banner864

RTÜK'ten Meclis TV açıklaması 00 0000, 00:00

RTÜK’ün Ali ÖZTUNÇ, Süleyman DEMİRKAN, Esat ÇIPLAK, Doç. Dr. Ahmet YILDIRIM üyeleri kamuoyuna yazılı bir açıklama yaparak Meclis TV’nin CHP grup toplantısını kesmesinin RTÜK Kanunu’nun ilgili maddesine aykırı olduğu belirtti
Açıklamada, “TBMM Başkanı Sayın Cemil Çiçek’in RTÜK Kanunu'na atıfla yapılan işlemin hukuka uygun olduğu iddiası yerinde değildir. Çünkü, ortada yayın hizmet ilkeleri yönünden değerlendirme yapılacak bir yayının gerçekleştirilmesine dahi izin verilmemiştir” ifade edildi.

İşte yazılı açıklamadaki o ifadeler

Yasama faaliyetleri her şart ve koşulda halkın denetimine ve izlemesine açık tutulmalıdır. TBMM Başkanlığı, 2011 yılı Kasım ayında TRT ile olan protokolünü iptal ederek yasama faaliyetlerini halka kapatmıştır. Daha sonra kapalı devre yayın yapan Meclis TV’nin, saat 19:00’dan sonraki Meclis faaliyetlerini, “gerektiği takdirde” gibi keyfi bir şarta bağlanarak yayınlarına devam etmektedir. Bu şekilde, siyasi partilerin grup toplantılarına sansür getirilerek yasama faaliyetleri ve bunların yayınlanması siyasi iktidarın vesayeti altına alınmış olmaktadır. Oysaki, halk tarafından seçilerek oluşturulan yasama organının hiçbir faaliyetinin halktan gizlenmemesi gerekmektedir.

MECLİS TV’nin 25/02/2014 tarihli CHP Grup toplantısını kesmesi MECLİS TV Yönetmeliğine ve 6112 sayılı RTÜK Kanununa aykırıdır. Unutulmamalıdır ki, Meclis TV tüm partilere eşit mesafede durmak zorundadır.

TBMM Başkanı Sayın Cemil ÇİÇEK’in RTÜK Kanuna atıfla yapılan işlemin hukuka uygun olduğu iddiası ise yerinde değildir. Çünkü, ortada yayın hizmet ilkeleri yönünden değerlendirme yapılacak bir yayının gerçekleştirilmesine dahi izin verilmemiştir.

6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunun 6 ncı maddesinde “Yayın hizmetlerinin içeriğine ve yayınlanmasına önceden müdahale edilemez ve yayınların içeriği önceden denetlenemez” hükmüne yer verilmiştir. Sayın Çiçek’in sözünü ettiği RTÜK Kanununun 8 inci maddesi ise, ancak yayın gerçekleştikten sonra uygulanabilir.

Sonuç olarak, Meclis TV’nin 25/02/2014 tarihli CHP Grup toplantısını kesmesi, 2008 tarihli ve 26892 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Meclis TV Yönetmeliğinin 6 ncı maddesi ile 6112 sayılı RTÜK Kanunun 6 ncı maddesine aykırıdır.

Yorum Gönder

Çok Yorumlananlar