Yandaş 'basını'na bir hatırlatma / Aman sonunuz böyle olmasın! 09 Haziran 2012, 08:21

Gazete sahibi, başyazar ya da ünlü bir köşe yazarıydılar. Dönemin en güçlü emperyalist devletinin hayranıydılar. Ingiliz muhibiydiler. Büyük Britanya’nın kurduğu dünya nizamına karşı çıkmak onlar için akıl almaz bir şeydi.
Ankara’ya düşmandılar. Onlara göre Ankara “eşkıya yatağı”ydı ve başlarında “Kemal” vardı, zaten Ankara şu menhus İttihatçıların devamı değil miydi?

Kalemleri ve ruhları ile İngiliz Yüksek Komiserliği, Sultan ve İstanbul hükümetinin hizmetindeydiler. “Milliciler” ve Ankara hükümeti aleyhinde yazmadıkları yalan kalmadı. Milli Mücadele'ye zaten inanmıyorlar, dünyanın hep öyle kalacağını sanıyorlardı.

Kimlerden mi söz ediyoruz, anlatalım.

“ALÂKAMIZ KALMAMIŞTIR”

Büyük Taarruz, İstanbul halkı tarafından nefesler kesilerek izlenir, zafer için dualar edilir. Anadolu’dan beklenen haber kısa zamanda gelir. 9 Eylül günü İzmir’in kurtuluşuyla birlikte bazılarının son umutları da tükenir.

11 Eylül günü Peyam-ı Sabah’ta Ali Kemal’in ne yazacağını bekleyenler, şu açıklamayla karşılaşırlar: “Peyam ile ve Ali Kemal beyle hiç bir alakamız kalmamıştır.” Gazetenin adı üç yıl önceki gibi Sabah’a döner.

6 Kasım 1922’de, Ali Kemal’in milli kuvvetler tarafından kaçırıldığı haberi duyulur. Panik iyice artar, işbirlikçiler can korkusuna düşer. Konaklar, yalılar, arsalar elden çıkarılır nakde dönüştürülür. Yabancı elçiliklerin kapısında toplaşırlar. Büyük paralarla sahte pasaportlar alınır. Sirkeci limanından kalkan yabancı gemilerden birine kapağı atmanın yolları aranır.

Genç Türk devleti, Lozan Antlaşması’nın kendine tanıdığı hakkı kullanarak 1 Haziran 1924 tarihinde bir kararname yayınlar. Bu kararnameyle, milli mücadeleye karşı çıkan kendi uyruğundaki Müslüman yüz elli kişiden Türkiye’de bulunanlar çıkartılır, yurtdışında olanların da Türkiye’ye girişi ve ikamet etmeleri yasaklanır. Bu kişiler, siyasi tarihimize “Yüzellilikler” olarak geçtiler.

PSİKOLOJİK SAVAŞ AYGITI GİBİ

1938 yılında çıkarılan aftan sonra Yüzellilikler’in bir kısmı yurda döndüler, bir kısmı da yurt dışında ölünceye kadar Türkiye düşmanlıklarını sürdürdüler. Aralarında dinini değiştirip Hıristiyan olan, sığındıkları devletin ajanı olanlar da oldu.

Mütareke basını, Ankara’ya karşı iç isyanların kışkırtılmasında büyük rol oynadı, işgalcilerin psikolojik savaş aygıtı gibi çalıştı. Adana’da Ferda, İzmir’de Müsavat ve Köylü, Balıkesir’de İrşad, Barıdırma’da Adalet, Edirne’de Temin, İstanbul’da Alemdar gazeteleri bunların başlıcalarıydı. 6 Kasım 1922 günü linç edildiği için Yüzellilikler listesinde yer almayan Peyam-ı Sabah’ın başyazarı Ali Kemal ise işbirlikçi basının kuşkusuz en ünlüsüydü. “Yüzellilikler” listesine giren gazeteciler şunlar:

Mevlanzade Rıfat

Meşrutiyet’in ilanından sonra Serbesti gazetesini yayımladı. İttihat ve Terakki yönetimine doğrudan cephe aldı. 31 Mart olayına karıştığı için on yıl hapis cezasına mahkûm oldu. Paris’e kaçtı. Cezası kaldırılınca İstanbul’a döndü. Mevlanzade Rıfat, İngiltere’nin himayesinde bir Kürt devleti için çalıştı. Kürt Teavün Cemiyeti içinde yer aldı. Zaferden sonra yurtdışına kaçtı. Ölene kadar Türkiye düşmanlığını sürdürdü. Yüzellilikler listesinin 97. sırasında yer aldı.

Sait Molla

İngiliz Muhipler Cemiyeti’nin ünlü başkanı. İstanbul gazetesinin sahibi. Damat Ferit hükümetinin Adliye Müsteşarı. Adı yolsuzluk ve dolandırıcılık olaylarına karıştı. Kurtuluş’tan sonra yurtdışına kaçtı. 1930’da Batı Trakya’da öldü. Listenin 98. sırasında yer aldı.

İzmirli Hafız İsmail

Müsavat gazetesinin sahibi ve başyazarı. Hürriyet ve İtilaf yanlısı. Milli Mücadele düşmanı. Kurtuluş Savaşı’ndan sonra Mısır’a kaçtı, Müsavat’ı orada da yayımladı. Yüzellilikler’in 99. sırasında yer aldı.

Refik Halit (Karay)

Aydede gazetesinin sahibi ve Posta ve Telgraf Umum Müdürü. Hürriyet ve İtilaf yanlısı. Damat Ferit hükümetinin sözcüsü durumundaki Sabah gazetesinin başyazarlığını yaptı. Aydede, milli mücadele düşmanlığı yapan yayınların başında geldi. Zaferden sonra Lübnan’a kaçtı. 1938 affıyla Türkiye’ye döndü. Liste’nin 100. sırasında yer aldı. Refik Halit, anılarında Milli Mücadele’deki tutumundan duyduğu pişmanlığı anlatır.

Bahriyeli Ali Sami

Fotoğrafçı ve gazeteci. Bandırma’da milli mücadele karşıtı yayın yapan Adalet gazetesinin sahibi. Kurtuluştan sonra Batı Trakya’ya kaçtı. Din değiştirdi. Ortodoks mezhebine girdi. Yunan Gizli Servisi’nde çalıştı. Yüzellilikler listesinin 101. sırasında yer aldı.

Edirne”de çıkardığı Temin adlı gazetede milli mücadele düşmanı yazıları nedeniyle Kuvayı Milliyeciler tarafından öldürülmek istendi. Kurtuluştan sonra Yunanistan’a kaçtı. Selanik’te Hakikat adlı Türkçe bir gazete çıkararak Türkiye düşmanlığını sürdürdü. Afla döndü. İkinci Dünya Savaşı yıllarında Alman yanlısı oldu, Turancı fikirleri savunduğu için kovuşturmaya uğradı. İstanbul’da öldü. Listenin 102. sırasında yer aldı.

Ferit

Milli Mücadele karşıtı Köylü gazetesinin başyazarı. Zaferden sonra Yunanistan’a kaçtı. Dinini ve adını değiştirdi. Mihail Mihailesko adını aldı. Listenin 103. sırasında yer aldı, Yunanistan’da öldü.

Refii Cevat (Ulunay)

Meşrutiyet döneminde Hürriyet ve İtilafçı. Alemdar gazetesinin sahibi. Refii Cevat, Milli Mücadele’yi bir ‘İttihatçı oyunu’ sandı. Alemdar’da Kuvayı Milliye aleyhine ağır yazılar yazdı. Ahmet Anzavur’u “ulusal kahraman” ilan etti. Kurtuluş Savaşı’ndan sonra babasıyla birlikte yurt dışına kaçtı. Aftan sonra İstanbul’a döndü, pişmanlığını dile getirdi. 1968’de öldü. Listenin 104. sırasında yer aldı.

Pehlivan Kadri

Alemdar’ın müessese müdürü. Çeşitli gazetelerde muhabirlik yaptı. Damat Ferit’in yardakçısı. Yüzellikler Listesi’nin 105. sırasında yerini aldı.

Fanizade Ali İlmi

Adana’da çıkan ve milli mücadeleye düşmanca tutum alan Ferda gazetesinin sahibi. Kuvayı Milliyeciler bu gazetenin Anadolu’da dağıtılmasını yasakladılar. Adana’nın kurtulduğu gün, Ferda’nın önünde bir bomba patladı. Fransız işgalindeki Antakya’ya kaçtı. Aftan sonra geri döndü. Liste’nin 106. sırasında yer aldı.

Ömer Fevzi

Trabzon’lu gazeteci ve avukat. Erzurum Kongresi’ne delege olarak katıldı. Kongrede Mustafa Kemal’in başkanlığına karşı çıktı. Dönüşünde Trabzon’da Selamet adlı bir gazete çıkararak Mustafa Kemal’e cephe aldı. Tutuklanacağını anlayınca önce İstanbul’a sonra Yunan işgalindeki Balıkesir’e gitti. Burada İrşad adlı bir gazete çıkararak milli mücadeleye karşı çıktı. Zaferden sonra yurt dışına kaçtı. Afla geri döndü. Liste’nin 107. sırasında yer aldı.

Haşan Sadık

Halep’te yayımlanan milli mücadele karşıtı Doğruyol gazetesinin sahibi. Liste’nin 108. sırasında yer aldı.

İzmirli Refet

Milli mücadele karşıtı Köylü gazetesinin sahibi. Liste’nin 109. sırasında yer aldı.

Tarık Mümtaz (Göztepe)

Listenin 21. sırasında yer alan gazeteci-yazar. Kuvay-ı İnzibatiye’nin Mitralyöz Kumandanı olarak görev yaptı. Kurtuluş’tan sonra yurt dışına kaçtı. Vahdettin’in yanında kaldı. Aftan sonra Türkiye’ye döndü.

Tarık Mümtaz Göztepe, anılarında Kuvay-ı İnzibatiye’yi “bir muvazaa” olarak savunduğunu, bu kuvvetin Damat Ferit kabinesinin “çaresizlik içinde giriştiği meşhur siyaset manevrasından” doğduğunu ileri sürdü.

Mehmet Ali

Birinci Damat Ferit hükümetinin Dahiliye Nazırı. Daha sonra gazeteciliğe başladı. Entente gazetesini çıkardı. Matbuat Cemiyeti reisi oldu. Milli Mücadele’ye karşı tutum aldı. Kurtuluştan sonra yurt dışına kaçtı. Listenin 45. sırasında yer aldı.

Teğmen Rıfkı

Yüzellilikler Listesi’nde 51. sırada “Işkenceçi namıyla maruf Mülazım Rıfkı” adıyla yer aldı. Anadolu’ya silah kaçıran Kuvay-ı Milliyecilere yaptığı işkencelerle ünlendi. Teğmen Rıfkı, Refik Halid’in Aydede gazetesinde işgalcileri öven, Milli Mücadelecileri yeren karikatürler çizdi. Kurtuluştan sonra yurt dışına kaçtı.

"Yüzellilikler ile ilgili karar ne kadar siyasal, ne kadar hukuksal bir karardı! Bunlar derinliğine objektif bir biçimde tartışılmaz... Türkiye çok siyasal bir ülke... Her şeyi siyasi propaganda belirliyor..."

Mehmet Altan,15 Temmuz 2003 tarihli yazısında"Yüzellilikler"in öyküsünü işte böyle yorumluyor!
Allah kimseyi bu duruma düşürmesin.

Hikmet Çiçek
Silivri 1 Nolu Cezaevi

ulusalkanal.com.tr


Yorum Gönder