banner864

''İsyancılık mirasını temizleyeceğim'' 23 Aralık 2013, 16:36

Ben Kürt isyanının sonunu getireceğim. Bundan daha büyük bir hizmet olur mu? Bu güç bende var, hem düşünce hem de sosyal güç bende var. Lütfen, bir kuruş istemiyorum.
Kürt isyanlarının bastırılması haklıdır

Ben ütopik bir ideolojik hamle yaptım doğrudur. Atatürk’ün yaklaşımı büyük ve isabetli bir yaklaşımdır. Mesela Fethi Okyar tipik bir demokrattır. İki sefer onu başbakan yapmaya çalışmıştır. Serbest Fırka’yı ona kurdurur, ama toplumun yapısı o zaman antidemokratiktir. Çoğu feodal dincidir biliyorsunuz. Yani demokrasi adına her şeyi yaptı ama toplumun durumu ondan olmadı. Biz Atatürk’ü yeniden keşfetmiyoruz. Bir hakikati teslim etmek gerekir. Çok demokratik bir şey istemekle birlikte, toplumun yapısı ortada idi. Zor bela Cumhuriyeti kurdu. Bu ayaklanmalar da öyle, yani ayaklanmaları Kürde karşı olduğu için değil, İngiliz, İstanbul ve Irak bağlantılı düzenlenen şeyler yani Vahdettin ve hilafet tekrar getirilmek istenmiştir. Bastırılmalarında özel bir Kürt düşmanlığı yoktur.

Kürt Teali Cemiyeti

Mustafa Kemal Atatürk'ün 20’lerdeki şeyine bakalım. O zaman biliyorsunuz Kürt Teali Cemiyeti var. Sonra büyük kısmı, hatta hemen hemen hepsi M. Kemal’in yanına geçerler ve en büyük hizmeti yaparlar.

Ayaklanmalar hilafet ve saltanat içindi

O tarihlerde başka ayaklanmalar da vardı. Onların hepsi de saltanatı istiyorlardı. O isyanları yapanlar Mustafa Kemal ilk zaman dedi ya biz hilafeti koruyacağız diye işte onun için önce ses çıkarmadılar. Cumhuriyetin kurulduğunu, saltanat ve hilafetin gittiğini gördükten sonra ayaklandılar, bu çok açıktır.

İsyanların bastırılmasında Kürt düşmanlığı yok

Toplumun yapısı dincidir, feodaldir. Ayaklanmalar olmuş ve elbette bastırılmıştır. Bastırılması Kürde karşı olunduğu için değildir. Ayaklanmanın nedeni Vahdettin’in saltanatını getirmek, hilafeti getirmektir. Bunların hepsi saltanatı istiyordu. Orada özel bir Kürt düşmanlığı yoktur.

Türkiyelileşme mi, emperyalist merkezlerin aleti olmak mı

İsyanlar zamanında orada ilkel milliyetçi bir aydın tabaka var. Emperyalizm ile Atatürk’ün geliştirdiği eylem arasında dolanıp duruyorlar. Hatta bu Kürt teali cemiyeti var. Onun büyük bir kısmı sonradan Atatürk ile birlikte olmuşlar az bir kısmı cemiyette kalmıştır. Şimdi de böyle durumlar çok yaygın var. Tıpkı 20’lerdeki gibi bir durum yaşıyoruz. Çok daha dikkatli olmak zorundayız. Türkiyelileşme ile emperyalist merkezlerin aleti olmak arasında korkunç bir gidip gelme var şu anda. Biz bu aşamada buna çözüm getirmek zorundayız.

İsyancılık mirasını temizleyeceğim

Bu Şeyh Sait’in torunu var biliyorsunuz, Melik Fırat, benim yanıma geldi. Ellilerden beri siyaset yapıyor demokrat parti filan. Onunla ilgili gözlem geliştirdim. Yaptıkları aslında ilginç bir çıkarcılıktı. Kürtlüğü hak nasiplenme haline getirmişler. İsyancılıktaki çıkarcılık torunlarına kadar nasıl ulaştırılmış, onu dehşetle gördüm. Tamamen çıkarcılık. Kürt şeyi tamamen çıkara bulaştırılmış onu kastediyorum. Ve çok yaygın yapıldı bunlar ve beni de etkiledi biraz. İşte o yetmişlerdeki etkisi de az değildir. Önümü göremedim onların yüzünden, biliyorsunuz, bu doğu devrimci kültür ocakları falan orası bizi etkiledi, Türkiye’nin Dev-genç tutumu, biraz işte beni onlar yaktı. İşte o mirası da ben temizleyeceğim.

Hataların hepsini kaldıracağız

Bu işten sadece ben sorumlu değilim. Dediğim gibi bu hataların hepsini ortadan kaldıracağız, toplumu huzura götüreceğiz. Bunda kesinlikle kararlıyım ve bu herhangi bir etki altında değil, kesinlikle kendi inancım ile bağlantılı bir olaydır.

Tek kuruş istemiyorum

Ben Kürt isyanının sonunu getireceğim. Bundan daha büyük bir hizmet olur mu? Bu güç bende var, hem düşünce hem de sosyal güç bende var. Lütfen, bir kuruş istemiyorum. Bu göz ardı edilemez. Kürt olayında da ben Türkiye’yi en temel bir problemden kurtarabilecek pozisyona getireceğim.

Cumhuriyet, demokrasinin tabanıdır

Cumhuriyetin kendisi demokrasinin tabanıdır. Cumhuriyet varlığı bir noktada tehlikeye düşünce otoriter davranmak zorunda kaldı. Bakın diktatör değil, otoriter diyorum. Ortam o zaman karşı devrime yöneliyor, mecburen otoriter cumhuriyet karakteri öne çıkıyor. 1925’lerde biliyorsunuz hem isyan, hem Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası saltanatı ve hilafeti getirmek istedi. Büyük tehlike idi.

Aydınlık

Yorum Gönder

Çok Yorumlananlar