banner864

Perinçek: Kürtçe eğitim talebi, eğitime karşı silahlı saldırıya dönüşmüştür 13 Eylül 2014, 18:28

İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, PKK'nın okullara düzenlediği saldırıları değerlendirdi. Perinçek saldırıların; AKP, PKK ve CHP'nin yürüttüğü açılım sürecinin özeti olduğunu söyledi. Kürtçe eğitim imkanını tartışan Perinçek, "arkasında bilimsel bir birikim olmayan dilde eğitimin mümkün olmadığını" vurguladı. Perinçek; "Kürtçe eğitim girişimi, Kürt gençlerimizi geleceksiz bırakır" dedi.

Perinçek: Saldırılar açılımın özeti paylaşan: ulusalkanal
İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, PKK'nın okullara düzenlediği saldırıları değerlendirdi. Perinçek saldırıların; AKP, PKK ve CHP'nin yürüttüğü açılım sürecinin özeti olduğunu söyledi. Kürtçe eğitim imkanını tartışan Perinçek, "arkasında bilimsel bir birikim olmayan dilde eğitimin mümkün olmadığını" vurguladı. Perinçek; "Kürtçe eğitim girişimi, Kürt gençlerimizi geleceksiz bırakır" dedi.

EĞİTİME SİLAHLI SALDIRI
Açılımın neye hizmet ettiği artık apaçık meydandadır. PKK, dün Güneydoğu bölgemizde dokuz okula silahlı saldırıda bulundu. Önceki gün de
Diyarbakır ilimizin Lice ilçesi Yalaza köyündeki kaçak okulu incelemek için bölgeye giden askere ağır silahlarla ateş açmışlardı. Açılımın silahlı gücü, PKK’dır. Gelinen yer burasıdır.
Kürtçe eğitim talebi, eğitime karşı silahlı saldırıya dönüşmüştür.
Kürtçe eğitim talebi bahanedir. AKP-PKK-CHP ortaklığı, gerçekleştirilmesi olanaksız bir talebi kışkırtıyor. Yaptıkları iş, bölünme zeminini oluşturmaktır.

PKK’NIN DİLİ TÜRKÇE

PKK, Kürtçe eğitim istiyor.
Ancak Bekaa dahil bütün PKK kamplarında eğitim dili, Kürtçe değil Türkçedir.
PKK militanları aralarında Türkçe anlaşabiliyorlar.
PKK’nın kurduğu mahkemelerde Kürtçe değil, Türkçe yargılama yapılıyor.
PKK yayınları ve bildirileri Türkçe.
Kendi örgütlerinde Kürtçe konuşmayanlar, Türkiye’de Kürtçe eğitim istiyorlar.BİLİM YAPILMAMIŞ BİR DİLLE EĞİTİM YAPILAMAZ

Eğer Kürtçe ameliyat yapılıyorsa, Kürt diliyle bir anatomi veya cerrahi kitabı yazılabilir.
Bugüne kadar Kürtçe bilimsel çalışma yapılmamıştır ve bilimsel kitap yazılmamıştır. O nedenle Kürtçe bilim ve eğitim dili değildir.
Bilim kitabı, sözlükle yazılmaz.
Bilim dili, bilim yaparak oluşturulur.
Bir dille bilim yapabilmek için, o dille en az birkaç yüzyıl bilim yapılmış olması gerekir. Yabancı dillerden terim almak veya yeni sözcükler üretmek, ancak o bilim pratiği içinde olur.
Kürtçeyi en iyi bilen ticaret hukukçusu, anatomi uzmanı, doğa bilimci, iktisatçı, felsefeci, siyaset bilimci, sosyolog, o bildikleri Kürtçeyle kendi alanlarında ders kitabı yazamazlar. Bırakalım bilimsel kitabı, Ticaret Yasasının herhangi bir sayfasını açıp Kürtçeye çeviremezler.

KÜRDÜMÜZÜ BİLİMSİZ MESLEKSİZ İŞSİZ BIRAKMA GİRİŞİMİ

O zaman soruyoruz: Kürtçe Hukuk, Tıp, İktisat, Doğabilimi, Yerbilim öğrenimi göremeyecek olan çocuklarımıza, niçin ilkokulda Kürtçe eğitim verilecek?
İlkokulda Kürtçe eğitim alan çocuklarımız, hukukçu, iktisatçı, doktor, mühendis, subay ve bilim adamı olamayacaksa, eğitim niçin yapılacak?
Üniversite eğitimi için birikimi olmayan bir dille ilkokul eğitimi yapmak, Kürt yurttaşlarımızı eğitimsiz, mesleksiz ve işsiz bırakma anlamına gelmektedir.
Eğitim dili, ilkokuldan üniversite sonrası uzmanlık eğitimine kadar uzanır.
Eğitim dili, aynı zamanda devlet dilidir. Kürtçe eğitim savunanlar, Kürtçe eğitim görenlerin devlet içinde görev yapmayacağını, kamu görevlisi olmayacaklarını önceden kabul etmiş oluyorlar.

BİLİM TRENİ BAZI DİLLER İÇİN KALKTI
Bilim kitaplıkları, yüzlerce yıllık, hatta bazı diller için binlerce yıllık bilim pratiklerinin ürünüdür.
İngilizler, Fransızlar, Almanlar, binyıldan uzun süre Latince bilim yaparak bilim dillerini oluşturdular. Biz Türkler için de aynı olgu geçerlidir. Bilim dilimizin tarihi 9. yüzyılın binlerce Uygur tomarlarından başlatırsak, üstüne 1074’te tamamlanmış dünyanın ilk ansiklopedilerinden Divan-ı Lügat-it Türk’ü koyarsak, en az bin yıldır.
Artık hiçbir dilin önünde böyle bir binyıl veya yüzyıl bulunmuyor. Bilim treni bazı diller için kalkmıştır. Gerçek budur.

AKP- PKK - CHP YÖNETİCİLERİNE SORULAR
AKP, PKK, CHP yöneticilerine soruyoruz:
- Kürtçe bilim yapılabilir mi?
- Kürtçe ders kitabı yazılabilir mi?
- Kürtçe Alfabe dışında ders kitabı yazacak uzmanlar var mı?
- Kürtçe yazılmış bilim kitapları var mı?
- Peki Kürtçe eğitim yapacak öğretmen var mı, o öğretmenler ne kadar öğretmen?
- Kürtçe eğitim yapan üniversite kurmak mümkün mü? Bilim adamı, uzman, profesör, doçent vb. var mı?
- Kürtçe eğitim yapıldığını varsayacağımız hukuk fakültesine, tıp fakültesine gidecek öğrenci var mı?
- Diyelim o öğrencileri de bulduk, hatta uzaydan Kürtçe bilim dili indi, peki o üniversitelerden mezun olanlar nerede yargıçlık, nerede hekimlik, nerede bankacılık yapacaklar?
- Bu, olmayanları olur hale getirebilecek bir tılsım var mı?

KÜRT YURTTAŞLARIMIZI  DOLDURUŞA GETİRİYORLAR

Hayatla ilgisi olmayan varsayımlar var.
Sahte “İnsan hakları” söylemleri var.
Anadille eğitimi Belçika’da tartışmıyoruz, İsviçre’de tartışmıyoruz, Türkiye’de ve Kürtçe ile Zazaca bağlamında tartışıyoruz.
Şu gerçek milletten gizleniyor: Kürtçe Felemenkçe değildir. Kürtçeyle bilim yapılmamıştır bugüne kadar.
Türkiye’de Kürt yurttaşlarımızı dolduruşa getiren bir kampanya yürütülüyor.
Anadille eğitim iddiasında bulunanlar, Kürt kökenli gençlerimizin geleceğini düşünmüyorlar.
Hayatın dışında bir “insan hakları” söylemi tutturmuşlar gidiyor. Toplumu makaraya sardılar. Kamuoyunun başı döndürüldü.
Bu aldanmanın içinden en başta Kürt yurttaşlarımızın gerçekçiliğiyle çıkacağız.
Türkiye’de devlet dili Türkçedir.
Eğitim dili de Türkçedir.
Kürtçe eğitim talebi, imkansızı istemek anlamına gelir.
İmkansızı isteyenler, aslında ABD’nin planlarında rol üstlenmişlerdir.AYAĞIMIZI YERE BASMAK İÇİN SORULAR

Aşağıdaki soruları, bilim ve eğitim kurumlarının, sözlü ve yazılı yayın organlarının değerlendirmelerine sunuyoruz:
- Bilim dili nedir?
- Bugün yeryüzünde hangi dillerle bilimsel çalışma yapılıyor?
- Bilim dilleri hangi tarihsel-toplumsal süreçlerde, nasıl oluştu? Örnekler?
- Bir dille eğitim yapabilmek için, o dilin bilim dili olması şart mıdır? Bilim dili olmadan eğitim dili olur mu? Bunun örneği var mı?
- 21. yüzyılda, bilim dili olmayan bir dil, bundan sonra bilim dili haline getirilebilir mi? Bunun için şartlar nedir, gerekli olan nedir?
- Bilimsel çalışma yapılmamış, bilimsel eser üretilmemiş bir dille, eğitim yapılabilir mi?
- Bilim kitaplığı olmayan bir dille ilkokul, orta öğretim ve üniversite ders kitapları yazılabilir mi?
- Kurmançca veya Zazaca bilimsel çalışma yapılmış mıdır? Örnek var mı?
- Kurmançca veya Zazaca yazılmış bilim kitabı var mıdır? Tarih, iktisat, hukuk, sosyal bilimler, fen bilimleri, yerbilimi, gökbilimi, tıp, doğa bilimi, zooloji, farmakoloji, kazıbilimi vb. alanlarda?
- Kurmançca veya Zazaca bilim kitaplığı var mı?
- Kurmançca veya Zazaca yazılmış, alfabe dışında ders kitapları var mı, örnekler?
- Irak’ın kuzeyinde ilkokuldan sonra Kurmançca diliyle niçin eğitim yapılamıyor? Kurmançca eğitim dili olarak niçin yasaklandı, niçin Soranca yeğlendi?
- Irak’ın kuzeyinde üniversitelerde derslerin büyük çoğunluğu niçin Arapça ve İngilizce, fakat Soranca değil?
- Irak’ın kuzeyinde Arapçadan Sorancaya çevrilen yasalar niçin yetersiz bulundu, niçin hukuk pratiğine cevap vermedi?
- Bugün Türkiye’de Kürt kökenli yurttaşlarımız yerelden çıkınca, hangi dille anlaşıyorlar?
- Zazalar için Türkçe eğitim mi kolay, yoksa Kurmançca veya Soranca mı?
- Kurmançca veya Zaza dilleriyle eğitim yapacak orta öğretim kurumları ve üniversite kurmak mümkün mü?
- Mümkünse, Irak’ın kuzeyinde ilkokuldan sonra niçin Kurmançca diliyle eğitim yapılmıyor?
- Türkiye’de Kurmanç veya Zaza diliyle öğretim yapılsa, bu okulları bitirenler eğitimlerine hangi dille devam edecekler?
- Türkiye’de Kurmanç veya Zaza dilleriyle eğitim görenler, eğer Irak’ın kuzeyinde üniversite eğitimine devam edeceklerse, birkaç dersi Soranca dilinden okumak için Sorancayı nasıl ve nerde öğrenecekler?
- Kandal Nazan Duhok’ta yapılan Kürt Dili Semineri’nde ancak iki kuşak sonra Soranca diliyle “Standart Kürtçe” oluşacağını söyledi. İki kuşak 60 yıl olduğuna göre, bu 60 yılda eğitim nasıl olacak?
- Türkiye Kürtleri için Soranca yabancı dil olduğuna göre, yurttaşlarımız bu dili nasıl ve nerede öğrenecekler?
- Kürtçe eğitimi savunan KESK’in yaptığı araştırmaya göre, Güneydoğu’da yaşayan yurttaşların yüzde 58’inin anadili Türkçe, ancak yüzde 31’inin anadili Kurmançca, yüzde 6’sının Zazaca ve yüzde 5’inin Arapça olduğu saptandı. Anadili Kurmançca olan yüzde 31’in ezici çoğunluğunun ekonomi, siyaset, hukuk ve bilim dilleri ise Türkçe. Bu koşullarda Kurmanç diliyle eğitim, bu insanların hangi sorunlarını çözecek, bu insanları hangi konumlara itecek?
- Türkiye’de Kurmanç diliyle eğitim gören yurttaş, bu eğitime Kuzey Irak’ta dahi Kurmanç diliyle devam edemeyeceğine göre, üniversiteyi nerede okuyacak?
- Irak’ın kuzeyinde dahi Kurmanç diliyle üniversite eğitimi yapamayanlar, Türkiye’de ne yapacak?

ulusalkanal.com.tr

Etiketler

Yorum Gönder