banner864

''Kaçak saray katmerli kaçak hale geldi'' 26 Mayıs 2015, 16:18

"Kaçak saray katmerli kaçak hale geldi" Danıştay İdari Dava daireleri Kurulu Tarihi sit alanlarındaki kamu binaları yapılması ilke kararının yürütmesini durdurdu. Mimarlar Odası Ankara Şube yöneticileri, kararın tarihi sit alanı olan Atatürk Orman Çiftliği’ndeki Kaçak saray için de yürütmeyi durdurma anlamına geldiğini söyledi.
Danıştay İdari Dava daireleri Kurulu Tarihi sit alanlarındaki kamu binaları yapılması ilke kararının yürütmesini durdurdu. Mimarlar Odası Ankara Şube yöneticileri, kararın tarihi sit alanı olan Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ)'ndeki Kaçak saray için de yürütmeyi durdurma anlamına geldiğini söyledi.

Danıştayın, "Tarihi sit" alanlarında,kamu binası yapılamaz kararı üzerine 2.Başkan Ali Atakan ile basın toplantısı düzenleyen Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan "Karar sevindirici, kaçak saray katmerli kaçak hale geldi." dedi.

AOÇ alanlarındaki plana ilişkin 5. İdare Mahkemesi tarafından verilen yürütmeyi durdurma kararına karşı, Koruma Yüksek Kurulu 271 sayılı ilke kararını değiştirerek, tarihi sit alanlarına kamu binalarının yapılmasına izin veren düzenleme ile 450 bin metrekarelik beton yığınına yasal kılıf bulmaya çalıştığını söyleyen Candan şöyle devam etti. "Yasaları ve mevzuatı hukuksuzluğun bir aracı haline getirmek isteyen bir yaklaşımla karşı karşıyayız. Kaçak saray için yürütmeyi durdurma kararından 2 gün sonra 271 sayılı ilke kararı değiştiriliyor.Mimarlar Odası'nın açtığı davada, bu ilke kararının Danıştay tarafından oy birliğiyle iptali ile kaçaklık perçinlendi.Atatürk orman Çiftliği başta olmak üzere, tarihi sit alanlarında, yöneticilerin keyfiyetine göre kamu yapısı yapılamayacak,Cumhurbaşkanıda, başbakan da bakanlarda, hukuka uymak durumundalar.Atatürk Orman Çiftliği ve kaçak saray mücadelemizde ne kadar haklı olduğumuz ortada."dedi ,

"AOÇ'deki diğer davalarımızı etkileyecek"

Candan kararın önemli olduğuna dikkat çekerek, “ Kaçak sarayı meşrulaştırma sürecini Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu görmüş ve oy birliğiyle karar vermiştir.Bu karara OÇ alanlarında açtığımız diğer davalarımızı yakından etkileyecek.Kültür Bakanlığından, Kaçak saray yapımına ilişkin kararı alan koruma kurulu üyelerine soruşturma açılmasını istemiştik.Soruşturma açmadılar ve bizde dava açtık.Şimdi bu davamızda, ruhsat ve iskan iptal davamızda bu karar önemli belgelerden birisi haline geldi.Kaçak Saray’ın hukuksuzluğuna yassal kılıf yine yargıdan döndü. Bu kılıfa bilim ve akıl izin vermiyor. Türkiye açısından karar umut vaat edici.Bu kararla, ülkemizin tarihsel değerlerini alt üst edecek , yapılaşma dönemi hukuken bitmiştir.“ şeklinde konuştu.

"Herkes Hukuka Uymalı "

Mimarlar Odası Ankara Şube 2. Başkanı Ali Atakan : “ Doğal ve kültürel sit alanları ve tarihi sit alanlarımız, geçmişten de gelen doğal zenginliklerimiz. Ülke yöneticileri keyfi davranarak, toplum çıkarlarını göz ardı ederek, ülkenin bu değerlerini yok etmek istemeleri anlaşılır değil. Ülkenin geleceğine ket vurmaktır. Herkes hukuka uymalı, tahripkâr davranmamalı. ” Şeklinde konuştu.

Yorum Gönder