banner864

FİLİSTİN MESELESİ : Devrimciler ve İslamcılar Arasındaki Fark 19 Temmuz 2014, 17:34

Filistin Meselesi
Filistin meselesi, İsrail’in kendini devlet olarak ilan ettiği 1948 yılından beri sürüyor. Bu nedenle Filistin meselesi aynı zamanda İsrail meselesidir. Başta İngiliz emperyalizmi olmak üzere, Batılı emperyalist devletler 1945 yılından itibaren Filistin’den “Yahudiler adına” toprak almaya başladı. Bu durum üç yıl devam etti. İsrail’in varlığı, emperyalistlerin, dünyanın önemli enerji yataklarından Ortadoğu’yu kontrolü açısından bulunmaz fırsattı. İsrail devletinin kuruluşu öyle herhangi bir zaman diliminde gerçekleşmedi.

Savaş, Hitler ve Yahudiler
İsrail’in kuruluşunun, ikinci paylaşım savaşı bitimine denk düşmesi belirleyiciydi. 1945’ten önce uzun yıllar Hitler Faşizmi; komünistler başta olmak üzere bir çok siyasal harekete, dinsel ve etnik guruplara fiziksel ve psikolojik imhada bulundu. Hitler Faşizmi’nin yürüttüğü, halkları yok etme ve biçme operasyonlarında Yahudilerin de özel bir yeri vardır. Şunu da belirtmekte fayda var: Hitler Faşizmi’nin salt-kategorik bir Yahudi düşmanı olduğu iddiaları asılsızdır. Kitleleri imha eden Hitler Faşizmi iktisadi bir düzene dayanıyordu. Faşizm; sermayenin en azgın, en şoven ve en yobazlaştığı bir siyasal düzendir. Özele gelecek olursak, Hitler’in Alman-Katolik aidiyetleri üzerinden kurduğu ırkçılık fikrinin- Hitler’in fikir babası Amerikalı kapitalist Henry Ford(!)- arkasındaki gerçek sebep; Almanya’daki sermaye içerisindeki Yahudi sermayesinin ağırlığıydı.

İslamcılar ve Filistin

Bunları anlatmamızın sebebi ülkemizdeki iktidar partisinin taraftarları İsrail’in Gazze’ye saldırdığı bu günlerde sosyal medya üzerinden bir Hitler seviciliği kampanyası başlattılar. Bakın iktidarın borazanı olan AKİT Gazetesinin son bombasına, resme iyi bakın:Gördünüz mü resmi? AKİT, büyük özlemle Hitleri arıyor. İşte İslamcı ideolojinin Hitler seviciliği… Barzani’nin Irak’ın bütünlüğünü çiğneyerek çıkardığı petrolü alıp, Mersin Limanından taşıyıcılığını yapan RTE’nin kafası bu. RTE bugüne kadar “One minute!” sahte kabadayılığı üzerinden Amerikan Sünniciği yaparak bölgemizdeki tüm Müslüman halkları kandırdı. Halbuki, Gazze’de Filistinli çocukları vuran, jetlere istihbarat sağlayan ülkemizdeki NATO üssü, Kürecik Radar Üssü’dür. BOP Eşbaşkanı RTE ve adamları ve Batı güdümlü Sünni İslamcılar meseleyi Müslüman- Yahudi savaşı olarak göstermek istiyorlar. Bir yandan istihbarat alış verişi sürüyor, bir yandan petrol ticareti… Yaptıkları ihanetlerin üzeride Yahudi düşmanlığı yapılarak “kapatılıyor”. İslamcılık budur işte: Emperyalist sömürüden al payını, sonra da Hitler’e sarılarak Yahudi düşmanlığı yap! ”. Bununla da kalmıyor, Irak’ta; Telafer ve Necef’de günlerdir katledilen Türkmenlerle ilgili ağzını açmıyor. Çünkü o Türkmenler Sünni değil, Alevi!

Devrimciler ve Filistin Davası
Bizler İsrail’e etnik-dinsel aidiyetlerinden dolayı karşı değiliz. İsrail, Batı emperyalizminin Ortadoğu’daki karakoludur. Bugün İsrail, Ortadoğu’yu ABD’nin başını çektiği emperyalist batı bloğu adına zapturapt altında tutma misyonu taşıyor. Bizler İsrail’e bunlar için karşıyız.
Filistin halkının yanındayız. Yanındayız fakat Sünni- Müslüman olduğu için değil. Anti-emperyalist olduğumuz için yanındayız. Emperyalist- Siyonist tahakküme ve saldırılara uğradığı için yanındayız.
Başta Türkiye Sosyalistleri olmak üzere, ülkemizin bütün vatansever ve ilerici güçleri emperyalist saldırılara karşı vatanını savunan tüm milletlerle dayanışma halindedir. Türkiye devrimcileri İslamcı gericiler gibi sahte kabadayılıklar yapıp, düşman sayesinde kasalarını doldurmamışlardır. Türkiye devrimcileri İsrail saldırganlığına karşı Filistin halkıyla siperlerde omuz omuza çarpışmıştır. Bu uğurda canlar vermiştir.

Aşağıdaki fotograf 21 Şubat 1973 yılında MOSSAD tarafından katledilen 9 Aydınlıkçı’ya ait:Kerem Yıldırım

Yorum Gönder

Çok Yorumlananlar