banner864

İhsan Özkes CHP'den istifa etti 21 Temmuz 2015, 12:57

 CHP İstanbul Milletvekili İhsan Özkes, Twitter hesabı üzerinden CHP'den istifa ettiğini duyurdu.


 
Hürriyet'in ulaştığı Özkes, "Partiden istifa ettim" dedi, ancak gerekçesini açıklamadı. Özkes, "Gerekirse açıklama yapacağım. Ama şu anda birşey söylemek istemiyorum" dedi. İhsan Özkes, istifa dilekçesini hem CHP'ye, hem de TBMM'ye ilettiğini söyledi.

"AKP-CHP KOALİSYONU TADINDAN YENMEZ"
Geçtiğimiz günlerde Sözcü gazetesine konuşan CHP'li milletvekili İhsan Özkes, AKP-CHP koalisyonu girişimlerini değerlendirmiş, "tadından yenmez" demişti.

Özkes şu ifadeleri kullanmıştı:
Bir ke­re CHP ile AK­P’­nin ku­ra­ca­ğı or­tak hü­kü­met her an­lam­da Tür­ki­ye­’de bü­yük bir is­tik­rar sağ­lar. Çün­kü böy­le bir koa­lis­yo­nun ger­çek­leş­me­si du­ru­mun­da AKP 13 yıl­lık ik­ti­da­rın­da yap­mış ol­du­ğu tah­ri­bat­la­rıy­la il­gi­li ken­di­si­ni mu­ha­se­be et­miş ve bun­la­rı dur­du­ra­ca­ğı­nı ka­bul­len­miş de­mek­tir. He­le he­le böy­le bir hü­kü­met ku­ru­lup, de­mok­ra­si yo­lun­da mey­ve­ler top­lan­ma­ya baş­lan­dı­ğı za­man da ta­dın­dan yen­mez!

CHP'nin emekli müftü milletvekili Özkes'in, istifa dilekçesini hem CHP Genel Merkezi'ne hem de TBMM'ye ilettiği öğrenildi.

GÜRSEL TEKİN: İSTİFASINI İŞLEME KOYMUYORUM

CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin, ''İhsan Hoca'nın istifasını işleme koymuyorum. Bu aile içi bir meselemizdir. Bunu da aile içinde çözeriz. İşleme koymuyorum'' dedi.

HALUK KOÇ: KIZGINLIK İÇİNDE VERİLEN KARARLAR KALICI OLMAZ

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Haluk Koç, İstanbul Milletvekili İhsan Özkes'in istifasına ilişkin, "Zaman zaman CHP örgütleriyle, milletvekilleri arasında kendi seçim bölgelerinde birtakım anlaşmazlıklar olabilir. Bunlar böyle partiyle yolunu ayıracak noktaya hiçbir zaman gelmez. Anlık kızgınlık içinde verilen kararlar da kalıcı olmaz" değerlendirmesinde bulundu.

Haluk Koç, şunları kaydetti: "Sayın Özkes çalışkan bir milletvekilimizdir. CHP'nin son Olağanüstü Genel Kurultayı'nda da çarşaf listeyle yapılan seçimlerde, Parti Meclisi'ne girerken en yüksek oyu CHP delegesinden almış bir arkadaşımızdır. Zaman zaman CHP örgütleriyle, milletvekilleri arasında kendi seçim bölgelerinde birtakım anlaşmazlıklar olabilir. Bunlar böyle partiyle yolunu ayıracak noktaya hiçbir zaman gelmez. Anlık kızgınlık içinde verilen kararlar da kalıcı olmaz."


ulusalkanal.com.tr

Yorumlar

Necmettin Atalay :

Sayınmüftümüzün işi zor.Karşısında istifayıkabul etmeme Allahıvar.

Fazıl :

Ercan kardeşim tam da bana tercüman olmuş Sn Özkese iletelim

Erdoğan Ercan :

sayın milletimizin vekilleri size oy veren seçmenlerinize nankörlük yapmayı n . bir kere chp den seçilip istifa ettiniz, eğer doğru olan millet vekilliğinden de istifası gerekir ki. bu hususta anayasaya bir madde konulması en büyük arzumuzdur. i̇stanbul giibi bir bölge kaç bin kişiyi aldatmış olduğunuzu düşünmenizi rica ederim. ewet istifa yasal hak ,fakat seçmeni aldatmanın da bir suç olduğu göz önüne alınmalıdır.

kesemen :

akp batıyor, sorunlar okyanus gibi ve bir fırtına var. kim batan hasarlı su alan gemiyi kurtarmaya kalkarsa onunla birlikte batacak. onun anaforuna girmeden bu fırtınalı okyanustan güvenli limana çıkması gerekmektedir. akp ile olmaz ülke felakete gidiyor batıyor.

Tüm Yorumlar

Yorum Gönder

Çok Yorumlananlar