Direnen Bilim İnsanı Ödülü Rennan Hoca'ya verildi 23 Mart 2015, 09:54

8. Üniversite Kurultayı (20-21 Mart 2015) İzmir'de yapıldı ve sonuç bildirgesi yayımlandı!
Konu ile ilgili şu açıklama yapıldı:

Değerli basın mensupları,

Ege Öğretim Elemanları Derneği (EGÖDER) tarafından İzmir'de düzenlenen 8. Üniversite Kurultayı 20-21 Mart 2015 tarihlerinde yapıldı.

Kurultayda Türkiye'nin dört bir yanından gelen akademisyenler, üniversitelerin bilim, eğitim ve topluma hizmet işlevlerini  masaya yatırdılar, mevcut sorunların yanı sıra çözüm önerileri de tartışıldı.

Oldukça canlı geçen oturumlarda tartışılan başlıkları içeren 8. Üniversite Kurultayı Sonuç Bildirgesi'ni ve kurultayla ilgili bazı fotoğrafları da ekte ilginize sunuyoruz.

8. Üniversite Kurultayı'nın Sonuç Bildirgesi'nin ayrıntılı içeriğine kurultay web sayfasından ulaşabilirsiniz: http://universitekurultayi2015.blogspot.com.tr/

8. Üniversite Kurultayı'nın önemli bir özelliği de oy birliğiyle alınan bir ödül kararıydı: DİRENEN BİLİM İNSANI ÖDÜLÜ...

Ödül bu kurultaydan başlayarak sonraki üniversite kurultaylarında da geçerli olmak üzere, özgür bilim ve evrensel değerleri savunan, bu konuda her türlü baskı ve otoriteyi reddeden, karanlığa ve gericiliğe karşı mücadele eden bilim insanlarına verilecek. 8.Üniversite Kurultayı’nda tüm katılımcıların oy birliğiyle, DİRENEN BİLİM İNSANI ÖDÜLÜ'nün Sayın Prof. Dr. Esat Rennan Pekünlü’ye verilmesine karar verilmiştir.

İçinde bulunduğumuz tüm olumsuz koşullara rağmen üniversite öğretim elemanı dernekleri aydınlanma ve örgütlenme mücadelesini sürdürmeye kararlıdır. Kurultaylarımız bu mücadelenin temel araçları olmaya devam edecektir.

‘Dağ nice yüksek olsa da yol onun üzerinden aşar.’

​Sevgi ve selamlarımızla...
Prof. Dr. Ferhan Sağın
8. Üniversite Kurultayı Düzenleme Kurulu (Can Ceylan, Ferhan Sağın, Sevil İrişli, Kayhan Kantarlı) adına

ulusalkanal.com.tr

Yorum Gönder

Çok Yorumlananlar