banner864

Altın alacaklar dikkat! 31 Ağustos 2014, 11:49

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, internet sitesinde yaptığı açıklamada, kredi kartları ile gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları ile nakit çekimlerinde taksitlendirme süresinin dokuz ayı, kuyumla ilgili harcamalarda da dört ayı geçemeyeceği belirtildi.
 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, internet sitesinde yaptığı açıklamada, kredi kartları ile gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları ile nakit çekimlerinde taksitlendirme süresinin dokuz ayı, kuyumla ilgili harcamalarda da dört ayı geçemeyeceği belirtildi.

BDDK'nın 'Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik Taslağı' adı ile internet sitesinde yayınladığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"MADDE 1- 10/03/2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 
 
'Kart çıkaran kuruluşlarda koruyucu hükümler, hesap ve kayıt düzeni, mali tablolar ve denetim 

MADDE 26- (7) Mal veya hizmet alımı sonrası belli bir ücret karşılığı borcun taksitlendirilmesi veya ödemenin ertelendiği dönemler de dâhil olmak üzere, kredi kartları ile
gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları ile nakit çekimlerinde taksitlendirme süresi dokuz ayı, kuyumla ilgili harcamalarda dört ayı geçemez. Kredi kartlarıyla gerçekleştirilecek telekomünikasyonla ilgili harcamalarda ve yemek, gıda, akaryakıt ile hediye kart, hediye çeki ve benzeri şekillerde herhangi somut bir mal veya hizmeti içermeyen ürünlerin alımlarında taksit uygulanamaz.” 

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
 
MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür."

ulusalkanal.com.tr

Yorum Gönder

Çok Yorumlananlar