banner864

"Kadının kurtuluşu, Cumhuriyetin kurtuluşuyla mümkün olacak" 25 Kasım 2013, 16:09

İP Öncü Kadın Üyeleri Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Gününde Kadınların Kurtuluşunun Cumhuriyetin Kurtuluşu İle Mümkün Olabileceğini Söylediler.
İşçi Partisi Öncü Kadın üyeleri, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla İl Binasında basın toplantısı düzenledi. AKP hükümetinin uyguladığı politikaların kadına ve topluma yönelik şiddeti arttırdığını söyleyen Öncü Kadınlar, Atatürk Cumhuriyeti sayesinde eşit yurttaş olma hakkını kazanan kadının kurtuluşunun, cumhuriyetin kurtuluşu ile gerçekleşeceğini vurguladılar.

AKP Kadına ve Topluma Yönelen Şiddeti Arttırdı
Öncü Kadın adına açıklamayı yapan Aysel Çelebi, kadına yönelen şiddetin salt erkeğin kaba kuvveti olarak algılanmaması gerektiğini belirterek, şiddetin altında yatan nedenler olarak, tüm toplumu saran sosyoekonomik koşullar, politik gelişmeler ve kültürel etkenlerle birlikte değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Şiddetin ortadan kaldırılmasının siyasi iktidarın sorumluluğunda olduğunu söyleyen Çelebi,"Bugünkü iktidar uyguladığı politikalarla kadına uygulanan şiddeti ortadan kaldırabilir mi? Elbette ki hayır" diye konuştu. AKP Hükümetinin politikalarının kadına ve topluma yönelik şiddeti arttırdığını kaydeden Çelebi, Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet sayesinde kadınların eşit yurttaş olma hakkı kazandığını belirterek, kazanılan hakların yok edilmek istendiğini söyledi; Çelebi; "Kazandığımız bütün haklar elimizden alınmak için uğraşılmaktadır. Emperyalizme bağlı, Ortaçağ zihniyetindeki AKP hükümeti kadını eve kapatmayı uygun görmekte, kadını sürekli olarak cinsel kimliği ile gündeme getirerek, kadın itibarını yok etmeye çalışmaktadır" ifadelerini kullandı.

Kadının Kurtuluşu Cumhuriyetin Kurtuluşuyla Mümkün Olacak

Kadına yönelik şiddetin ancak ekonomik, siyasi bağımsızlıkla ve Atatürk Cumhuriyetinin yeniden inşa edilmesiyle mümkün olacağını belirten Çelebi, Cumhuriyetin kadınlı erkekli kurulduğunu söyleyerek bundan sonra da Cumhuriyeti kadınlı erkekli yeniden kuracaklarını ifade etti. Atatürk Cumhuriyetinin hayat bulacağı programın İşçi Partisi'nin Milli Hükümet Programı olduğunu kaydeden Çelebi, kadının kurtuluşunun cumhuriyetin kurtuluşu ile mümkün olacağını belirterek tüm kadınları kadınlı erkekli Cumhuriyeti yeniden inşa etmeye çağırdı.

Haber: Devrim Dönmez - Fotoğraf: Merve Demirağ / ANTALYA
ulusalkanal.com.tr

Yorum Gönder