banner864

"Özel üniversiteleri neden açtınız?" 21 Kasım 2013, 15:35

İstanbul Tıp Fakültesi öğrenci ve öğretim üyeleri mevcut kontenjan fazlalığı sorunu ve son günlerde gündemde olan “Suriye ve Mısır üniversitelerinden fakültelere tanınan yatay geçiş hakkı” yönetmeliğini tartışmak ve sorunlara çözüm üretmek için bir araya geldi. TGB’li öğrencilerin önderlik ettiği bir panel düzenlendi.
Etkinlikte hükümetin sağlık sisteminde hekimlere bakış açısı ve bununla ilişkili olarak kontenjan artışının niteliksiz doktor yetiştirmeye sebep olduğu konuşuldu. Nitelikli bir tıp eğitimi için koşulların iyileştirilmesinin öğretim üyeleri ve öğrencilerin birlikte mücadele vermesiyle mümkün olduğu vurgulandı.

150 öğrencinin ve 30 öğretim üyesinin katıldığı panelde İstanbul Tabip Odası Başkanı ve İstanbul Tıp Fakültesi öğretim üyesi Taner Gören ve yine fakülte öğretim üyeleri olan Prof. Dr. Rukiye Eker, Prof. Dr. Betigül Öngen, Prof. Dr. Zeynep Solakoğlu konuşmacı oldular. Kontenjan fazlalığına karşı altyapı yetersizliği ve fiziksel koşullar dikkate alındığında eğitimin ne kadar zorlaştığı, amfilerde derslerin işlenemez hale geldiği, hasta başlarında kalabalık uygulama gruplarının hastaları da rahatsız ettiği sıkça dile getirildi. YÖK’ün gönderdiği metinlerde “altyapı ve öğrenci sayısı dikkate alınmaksızın öğrenci sayısı arttırılacaktır” sözlerinin yer aldığı, uygulamanın bilinçli yapıldığı söylendi.

Suriye ve Mısır Üniversiteleri’nden yatay geçiş ile ilgili öğretim üyeleri ve öğrenciler bu kararı kabul etmediklerini belirttiler. Ayrıca özel üniversitelerden İstanbul Tıp Fakültesi’ne pratik eğitimi için öğrenci gönderme uygulaması protesto edildi. “Madem yeterli eğitimi veremeyecektiniz, özel üniversiteleri neden açtınız? Oradaki hastalar paralı olduğu için kendine dokundurtmuyor. Çapa’daki hastalara kadavraymış gibi davranılıyor” denildi.

Panelde kontenjan artışına son vermek ve bunu azaltmak için mücadele kararlılığı çıktı. Öğrenci-akademisyen ilişkisi sürdürülerek alınan kararların uygulanması için bir çalışma grubu oluşturuldu. YÖK’e imza bombardımanı, Dünya Tıp Eğitimi Federasyonuna dilekçe, deklarasyon metni oluşturma ve tüm Türkiye’ye mücadeleyi yayma gibi önemli kararlar alındı.


ulusalkanal.com.tr

Etiketler

Yorum Gönder