banner864

Teşkilat yargıya değil, meclis komisyonuna hesap verecek 18 Nisan 2014, 21:09

AKP'nin MİT yasa teklifi tartışmalar arasında Meclis'ten geçti. Devleti MİT'e bağlayacağı gerekçesiyle eleştirilen değişiklik, çok tartışmalı maddeler içeriyor.
Yasayla MİT'in terör örgütlerinin de aralarında bulunduğu her türlü grupla görüşmesi serbest hale getirildi. MİT, terör örgütü liderleri de dahil istediği tutuklu ve hükümlüyle görüşebilecek. Teşkilata ayrıca; istediği kişiyi tutuklu ve hükümlülerle görüştürebilme yetkisi verildi.

Yasa değişikliğiyle MİT yargı denetimi dışına çıkarıldı. MİT, yeni yasanın ardından yargıya değil, Güvenlik İstihbarat Komisyonu'na hesap verecek. Bu komisyonda da siyasi iktidarın üye ağırlığı olacak. Meclis'teki siyasi partiler, 17 kişilik komisyona oy oranlarına göre üye verecek. Komisyon tam gizlilikle çalışacak, dışarıya bilgi vermek suç sayılacak.

Teşkilata ilişkin bilgi ve belgeleri haberleştiren basın yayın kuruluşları ve gazetecilere de ağır cezalar getirildi. MİT'e ait belgeyi elde edenler 10 yıla kadar hapis; MİT'çilerin kimliğini deşifre edenler 7 yıla kadar hapis; belgeleri yayınlayan gazetecilere ise 9 yıla kadar hapis cezası verilmesi yasalaştı.

Teşkilat, "Dış güvenlik, terörle mücadele ve milli güvenliğe ilişkin konularda Bakanlar Kurulu'nca verilen görevleri yerine getirmek"le görevlendirildi.

"Dış istihbarat, milli savunma, terörle mücadele ve uluslararası suçlar ile siber güvenlik konularında her türlü teknik istihbarat ve insan istihbaratı usul, araç ve sistemlerini kullanmak suretiyle bilgi, belge, haber ve veri toplamak, kaydetmek, analiz etmek ve üretilen istihbaratı gerekli kuruluşlara ulaştırmak"


MİT Müsteşarı'nın yargılanması da yasayla engellendi. Müsteşar'ın suç işlediğinin tespiti üzerine, MİT Müsteşarlığı'na bilgi verecek, bunun dışında bir girişimde bulunamayacak. Müsteşar, "Yüce Divan'da yargılanacak asker kişiler" kapsamına alındı. Alınan karara 10 gün içinde Cumhurbaşkanlığı nezdinde itiraz edebilecek.

ulusalkanal.com.tr

Yorum Gönder