banner864

Erdoğanlar gemi işini büyüttü 21 Nisan 2015, 11:03

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kardeşi Mustafa Erdoğan ve eniştesi Ziya İlgen'in, Bilal Erdoğan ile ortak olduğu BMZ Gemicilik şirketinin dışında bir tanker şirketinin daha olduğu ortaya çıktı.
Baş­ba­kan Tay­yip Er­do­ğa­n’­ın kar­de­şi Mus­ta­fa Er­do­ğan ve eniş­te­si Zi­ya İl­gen, tanker taşımacılığı işini büyüttü. Mustafa Erdoğan ile Ziya İlgen, 24 Nisan 2014 tarihinde Tuzla Tanker İşletmeciliği A.Ş ni satın alarak uluslar arası sularda ham petrol taşımacılığı işine girdi. Özellikle 2014 yılında kaçak Barzani petrolünün Ceyhan üzerinden dünya piyasalarına satılmaya başlanması ve bu dönemde Erdoğanların ham petrol işine girmesi denizcilik sektöründe Erdoğanlar bu işede el atıyorlar yorumuna neden oldu
Tuzla Tanker Taşımacılığı A.Ş, 2007 tarihinde AKP ye yakınlığı ile bilinen Yardımcı Gemi İnşa şirketinin on ortağı tarafından 1 milyon 860 bin TL lik sermaye ile kuruldu. Ticaret Sicil Gazetesinde şirketin faaliyet alanı olarak " gemi yapımı, satın alınması, işletilmesi, kiralanması ve kiraya verilmesi, ihracat ve ithalat yapılması" olarak göstrerildi.
23 Ağustos 2010 tarihinde şirketin sermayesi arttırılarak,13 milyon 760 bin TL  yapıldı. 28 Ocak 2014 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında, ortaklar dışı olan Mustafa Erdoğan yönetim kurulu başkanlığına, Ziya İlgen ise yardıncılığına getirilerek Şirket adresini Tuzla'dan, Bur­ha­ni­ye Ma­hal­le­si, Gür­gen So­kak, No:3 Üs­kü­dar olarak değiştirildi. Aynı adreste Bilal Erdoğan, Mustafa Erdoğan ve Ziya İlgen'in ortak olduğu ve isimlerinin baş harflerinden oluşan BMZ şirketi bulunuyor.
24 Nisan 2014 tarihinde ise Mustafa Erdoğan ve Ziya İlgen Tuzla Tanker şirketrinin tüm hisselerini 13 milyon 760 bin TL ye  satın alarak şirketin tümüne sahip oldular.
İs­tan­bul Ti­ca­ret Oda­sı kay­dın­da  iş ko­lu, “U­lus­la­ra­ra­sı su­lar­da ham pet­ro­lün, pet­rol ürün­le­ri­nin ve kim­ya­sal­la­rın tan­ker ge­mi­ler­le ta­şın­ma­sı” ola­rak be­lir­tilen Tuzla Tanker ve BMZ Gemicilik Şirketi 9 Ocak 2015 tarihinde,Beylerbeyi Yalıboyu Caddesinde lüks bir villaya taşındı.
Barzani kaçak petrolünün Ceyhan üzerinden dünya piyasasına satılması
BMZ gemicilik şirketi, Azeri kökenli Türk vatandaşı Mubariz Gurbanoğlu'nun sahibi olduğuPalmali Gemiciliğin, Yardımcı Tersanesine yaptırdığı tankerlerden satın almış ve aldığı bu tankerleri tekrar Palmali şirketine 10 yıllığına kiraya vermişti. Bu uygulama denizcilik sektöründe "Ballı İşbirliği" olarak niteleniyor.
 
Derya Derviş/Aydınlık
 
Etiketler

Yorumlar

Erman Pamir :

ne yani biz mi büyütecektik?

Tüm Yorumlar

Yorum Gönder

Çok Okunanlar

Çok Yorumlananlar