banner864

Kadir Ağbi'nin ihale kıyakları 01 Eylül 2014, 15:34

CHP’li Meclis Üyesi Serdar Bayraktar’ın hazırladığı denetim raporunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde yapılan ihalelerde usulsüzlük olduğunu ve ihalelerin belediye iştiraki olan şirketlere verildiği ifade edildi

Sayıştay raporlarından sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) yaptığı “hukuksuzluk”, denetim komisyonunun hazırladığı raporda da belgelendi. 2012 yılı gelir ve gider ile hesap işlemlerinin denetimi için 28 Mart 2014 tarihinde denetim komisyonu üyesi Serdar Bayraktar tarafından hazırlanıp İBB Meclisi’ne rapor halinde sunulan muhalefet şerhinde, birçok ihalenin usulsüz olarak yapıldığı şeklinde tespitler yer aldı. Meclise muhalefet şerhi olarak sunulan ve AKP’li üyelerce reddedilen raporda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ nin iştiraklerince kazanılan ihalelere ilişkin şu tespitler dikkat çekiyor:

DENİZ TEMİZLEME PAHALIYA PATLADI


İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2013 yılı içerisinde 06.11.2013 - 30.09.2014 dönemi için, İstanbul genelinde kıyıların ve denizlerin temizlenmesi hizmet alım ihalesini yapmış. M.C yönetimindeki şirketle beraber 3 şirket 5 milyon 980 bin TL teklif vermesine rağmen ihale 16 milyon 332 bin TL teklif veren belediyenin iştiraki olan İSTAÇ A.Ş’ye verilmiş. İBB’nin bu ihale sonucunda söz konusu işi piyasa koşullarından daha pahalıya aldığı ortaya çıkmış oldu.

CEMAL REŞİT REY’DE KAPSAM DIŞI İHALE


İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Müdürlüğü 2013 yılında 14.01.2014 - 31.05.2014 dönemi için 2103 / 165166 KİK ihale numaralı 2014 yılı Ocak-Şubat-Mart-Nisan-Mayıs ayları Cemil Reşit Bey konser salonunda düzenlenecek Konser organzasyonları ve duyurusu ihalesini 24,12,2013 tarihinde 6,865,000,00 TL ederle İstanbul Kültür Sanat Ürünleri Tic. A.Ş almıştır. Yapılan araştırmalarda bu ihalenin kapsam dışı yöntemlerle yapıldığı tespit edilmiştir.

AVRASYA MARATON’DA USULSÜZLÜK


İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2013/30272 KİK ihale kayıt numaraları 35, Kıtalararası İstanbul Avrasya Maratonu Organizasyon ihalesi 16,04,2013 tarihinde yapıldı.Ancak usulde yapılan ihaleyi 5,501,047,39 ederle İstanbul Spor Etkinlikleri ve İşletmeciliği Tic A.Ş ‘ nin kazandırılması sağlanmıştır.Yapılan araştırmalar sonucu ihalenin kapsam dışı yöntemlerle yapıldığı tespit edilmiştir.

İMAM HATİP LİSELERİ SEPMOZYUMU HUKUKSUZ


İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Müdürlüğü 2013 yılı içerisinde 22.11.2013 - 25.11.2013 dönemi için 2013/134377 KİK ihale kayıt numaralı 100. Yılında İmam-Hatip Liseleri Uluslararası Sempozyumu işi ihalesini 31.10.2013 tarihinde yapılmıştır. İhaleyi İstanbul Kültür ve Sanat Ürünleri Tic. A.Ş. katılmış ve 298.000 TL ederle kazanmıştır.Yapılan araştırmalarda, İstanbul Kültür ve Sanat Ürünleri Tic. A.Ş. “Kuruluşunun 100. Yılında İmam-Hatip Liseleri Uluslararası Sempozyumu Hizmet Alım İşi” ihalesini bir özel şirkete 280.050 TL ederle ihale etmiştir.

YANDAŞ KİŞİLERE İHALE JESTİ


2009 Yerel Seçimlerinde Büyükçekmece ilçesi Belediye meclis üyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis üyeliğine seçilen H.K Metropol Kentsel Tasarım ve Şehir Planlama Mimarlık Mühendislik İnşaat ve Ticaret Limited Şirketi’nin hakim ortağı ve 05/09/2026 tarihine kadar münferiden müdürü iken 04.12.2013 tarihinde hisselerini devrederek ortaklıktan ayrılmıştır.

Metropol Kentsel Tasarım ve Şehir Planlama Mimarlık Mühendislik İnşaat ve Ticaret Ltd Şirketi Sn. Hüseyin Koç henüz şirket müdürü ve ortağı iken; İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü tarafından pazarlık usulü olarak açılmış, 29.08.2013 tarihinde yapılmış olan, 2013/107569 KİK ihale Kayıt numaralı İstanbul Genelinde Yaya Üst Geçitleri Yapılması Projeleri hizmet alımı ihalesini, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından pazarlık usulü olarak açılmış, 25.04.2013 tarihinde yapılmış olan, 2013/43439 KİK ihale Kayıt numaralı Karayolu Ağı 101. Bölge Etüt Projesi hizmet alımı ihalesini, almıştır.Yapılan araştırmalar Belediye meclis üyesi olan bir kişinin ihaleye katılmasının suç olduğu göstermektedir.

İBB’DEN PAHALI SATIN ALIMLAR


Tüm ihalelerde olduğu gibi İBB daha ucuz mal satın almak yerine daha pahalı mal ve hizmet satın alarak kamu zararının ortaya çıkmasına sebep olmuş ve bu zararlarda gerek sayıştay raporlarında gerekse İBB gelir - gider denetimine ilişkin raporlarda tespit edilmiş ve İBB Meclisi’ ne sunulmuştur.

Su ve Maden Suyu Mal alım ihalesi , Yüksek kapasiteli yangın söndürme helikopteri alım ihalesi bu yolla gerçekleştirilen ihalelerden bazıları olarak raporda adı geçmiştir.

SAYIŞTAY RAPORUNDA TESCİLLENDİ

İBB’de yaşanan usulsüzlükler, 2013 yılında hazırlanan Sayıştay raporuna da şöyle yansımıştı:

1 - Kuruma ait taşınmazların Muhasebe kayıtlarına uygun tutulmadığı tespit edildi.
2 - İştiraklere verilen taahhütlerin yerine getirilmedi tespit edildi.
3 - Kurum envanterinde kayıtlı bulunan taşınmaz varlıklar için amortisman ayırmadığı tespit edildi.
4 - İBB Atıksu ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesislerin Tarifelerinin usulüne göre göre belirlenmediği taspit edildi.
5 - Kuruma ait kira süresi biten taşınmazların yeni bir ihale yapılmadan sözleşmelerin uzatmak suretiyle kiralanmaya devam ettiği tespit edildi.

Seyfi Akil
Aydınlık


Etiketler

Yorumlar

HÜSAMETTİN SUBAŞI :

sonuç?

Tüm Yorumlar

Yorum Gönder

Çok Yorumlananlar