banner864

"Somut delil" kaldırılıyor 15 Ekim 2014, 15:49

Yeni yasama yılının ilk kanun teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Teklife göre; polisin her türlü arama yapabilmesi için "makul şüphe" yeterli olacak. Hakim, kaçma şüphesine bakmadan tutuklama kararı verebilecek. Tartışmalara neden olan Yargıtay adli yıl açılış töreni de kaldırılıyor.
5'inci yasama yılının ilk kanun teklifi Meclis'e sunuldu. AKP'li iki milletvekilin hazırladığı yasa teklifiyle polisin ve hakimlerin yetkileri artırılıyor. "Hakimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun  Hükmünde Kararnamelere Değişiklik Yapılması Hakkında Yasa Teklifi"nde ucu açık bir çok madde yer alıyor.

Teklifte, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun "şüpheli veya sanıkla ilgili arama" maddesinde değişikliğe gidiliyor. Buna göre, polisin şüphelilerin ev, işyerlerinde arama yapabilmesi için "kuvvetli şüphe" yerine "makul şüphe" yeterli sayılacak.

Düzenlemede devlete yönelik ve anayasal suçlar da "katalog suç" kapsamına alınıyor. Düzenlemeyle, "Anayasayı ihlal", "yasama organına karşı suç", "hükümete karşı suç" gib ifadeler "Anayasal Düzene Karşı Suçlar" başlığı altına alınacak ve bu suçlardan dolayı da el koyma kararı verilebilecek.

Dinleme kararlarını ağır ceza mahkemeleri yerine sulh ceza hakimlikleri veya yargılamayı yapan mahkemeler verecek. Dinlemeler için soruşturma aşamasında hakim; kovuşturma aşamasında mahkeme kararı uygulanacak. Hakim, sanığın kaçma süphesine bakmadan tutuklama kararı verebilecek

Devletin güvenliğine ve anayasal düzene suçlarda; "dinleme ve kayda alma", "gizli soruşturmacı görevlendirme", "teknik araçla izleme" yapılabilecek.

Savcının talebi doğrultusunda avukatların "dosya inceleme, belgelerden örnek alma" gibi yetkileri kısıtlanabilecek.

Yargıtay'ın adli yıl açılış görenine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nun bu tartışması damga vurmuştu. Düzenlemeyle, Yargıtay Kanunu'nda öngörülen "Adli Yılın Açılışı"na ilişkin düzenleme yürürlükten kaldırılıyor.

ulusalkanal.com.tr

Etiketler

Yorum Gönder