banner864

O devlet kurumuna 'ayrımcılık' soruşturması 16 Şubat 2015, 14:02

Ankara 9'uncu İdare Mahkemesi, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü hakkındaki görevi kötüye kullanma şikayetlerinin soruşturulmasına karar verdi. Daha önce soruşturma gereği görmeyen Rekabet Kurulu, mahkeme kararı üzerine soruşturma başlattı.
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü hakkında mahkeme kararıyla soruşturma başlatıldı.

Ankara 9'uncu İdare Mahkemesi, "Rekabet Kurulu'nun Hava Meydanları İşletmesi hakkındaki usulsüzlük yok" kararını iptal etti. Kurul; mahkeme kararı üzerine genel müdürlük hakkındaki şikayetleri araştıracak.

Genel müdürlüğün, havaalanlarında yer tahsis ettiği kiracı teşebbüsler arasında ayrımcılık yaptığı iddiaları soruşturulacak.

Genel Müdürlük, havaalanı arazilerindeki tesisleri kiralayan firmalar arasında ayrım yaparak "hakim" görevini kötüye kullandığı şikayetleriyle gündeme gelmişti.

Rekabet Kurulu'nun internet sitesinden konuyla ilgili şu habere yer verildi:


Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünün (DHMİ) havaalanlarında yer tahsisi hizmetlerine ilişkin olarak kiracı teşebbüsler arasında ayrımcılık yapmak suretiyle hakim durumunu kötüye kullandığı iddiasını içeren şikayet başvurusunu Ankara 9. İdare Mahkemesinin kararı üzerine yeniden değerlendirdi.

Daha önce bahse konu şikayet nedeniyle yürütülen soruşturmada; DHMİ tarafından uygulanan yer tahsis tarifeleri incelenmiş, DHMİ’nin havaalanlarında arazi ve/veya üzerinde yer alan tesisleri kiralayan teşebbüsler arasında ayrıma giderek hakim durumunu kötüye kullanmadığına, Kurulun konuya ilişkin vermiş olduğu 04.07.2007 tarihli ve 07-56/668-231 sayılı kararının gereğini yerine getirdiğine, bu itibarla 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal etmediğine 24.04.2012 tarihinde 12-21/561-159 sayı ile karar verilmişti. Ancak açılan dava sonucunda, bahse konu Kurul kararı Ankara 9. İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi.

Bunun üzerine dosyada yer alan bilgi ve belgeleri 15.01.2015 tarihli toplantısında müzakere eden Kurul, DHMİ hakkında soruşturma açılmasına karar verdi. 

Bilindiği üzere 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesi hakim durumun kötüye kullanılmasını yasaklamaktadır. Soruşturma, DHMİ’nin havaalanlarında yer tahsis ettiği kiracı teşebbüsler arasında ayrımcılık yapmak suretiyle 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla başlatıldı.

ulusalkanal.com.tr

Yorum Gönder