banner864

Tayyip Erdoğan "Nasıl Bir Gençlik Yetiştirileceğini" kimden öğrendi? 05 Şubat 2012, 16:22

Tayyip Erdoğan'ın "Dindar bir gençlik yetiştirmek istiyoruz" sözleri akıllara Erdoğan'ı da "yetiştiren" geleneği getirirken, devletin başta Diyanet olmak üzere zaten kollarını bu görev için çoktan sıvadığı görülüyor.
sol.org.tr
Türkiye'de islamcı düşüncenin her dönem üzerinde hassas olduğu bir başlık gençlik. Hassasiyette, Türkiye tarihinde sağın, devrimci gençlik hareketleri karşısında yaşadığı sıkışmanın yarattığı kaygının payı olsa da İslamcı ideolojinin tasavvur ettiği ülke ve dünyanın kurulmasında gençliğe biçtiği misyon ve gençliğin ne şekilde yetiştirileceği sorusuna verilen önem de üzerinden atlanılmaması gereken bir nokta. Birçok başlıkta birbirinden oldukça farklılaşan dinci örgütlenmelerin en temel ortak noktalarının gençliğe verdikleri önem olması bunun en büyük kanıtı.
Bu anlamda Tayyip Erdoğan'ın sözleri de Kılıçdaroğlu'na verilen bir cevabın ötesinde anlamlar içeriyor. Tayyip Erdoğan kendisini de "yetiştiren" geleneğin bugünkü temsilcisi olarak asli görevlerinden birini dile getiriyor. Ne "Dindar bir nesil yetiştirmek istiyoruz" sözlerini ilk Erdoğan dile getirdi, ne de bu görev Erdoğan'ın aklına yeni gelmiş durumda. Ortada yüz yıllık bir "davanın", devletin tüm olanaklarını kullanarak daha da güçlü bir kuşatmayı hedeflemesi var.

TAYYİP ERDOĞAN "NASIL BİR GENÇLİK YETİŞTİRİLECEĞİNİ" KİMDEN ÖĞRENDİ?

Necip Fazıl Kısakürek, islamcılık ve gençlik denildiğinde ilk akla gelen isimlerden birisi. Zira bugün başta Tayyip Erdoğan ve Abdullah Gül olmak üzere AKP kurmaylarının önemli bir kısmı gençliğinde Necip Fazıl'ın "talebesi" durumundalar ve onun öğrettikleriyle "yetişen" isimler. Bugün AKP'nin gençliğe bakışında Necip Fazıl'dan öğrendiklerinin önemli bir payı var. Necip Fazıl ise gençliğe verdiği önemle ayrıca göze batan bir isim. Zira istediği gibi bir nesil yetiştirmeyi ana misyonlarından biri olarak gören ve "İslâm inkılâbının, ruhunu dökeceği kalıp gençliktir" diyen Fazıl, bunu şu şekilde dile getiriyor:
"Şekillenmesi, billurlaşması için 30 küsur yıldır, devrimbaz kodomanların viski çektiği kamış borularla kalemime ciğerimden kan çekerek yırtındığım, paralandığım ve zindanlarda süründüğüm bu gençlik karşısında, uykusuz, susuz, ekmeksiz, başımı secdeye mıhlayıp bir ömür Allaha hamd etme makamındayım."
Fazıl'ın bu konuşmayı, katılımcıları arasında Tayyip Erdoğan'ın bulunduğu hatta Erdoğan'ın bir de şiir okuyup Fazıl'ı takdim ettiği bir gecede dile getirmesi, gençliği dinsellikle kuşatma misyonundaki sürekliliği gözler önüne seriyor. Zaten Fazıl, konuşmanın sonunda "davayı" miras olarak bıraktığını da dile getiriyor.
Necip Fazıl'ın bu konuşması, "Nasıl bir gençlik" adını taşıyor. Konuşmayı "Gençliğe hitabe" olarak adlandıranlar da var. Fazıl konuşmasında "dindar gençliğin" meziyetlerini bir bir sıralıyor:

HALKA İNANMAYAN GENÇLİK

Fazıl'ın gençliğinin en önde gelen meziyeti halka inanmaması. Günümüzde "milli irade sevdalısı" olan AKP'liler Fazıl'ın şu düsturu ile "yetişti":
"Halka değil, Hakka inanan; meclisinin duvarında 'Hakimiyet Hakkındır' düsturuna hasret çeken, gerçek adâleti bu inanışta bulan ve halis hürriyeti Hakka kölelikte bilen bir gençlik."

MÜSLÜMAN OLMAYANLARI LAĞIM FARESİ OLARAK GÖREN GENÇLİK


Fazıl, gençlerinin özelliklerinden birisini ise, İslam Peygamberi'ine "düşman" olanların lağım farelerine denk bir muameleye tabii tutmaları olarak belirtiyor:
"Tek cümleyle, Allahın, kâinatı yüzü suyu hürmetine yarattığı Sevgilisinin fezayı bütün yıldızlariyle manto gibi saran mukaddes eteğine tutunacak, ve O'ndan başka hiçbir tutamak, dayanak, sığınak tanımayacak ve O'nun düşmanlarını ancak kubur farelerine lâyık bir muameleye tâbi tutacak bir gençlik."

OSMANLI HAYRANI, CUMHURİYET DÜŞMANI BİR GENÇLİK


Fazıl konuşmasında gençlerin, ülke tarihinin son 7 yüzyılını 4 devreye ayırmasını ve o şekilde "bellemesini" istiyor. Buna göre, ilk devre "Aşk, vecd, fetih ve hakimiyet" devresi iken son ve cumhuriyet dönemini kapsayan devre ise, "İşgâl ordularının bile yapamayacağı bir cinayetle, madde plânında kurtarıldıktan sonra ruh plânında ebedî helâke mahkûmiyet" olunan devre. Fazıl ilk devreyi "yükseltici aşk", cumhuriyeti kapsayan dönemi ise "öldürücü küfür" sıfatıyla niteliyor.

YETİŞENLER, YETİŞTİRİYOR

12 Eylül, İslamcı ideolojinin altın çağını başlatıyor. Ülkede her alanda bir gericileşme yaşanırken bu kuşatmadan en büyük paylardan birini de gençlik alıyor. Öyle ki, 12 Eylül'den 90'ların sonuna, AKP iktidarına sayılı zaman kala gençliği dinsellikle kuşatan kurumlar mantar gibi çoğalıyor.
Mustafa Peköz'ün Nisan 2009'da Kalkedon Yayınevi'nden çıkan İslami Cumhuriyete Doğru kitabında verdiği rakamlar bunun kanıtı niteliğinde,
Peköz şöyle yazıyor:
"Sorunun kavranması için somut rakamlar sunarak, islami hareketin gençlik içerisindeki yönelimini ortaya koyalım. İslami hareketin açtığı anaokullarında yaklaşık olarak 25 bin çocuk okumakta iken 326 özel ilkokulda okuyan öğrenci sayısı da 150 bindir. İmam Hatip Liseleri'nin lise ve ortaokul bölümleri dahil olmak üzere, bugüne kadar buralarda eğitim gören öğrenci sayısı 1. 663. 279'dur. Mezun olan kişi sayısı ise 897.783'tür."
Kuran kursları da "dindar nesil yetiştirmek" konusunda önemli kurumlardan birisi. Peköz, kitabında bu konu hakkında da rakamlar veriyor:
"Genel olarak şehirlerde devlet denetimli Kuran kurslarında 107.280'i kız öğrenci ve 49.553'ü erkek öğrenci olmak üzere toplam olarak 157.333 öğrenci bu kurslara devam etmektedir. Hafız olmayı başaran öğrenci sayısı 15. 796'dır. Kuran'ı okumuş öğrenci sayısı ise 118.476'dır. Şehirlerin merkezinde yazın camilerde kuran kurslarına giden erkek öğrenci sayısı 306.560, kız öğrenci sayısı 324.148'dir. Akşam kuran kurslarına giden erkek öğrenci sayısı 17. 967, kız öğrenci sayısı 4.553'tür."
Şehirler dışında kasabalara ait Peköz'ün aktardığı rakamlar ise şöyle:
"Bu durum kasabalarda ele alındığında erkek öğrenci sayısı 301.479, kız öğrenci sayısı 276.140'tır. Akşam Kuran kurslarına giden erkek öğrenci sayısı 17.976, kız öğrenci sayısı 2.036'dır."
Peköz'ün Kuran kurslarına dair sunduğu rakamların bir bölümü, Mustafa Öcal'ın İmam Hatip Liseleri ve İlköğretim Okulları adını taşıyan 1998'de basılmış kitabından, bir bölümü ise Eğitim-Sen'in Türkiye'de Din Eğitimi adını taşıyan 1997 tarihli raporu ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın 1996 tarihli bir raporundan derleniyor. Yani rakamların 1996 ile 1998 arasını kapsadığı düşünülecek olursa bugün, gelinen noktanın çok daha ürkütücü olduğu aşikar.

DİYANET'İN 2012-2016 STRATEJİ RAPORU: DURMAK YOK, YOLA DEVAM!

Tayyip Erdoğan "Dindar bir gençlik yetiştireceğiz diyedursun yukarıda sıralanan rakamları yetersiz bulan Diyanet, Erdoğan'ın sözleri doğrultusunda kolları sıvadı bile. Diyanet'in 2012-2016 Strateji Planı, gençler ile ilgili de yeni hazırlıklar içerisinde olduğunu gösteriyor. Gençleri, Umre'ye götürmek için MEB ile işbirliği içerisinde olan Diyanet, önümüzdeki dönem gençlerin Umre hizmetinden yararlanması hizmetini geliştireceğini "müjdeliyor". Diyanet, "ahlaki yozlaşmayı önlemek" amacıyla da bir dizi hedef belirlemiş. Milli Eğitim Bakanlığı ve üniversitelerle işbirliği yapılarak Diyanet, "ahlaki problemlerin sebep ve sonuçları" hakkında konferans, panel, seminer düzenleyecek. Gençler için "roman serisi" çıkaracak olan Diyanet, çocuklara yönelik çizgi filmler de hazırlayacak. Bu amaçla süreli bir yayın da kurumun hedefleri arasında. Kendisine yeni bir kampüs inşa etmeyi de planlayan Diyanet, kampüste eğitim merkezinin yanı sıra kreş ve kütüphane bulunması da hedefliyor.
Cumhuriyet'ten Fikret Kozok'un haberine göre, hükümet Diyanet’in projeleri için 5 yılda 1 milyar TL harcayacak. Rapora göre Diyanet, 2012-2016 yılları arasında çocuklardan yaşlılara, camilerden cezaevlerine kadar birçok kesime ve gruba yönelik çalışmalar yapacak. Bu kapsamda Diyanet tarafından yurtiçinde düzenlenen konferans sempozyum ve benzeri faaliyetlere katılan kişi sayısının 2012’den 2016’ya kadar 200 bin kişi arttırılarak 450 bin kişiye ulaştırılması hedefleniyor. Bu yıl için cezaevleri, huzurevleri, yetiştirme yurtları ve hastanelerde kalan 160 bin kişiye hizmet götüren Diyanet, 5 yıl sonra bu rakamı da 400 bine çıkarmayı öngörüyor.
Toplam 105 altında toplanan bu eylem planını uygulamak için devlet, elini cebine atacak. “Din hizmetlerini toplumun tüm kesimlerine ulaştırmak ve etkinliğini arttırmak” ana başlığı için 2017’ye kadar tam 575 milyon 352 bin TL harcanacak. Diyanet, toplumsal sorunların çözümünde etkin rol alabilmek için de aynı dönemde 52 milyon 608 bin TL’lik bir bütçe kullanacak. Strateji planının hemen hemen en önemli konuları arasında yer alan “ahlaki yozlaşmayı önlemek” için de 42 milyon TL harcanacak.

ulusalkanal.com.tr


Yorumlar

osman yılmaz :

dindarlık ne demek önce iyi anlamak lazım.çanakkale şehitleri dindar olmasaydı, o kadar fazla düşmanı yenemezlerdi.atatürk dindar olmasaydı balıkesir hutbesi okumazdı,kimse atatürkü yanlış anlatmasın,atamız dindardı.suçlu olan atatürkün dindarlığını nedense hiç anlatmayan sahte atatürkçüler...atatürk dini hep övmüş ve öğretilmesini gerekli görmüştür,başbakan atatürk yolundadır

Senem :

"yani rakamların 1996 ile 1998 arasını kapsadığı düşünülecek olursa bugün, gelinen noktanın çok daha ürkütücü olduğu aşikar." ürkütücü mü ? komik neredeyse tamamı müslüman olan-ne kadar yaşadıkları önemli değil-bir ülkede müslümanlığın gelişmesine ürkütü yorumu yapmanız gerçekten ironik.

Murat Başbay :

Akılsız MUHALEFET Recep Tayyip Erdoğan nam-ı diğer boşbakan ‘’Bir haftadır köşelerinde yazanlara sesleniyorum siz bu gençliğin tinerci, isyankar mı olmasını istiyorsunuz. Milli-manevi değerlerinden kopuk bir nesil mi olmasını istiyorsunuz. Biz sizlerle burada anlaşamayız.’’ Şimdi muhalifler bu sözlere karşı çıkıyorlar. Neymiş efendim bizim zamanımızda yetişen nesil tinercimiymiş. Yahu kardeşim siz ne laf anlamaz muhalefetsiniz. Sayın Boşbakanım o sözlerle sizi kastetmiyorki Allah Allah… Adamcağız kendi döneminde çocuk suçlu sayısındaki korkunç artıştan şikayetçi. Bakın SADECE iSTANBUL'DA istatistikler ne diyor? İstanbul Barosu kayıtlarına göre 2001 yılından 2011 yılına kadar geçen süreçte 12 yaşından küçük çocuklar için görevlendirilen avukat sayısı beş misli arttı. 2001 yılında 12 yaşından küçük 7 bin 811 çocuğa müdafi ataması yapılırken, bu sayı 2011 yılında 33 bin 206’ya çıktı İstanbul Barosu kayıtlarına göre 2001 yılından 2011 yılına kadar geçen süreçte 12 yaşından küçük çocuklar için görevlendirilen avukat sayısı beş misli arttı. 2001 yılında 12 yaşından küçük 7 bin 811 çocuğa müdafi ataması yapılırken, bu sayı 2011 yılında 33 bin 206’ya çıktı. AKP iktidarı döneminde 12 yaşından küçük çocuk suçlarında rekor artış, “kasten yaralama, hırsızlık, taksirle yaralama, tehdit ve yağma” suçlarında yaşanırken, 12-18 yaş arası grupta “uyuşturucu madde bulundurma, satma ve kullanmanın” dışında intiharlarda en fazla artış olduğu gözlendi. Şimdi anladınızmııııııııı???????*

zafer :

diyanet işe şimdiden koyulmuş bile öyle mi... aman "küresel kapitalizm", "çağdaş sömürü düzeni" veya "yeni dünya düzeni" konularında gençleri bilgilendirmesin(!) nemize lazım! bir de bu yavrularımızın akılları başlarına geliverir de(!)... "ılımlı-müslüman gençlik" kafidir!

carton marton :

Dindar genclik yetistirilecekmis, kendi ülkende kiraci olduktan sonra evliya olsan ne yazar!!! Istersen 365 gün oruc tut 24 saat alnin kalkmasin secdeden,zaten adamlarin istedigide bu,insanlari camilere tikmak sonrada atlarini istedikleri gibi oynatmak. Dindar genclik yetistireceklermis, kendi cocuklarini gemiciklerle yetistirdiler ya, milletin cocuklarinada kayikcik alirlar. Onlarin degirmenlerine su tasisinlar diye. Afrikaliardan ne farki kaldi bu ülkenin,avrupalilarda kitabi verip adamlarin nesi var nesi yok soyup sogana cevirmislerdi. Isin aci tarafi bu ülkedi insanlarin kitaplarida var, kendi dinleri ile sömürülerek soyuluyor,hemde kendi böyyük insanlari tarafindan. Dindar genclik yetistireceklermis, Ne o Denizfeneri icin eleman mi lazimdi? Kendi günahlarina mi ortak edecekler bu gencligi.

abdullah kızılay :

iyi ya güzel bir gençlik yetirecek hortumcu ,denizfeneri yolsuzu dindar olmadığı halde dindar gözüküçek abd yandaşı yani ne ararsan var ha birde iett otobüslerinde yatak odalarında yapamadığını otobüslerde yapacak bir gençlik olacak

Erkan Erat :

Büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk nasıl bir Türkiye'de yaşamak istediyse, ömür boyu onun mücadelesini vermiştir. Şimdi bizler de nasıl bir Türkiye'de yaşamak istiyorsak onun mücadelesini verelim. Çünkü bundan sonra olacaklar Mustafa Kemal Atatürk'ün başına değil, bizlerin başına gelecektir. Bunun içinde bir yanda İran, Afganistan, Arabistan ve diğer Arap Ülkeleri ve diğer yanda Avrupa ülkelerine bakmamız karar verme açısından yararlı olacaktır.

HALİL ÜSTÜN :

iyide kardeşim ak part5inin zihniyetini ve kime hizmet ettiğini.biliyorsunuz.necip fazil'la kiyaslamaniz bana göre yanliş

Tüm Yorumlar

Yorum Gönder

Çok Yorumlananlar