banner864

Ekmeleddin İhsanoğlu kitabında Nutuk'u böyle çarpıttı! 30 Haziran 2014, 16:16

CHP ve MHP'nin "Çatı adayı" Ekmeleddin İhsanoğlu'nun hilafeti savunmak için Nutuk'u çarpıttığı ortaya çıktı
CHP ve MHP'nin "Çatı adayı" Ekmeleddin İhsanoğlu'nun hilafeti savunmak için Nutuk'u çarpıttığı ortaya çıktı.

Ekmeleddin İhsanoğlu'nun "Yeni Yüzyılda İslam Dünyası" adlı kitabında Nutuk'a atıf yapıyor. Cemaat'e yakınlığı ile bilinen TİMAŞ yayınevinden geçtiğimiz yıl çıkan kitapta, hilafetçilere ait teorinin anlatıldığı bölüm, sanki Atatürk'ün kendi teorisiymiş gibi sunuluyor. Kitapta, Atatürk'ün panislamizmi, "hayal mahsülü" olarak nitelemesi ise görmezden geliniyor. Hilafetin yeniden getirilmesi gerektiğini savunan İhsanoğlu, kendine Atatürk'ü referans gösteriyor. Kitabın "Ankara'nın yaklaşımı" başlıklı bölümünde, Atatürk'ün Ekim 1927 tarihli Nutuk'una atıf yapılıyor.

İşte Ekmeleddin İhsanoğlu'nun, Yeni Yüzyılda İslam Dünyası" adlı kitapta hilafeti savunmak için 38. sayfada Nutuk'u çarpıttığı o ilgili bölüm:

Ankara’nın Yaklaşımı: Kahire ve Mekke konferanslarından ve Elsanhuri’nin kitabının yayınlanmasından bir yıl sonra Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, Halifeliği kaldırmış olan Mustafa Kemal, Hilafetin ilgasından doğan boşluğu gidermek için yapılan tekliflere olumlu bir değerlendirmeyle karşılık verdi. Mustafa Kemal altı gün süren Nutuk’u sırasında Ekim 1927’de bu konuya değindi. Avrupa, Asya, Afrika ve diğer katılarda yaşayan Müslüman toplumlar gelecekte bağımsızlıklarını elde ettiklerinde, eğer lüzumlu ve faydalı görürlerse "...asrın icabatında muvafık bir suretle birtakım itilaf ve ittihat noktaları bulabilirler. Şüphesiz, her devletin, her heyet-i içtimaiyenin, birbirinden tatmin ve temin edeceği ihtiyaçları vardır. Mütekabil menfaatleri mevcuttur. Bu mutasavver müstrakil islam hükümetlerinin sahibi salahiyet murahhasları bir araya gelip bir kongre yaparlar ve... Şerait dahilinde mütehiden hareketi temin için bütün islam devletlerin murahhaslarından mürekkep bir meclis teşekkül edecektir. İttihat eden İslam devletleri bu meclisin reisi tarafından temsil olunacaktır. Derlerse işte o zaman isterlerse o "İslam Şümul ittihadi hükümet"e hilafet ve müşterek meclisi makamı riyasetine intihap olunacak zata da halife unvanı verirler. Bu unvanını ve yetkinin bu kişiye bir devletler topluluğu tarafından değil de bir tek devlet tarafından verilmesini ise kabul edilmeyeceğini belirtiyordu: "Yoksa, herhangi bir İslam devletini bütün islam dünyasını umurunun tedvir ve temşiyet salahiyetini vermesi akıl ve mantığın hiçbir vakit kabul edemeyeceği bir keyfiyettir"Bu ifadelerin ardından, Nutuk'ta yer alan hilafetin yeniden getirilebilirliğine ilişkin sözlere yer veriliyor. Sanki Atatürk hilafet istiyormuş gibi okuyucuya aktarılıyor. Ancak Ekmeleddin İhsanoğlunun kitabı büyük bir çarpıtma örneği. Çünkü Nutuk'un bahsedilen bölümünde Atatürk kendine ait değil, panislamizim savunucularına ait görüşleri aktarıyor. Üstelik bahsedilen paragraftan önce, bu fikirlerin tamamen hayal mahsulü olduğu vurgulanıyor. Atatürk, bu teoriye Nutuk'ta yer verirken, "Bize musallat olmamaları kaydı ile" notu düşüyor.

Bu tasavvur ve tahayyüle kısmen müşabih bir hayal Hilafetçileri, Panislamizm taraftarlarını- TÜRKİYE’YE MUSALLAT OLMAMALARI ŞARTIYLA-memnun etmek için bizde de tasavvur edilmişti."Çatı Aday" Ekmeleddin İhsanoğlu, tanınmadığı yönündeki eleştirilere, "Beni tanımak için kitaplarıma bakın" yanıtını vermişti.

Gökhan Çelik

ulusalkanal.com.tr
Yorumlar

E.özaydin :

sana oy verisen sayet ellerim kirilsin , vatan hayini oluyum ki sana oy verem ,

cenap aytepe :

bu başarıdan ötürü ulusal kanalı yürekten ben gibi milyonlar kutluyordur. ..ancak bu durum hala kendine gewlemeyenlere sunulur ...uyanın uyanın .amerika ve israilin projesine .evet demeyin.sonuçta duyacaklarınız sizi ve ailenizi vede bizide üzecek.

che :

siyasal islamı savunan arap emperyalizminin savunucusu atlantik emperyalizminin sadık kulları herşeyi işlerine geldiği gibi bulandırırlar. onların hiçbir değeri yoktur. vatan-bayrak-dil-kültür-ulus devlet gibi kavramlar onlara düşmandır. allah'ı kalkan olarak kullanan batılı ortakları ile parsayı bölüşen vampirler. amaçlarına ulaşmak ve sürdürmek için eğitimsiz, sorgulama ve isyan etme yetisinden yoksun, robotlaşmış yığınlar lazım. bu yüzden atatürk ve bize yol gösteren eserlerini bazen yok sayıyor bazen işlerine geldiği gibi yontuyorlar.

Tüm Yorumlar

Yorum Gönder

Çok Okunanlar

Çok Yorumlananlar