banner864

O teklif Meclis Komisyonu'nda kabul edildi 24 Şubat 2014, 15:41

Devleti MİT’e bağlayan kanun teklifi Meclis İçişleri Komisyonu'nda kabul edildi. Teklif, MİT’in PKK ve Suriye başta olmak üzere terör örgütleriyle görüşmelerine yasal güvence getiriyor. MİT’in yasadışı operasyonlarını, izleme ve dinleme faaliyetlerini de yasallaştırıyor. Yasa teklifinin hafta içi Meclis Genel Kurulu’na gelmesi bekleniyor.
 MİT'e olağanüstü yetkiler verilmesini öngören yasa teklifi Meclis İçişleri Komisyonu'nda kabul edildi. Teklif, MİT’in PKK ile görüşmelerini yasal zemine oturtuyor.

Dinlemeler konusunda MİT’e sınırsız özgürlük getiren, kurumu her türlü denetim ve hesap verilebilirlik ilkesinden de muaf tutuyor. Bu teklifle MİT’e operasyon yapma yetkisi tanınıyor.

Yasa teklifine göre, bankalar başta olmak üzere, bütün kurum ve kuruluşlar, elindeki bilgi ve belgelerin tamamını MİT’e vermek zorunda.

Komisyonda kabul edilen 1’inci maddede MİT'e verilen "Devletin güvenliği ile ilgili sınır ötesi görevler hariç olmak üzere" ifadesi teklif metninden çıkarıldı.

MİT Devletin güvenliği ile ilgili istihbarat hizmetlerinden başka hizmet istikametlerine yöneltilemez" hükmü çıkarıldı. Böylece MİT iktidarın kendi görevlerinin dışında hizmet taleplerini de yerine getirebilecek.

MİT'e ait bilgileri yayınlayan gazeteciler için teklifte öngörülen 12 yıllık hapis cezası 9 yıla düşürüldü.

Yasa teklifinin hafta içinde Genel Kurul gündemine alınması bekleniyor.

ulusalkanal.com.tr

Yorum Gönder