banner864

Deniz Feneri e.V benzeri bir rezalet daha 13 Kasım 2013, 22:26

İktidar, Almanya’da buharlaştırılan Türk devlet bankalarının 43 milyon Euro parasının peşine düşmüyor!..

Sözcü gazetesinden Ali Gülen'in haberine göre, KA­YI Gru­bu­’nun Al­man­ya­’da bu­lu­nan GTI Tra­vel ve Sky Air­li­nes şir­ket­le­ri, ik­ti­dar ta­li­ma­tıy­la Tür­ki­ye­’de­ki dev­let ban­ka­la­rın­dan top­lam 43 mil­yon Eu­ro kre­di al­dı. Al­man­ya­’ya gi­den bu pa­ra, bir sü­re son­ra Tür­ki­ye­’de bu­har­laş­tı­rıl­dı. Şir­ket­ler de Al­man­ya­’da if­las is­te­di.

SKAN­DAL da bu­ra­da… Kre­di ve­ren ban­ka­lar, bu­gü­ne ka­dar pa­ra­nın pe­şi­ne düş­me­di. Kre­di­nin, Ka­yı Grup Baş­ka­nı Tal­ha Gör­gü­lü ile kar­de­şi İsa Gör­gü­lü­’ye git­ti­ği id­di­a edi­li­yor. An­ka­ra ise De­niz Fe­ne­ri e.V re­za­le­tin­de­ki gi­bi ses­siz.

Almanya’da buharlaşan parayı, Türk bankaları verdi!

Talha ve İsa Görgülü’nün hesaplarına aktardığı 43 milyon Euro için Alman savcılığı harekete geçti.

Ankara, Deniz Feneri e.V’deki gibi sessiz kaldı…

Türk turizm tarihine ‘Sezonda iflas eden ilk turizm şirketi’ olarak geçen GTI- Travel ve Sky Airlines skandalı Ankara’ya kadar uzandı. Alman mahkemesinin ‘hileli iflas’tan haklarında yakalama kararı çıkarttığı Kayı Grup Başkanı Talha Görgülü ile kardeşi İsa Görgülü’nün, iflastan önce Türkiye’ye havale edip sonra da buharlaştırdığı 43 milyon Euro’nun, Türk bankalarından sağlandığı öne sürüldü.

43 milyon Euro’nun batmasına neden olan olaylar zinciri iddiaya göre şöyle gelişti: Talha Görgülü, uçakta karşılaştığı Başbakan Erdoğan’dan kredi talep etti. Gölgülü’nün talebini Erdoğan Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın’a iletti. Ziraat’in başına geçmeden önce bu bankanın Duisburg Temsilcisi olan Aydın, kredi görüşmeleri için birkaç kez Düsseldorf’a gitti. Aydın, Duisburg Şubesi’ni devre dışı bırakarak bizzat Talha Görgülü’yle görüştü.

Şikayet gelmedi

Bu görüşmeler sonunda, Görgülü kardeşlere yani GTI’ye, Ziraat Bankası Duisburg Şubesi’nden 18 milyon Euro kredi açıldı. Kredi de Türkiye’den “mevduat” adı altında Almanya’ya gönderildi. Aynı şekilde, 3 milyon Euro da yine Hüseyin Aydın’ın bir arkadaşının başında olduğu Vakıfbank’tan bu gruba aktarıldı. Yine bir Türk bankasından da yüklü miktarda kredi alındı ve toplam 43 milyon Euro, GTI’nın Almanya’daki hesaplarına aktarıldı. Bu para hareketlerini gören Alman yargısı hemen harekete geçti. İlginçtir, parası batan Ziraat Bankası ve Vakıfbank’tan şikayet gelmedi. Alman savcılığına suç duyurusu da yapılmadı.

Emir Ankara’dan mı geldi?

SUÇ duyurusunun Ankara’nın talimatları doğrultusunda yapılmadığı ve bundan Ziraat Bankası’nın başındaki Hüseyin Aydın, dolayısıyla da Başbakan Erdoğan’ın haberi olduğu öne sürülüyor. Ziraat Bankası’nın bu batık 18 milyon Euro’yu, “Alman Bankacılık Denetleme Kurumu uyanmasın” diye, Türkiye’den para havale edip kapatmayı planladığı öne sürüldü. Vakıfbank’ın ise, batık 3 milyon Euro için hazırlanan denetim raporunda, emrin Ankara’dan geldiğini belirterek Köln Şubesi’ni kurtarma telaşına düştüğü iddia edildi. GTI’nın bu iflasının İş Bankası’nda da büyük depreme neden olduğu ve Alman Bankacılık Denetleme Kurumu (BAFFIN) raporlarına dayanılarak bankanın üst düzey bir yetkilisinin Ankara’ya çekildiği belirtiliyor. Frankfurt’taki finans çevreleri, “Bu olayda asıl darbeyi yiyenlerden biri de İş Bankası oldu” yorumunu yaptı.

 

Etiketler

Yorum Gönder