkesi mahkemeye destek vermesini bekliyoruz.” Dedi.

Vakfın Amacı:

Madde 5:
Vakıf, Ali İsmail Korkmaz anısına ve onun anısını yaşatmak için, toplumsal birlik ve beraberliğin sağlanması, demokrasi ve toplumsal barış kültürünün gelişmesi, toplumsal şiddetin azaltılması amacıyla sosyal, kültürel, eğitimsel, sportif, çevre ve engellilerle ilgili, sağlık, toplumsal adaletsizliği azaltıcı ve destek verici, toplumsal dayanışmayı pekiştirme amacıyla çalışmalar yürütür.

VAKFIN FAALİYETLERİ.
Amacını yerine getirebilmek için, okul öncesi, ilk ve orta okul ile yüksekokul ve üniversite kurar, işletir veya kurulmuş olanlara destek sağlar, Eğitim, kültür-sanat, demokrasi, insan hakları ve bilimsel alanlar ile amacına uygun her türlü konuda eğitim ve kurs verir, araştırmalar yapar, konser, konferans, panel düzenler, tiyatro ve sinema gösterimleri, kamplar düzenler, ağaçlandırma ve gıda bankacılığı faaliyeti yürütür, Amaçları doğrultusunda yarışmalar düzenler, ödül verir, Vakfın amaçları doğrultusunda televizyon ve radyo kanalı açmak dışında yayın ve yayım yapar, Her türlü eğitim aşamasındaki muhtaç ve başarılı öğrencilere her türlü destek sağlar, burs verir, Huzurevinde yaşayan, yetiştirme yurtlarında yaşayan vatandaşlarımızı ziyaret ederek onlara ve toplumda destek görmeyen ayrıma uğrayan diğer gruplara maddi ve manevi destek sağlar ve himaye eder, Toplumda ihtiyaç sahibi insanların sağlık hizmeti almasını sağlar ve ulusal ve uluslararası sağlık kuruluşları ile işbirliği yapar, huzurevi, hastane açar.
 Amaçları doğrultusunda kamuoyu oluşturur, Kültürel sanatsal çalışmalar yürütür, mevcut çalışmaları destekler. Tiyatro topluluğu kurar veya kurulmuş tiyatrolara destek olur. Kültür ve sanat merkezleri kurabilir veya mevcut merkezleri destekleyebilir,
Vakfın amaçları doğrultusunda gerekli diğer faaliyetleri yapar.


VAKFIN GELİRLERİ
Madde 16:

Vakfın gelirleri aşağıda gösterilmiştir.

Vakfın amacına uygun yurt içi veya yurtdışından her türlü şartlı, şartsız veya ölüme bağlı ya da bağlı olmayan bağışlar ile yardımlar.
Vakıf faaliyetlerinden elde edilecek muhtelif gelirler.

İktisadi işletmeler, iştirakler ve ortaklıklardan sağlanacak gelirler.

Vakıf menkul ve gayrimenkulleri ile diğer varlık ve haklarının değerlendirilmesi ile sağlanacak gelirler.
Yayıncılık ve yayımcılık faaliyet gelirleri

Vakfın amacını gerçekleştirmek amacıyla yapacağı çeşitli faaliyetlerden, ve düzenlenecek kampanyalardan elde edilecek diğer gelirler.
Diğer gelirlerdir.

GELİRİN HARCANMA ŞEKLİ
MADDE 20:

4962 Sayılı Kanunun 20 nci maddesi hükmüne uygun olarak yıl içinde elde edilen brüt gelirlerin en az üçte ikisinin sağlık, sosyal yardım, eğitim, bilimsel araştırma ve geliştirme, kültür ve çevre koruma ile ağaçlandırma faaliyetlerinden oluşan amaçlara harcanacak ve vergi muafiyetinin devamı süresince de bu şarta uyulacaktır. Vakfın amaçlarına ayrılması ve harcanması gereken miktarlar hiçbir şekilde başka bir amaçla kullanılmayacaktır. Ancak yönetim ve idame giderleri ile ihtiyata ve vakıf malvarlığını artırıcı yatırımlara ayrılan miktarların, tamamının veya bir kısmının vakıf amaçlarına yönelik hizmetlere harcanması mümkündür. Kuruluştan sonra anavarlığa eklenmesi şartı ile yapılan bağışlar doğrudan anavarlığa eklenir. Diğer tüm bağışlar, bağışçının belirlediği şartlara göre vakıf bünyesinde oluşturulan fonlar aracılığıyla kullanılır.

HÜSEYİN GÜLER


Yorum Gönder

Çok Yorumlananlar