banner864

HSYK'da yeni dönem 13 Aralık 2014, 13:19

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, yeni dönem çalışma koşullarını belirledi. Buna göre, HSYK Başkanı da olan Adalet Bakanı’na önemli yetkiler verildi. Kurul adına sadece Adalet Bakanı açıklama yapacak. Toplantı gün ve saatleri ile gündemi de yine bakan belirleyecek.
Hakimler ve Savcılar Kurulu yeni dönem çalışma koşullarında yeni düzenlemeye gitti.

HSYK Başkanı da olan Adalet Bakanı’na önemli yetkiler verildi. Kurul adına artık sadece Adalet Bakanı açıklama yapacak. Ayrıca toplantı gün ve saatlerini belirleyen Adalet Bakanı, toplantı gündemini de HSYK Başkanvekili'nin görüşünü almaksızın düzenleyebilecek. 

HSYK çalışma usul ve esaslarında değişiklik öngören yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yönetmelikte yapılan diğer önemli değişiklerse şöyle:

En az 15 üyeyle toplanıp salt çoğunlukla yani 12 üyeyle karar alınan genel kurul, bundan böyle üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanıp yine üye tam sayısının salt çoğunluğuyla karar alacak. 5 üyeyle toplanıp salt çoğunlukla yani 4 üyeyle karar alan daireler; salt çoğunlukla toplanıp salt çoğunlukla karar alabilecek.

Yargıtay üyeleri ve Danıştay üyeleri meslekte fiilen 17 yılını dolduran hâkim ve savcılar arasından seçilecek. Seçimde en yüksek oy alandan başlamak üzere en az 12 oy alan hâkim ve savcılar üyeliğe seçilmiş sayılacak.

UYAP saf dışı kalacak. Genel kurul kararlarına karşı itiraz yolunun kullanılabilmesi için kararlar, Adalet Bakanı’na UYAP yerine Başkanlık Bürosu’nca iletilecek.

Genel kurul ve dairelerdeki toplantılarda görüşülen konular ve alınan kararlar, basın ve yayın organlarına sadece başkan yani bakan tarafından duyurulacak. HSYK Başkanı olan Adalet Bakanı, yetkilerinden bir kısmını yazılı olarak başkanvekiline devredebilecek. Başkanvekili bu yetki devrinin dışına çıkamayacak.

HSYK’da, 17 Aralık yolsuzluk soruşturmalarının ardından başkanvekili ve bazı üyeler, yargıyla ilgili hükümetin tepkisini çeken açıklamalar yapmış, hükümet de bunun üzerine HSYK Kanunu’nu değiştirmişti. 

ulusalkanal.com.tr

Yorum Gönder

Çok Yorumlananlar