Tıp Bu Değil konferansı 22 Nisan 2013, 20:00

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Tabip Odası İşbirliği ile Yapılan Konferansta Sektör Gündemdeki Konularla Birlikte Masaya Yatırıldı.
İbrahim Koçak

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, halkı bilgilendirme toplantıları kapsamında Antalya Tabip Odası işbirliği ile 'Tıp Bu Değil' Konferansı gerçekleştirdi. Cam Piramit Düden Salonu'nda gerçekleşen konferansa Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Mustafa Akaydın, Tabip Odası Başkanı Can Ertürk, 'Tıp Bu Değil' kitabının Doktor yazarları Gülümser Heper, eperHe Ali Rıza Üçer, Selçuk Koçlar, Kaan Arslanoğlu, Uğur Yılmaz ve çok sayıda Antalyalı katıldı. Ticarileşen tıbbın eleştirildiği konferansta ayrıca gündemdeki Akil adamlar, açılım süreci ve kamu kurumlarının tabelalarından TC ibaresinin kaldırılmasına varıncaya her şey masaya yatırıldı.

AKAYDIN; KENAN EVREN VE 12 EYLÜL SAĞLIĞIN META HALINE GELMESININ ÖNÜNÜ AÇTI

Açılış konuşmasını yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Akaydın, sağlığın meta haline gelmesinde bazı meslektaşlarının rolü olduğunu da belirterek en etken faktörün 12 Eylül ve Kenan Evren olduğunu kaydetti. Akaydın; "Geçmişi iyi değerlendirirsek aslında bizim bazı meslektaşlarımızın da suçlu olduğunu kabul etmemiz lazım ama bu konunun Türkiye'de en çok önünü açan kişi Kenan Evren olmuştur. 12 Eylül olmuştur. Bununda altını çizmek gerek. Birde tüm dünya da parlayan neoliberalizm akımlarının sonucu da olmuştur. Bugün Kenan Evren en çok kime hasar vermiştir tartışmaları yapılıyor, acaba solculara mı, sağcılara mı, dincilere mi? Ama en çok hasar verdiği kesimlerden biri meslek grubu olarak bence sağlık çalışanlarıdır. Kenan Paşa iktidarı ele geçirir geçirmez ilk yaptığı iş, biliyorsunuz mecburi hizmetle başladı, tam süre kanununu kaldırdı, hekimleri hedef haline getirdi. Gülhane de askeri hekimlere yaptığı konuşmasında 'siz önce askersiniz' dedi. Hekimliğini unutturmaya çalıştı. Tabi bunun ilk tohumları o zaman atıldı ama bunu sadece sağlık sektöründe yaşamıyoruz" şeklinde görüş bildirdi.

HEKIMLER TAŞERONLAŞTIRILIYOR

Akaydın günümüzde hekimlerin taşeronlaştırılmaya çalışıldığı yorumunda bulunduğu konuşmasında şunları söyledi; "Ben rektörlüğü bıraktığımda 40 çıkmıştı Tıp Fakültesi sayısı şimdi 80 olmuş. Yani hekim bolluğu yaratıp hekimi ucuz emek gücü haline dönüştürecek. Taşeronlaştırma başka bir şey değil bunun adı. Bu gidişat böyle gözüküyor."

SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM DOKTORU MÜHENDIS, HASTAYI DA ROBOT HALINE GETIRDI

Uygulanan yanlış sağlık politikalarına ve özellikle AKP hükümetinin 'Sağlıkta dönüşüm programı'na yönelik ağır eleştirilerde bulunan Dr. Kaan Arslanoğlu, günümüzde artık tıp sektöründe doktor ve bilim adamı yetiştirilmediği, hastalara da 'robot' muamelesi yapıldığını kaydetti. Arslanoğlu; "Günümüz tıbbı artık doktor, bilim adamı falan yetiştirmiyor, sağlık mühendisleri yetiştiriyor. İnsanlarda bilinçsiz robotlar durumunda. Onların bazı parçaları bozuluyor ya da tamamı bozuluyor. Onları iyileştiriyorlar. Ve kesinlikle insani bir yaklaşım yok. Burada sosyoloji yok, psikoloji, edebiyat, sanat hiç bir şey yok. Robotlar var ve robotları tedavi eden çeşitli mühendisler var. Tıp maalesef bu duruma gelmiş ve bizim isyanımızda bunadır" şeklinde konuştu.    

SAĞLIKTA DÖNÜŞÜMLE AÇILIM POLITIKALARI ÖRTÜŞÜYOR

Diğer konuşmacı Dr.  Ali Rıza Üçer ise  AKP hükümetinden önce sağlıkta reform adıyla giden ve AKP'yle birlikte sağlıkta dönüşüme evirilen bir süreçte 4 önemli noktaya işaret ettiği konuşmasında şunları kaydetti; "Bir tanesi SSK hastanelerinin devriydi. Çok radikal ve yıllardır iktidarların cesaret edemediği bu operasyonu yaptılar. İkincisi Kamu Yönetim Temel Kanunu ile Türk kamu hastanelerinin yerel yönetimlere devri. Bu açılım politikalarıyla falanda örtüşüyor. o dönemde dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in vetosuyla biraz geriledi ama konjonktür değişince burada da bodoslama gittiler. üçüncü radikal dönüşüm Aile Hekimliği Yasası oldu. Dördüncüsü de Genel Sağlık Sigortası oldu ve bunlarla ilgili olarak ta bireysel sigortacılığın yaygınlaştırılması oldu." Türkiye'nin sağlık harcamaları, tedaviye başvurma, ameliyat ve tedavilerde kullanılan materyaller yönünden OEDC ülkelerini geçerek ilk sıralarda olmasını eleştiren Dr. Üçer, hükümetin ' sözde hekim sayısının azlığını bahane ederek YÖK'ü ele geçirdikten sonra Tıp Fakültelerinde kontejyan açmasını doktor fazlalığına neden olması bakımından ve hemşire açığının' görmezden gelinmesi yönünden de eleştirdi. Üçer; "Sağlıkta dönüşüm programının özeti; koruyucu ve önleyici sağlık hizmeti anlayışı yerine dışa bağımlı olduğumuz, ilaç ve tıbbi teknoloji tüketimine dayalı tedavi ile ilgili hizmetler ön plana alınıyor" diyerek görüş bildirdi.

HEPER; TIP EN ÇOK KAZANDIRAN SEKTÖR SIRALAMASINDA 3. SIRADA

Dr. Gülümser Heper ise Tıp Sektörünün insanı ilgilendiren bir konu olması bakımından önemine vurgu yaptığı konuşmasında dünyanın tıbba bakış açısının 'kazandırıcı sektör' olduğunu söyleyerek eleştirdi. Heper; "Tıp sektörü önemli bir sektör. Biz eskiden insanı ilgilendiren bir konu olarak biliyorduk fakat şimdi dünya bunu farklı bir gözle değerlendiriyor. Dünyanın en çok kazandıran sektörleri arasında ilk on sektörün 3. sırasına yerleşmiş durumda. İlk sıraları hepimizin de bildiği gibi enerji ve silah sektörü işgal ederken artık tıp sektörü, medikal sektörün artık 3. sırada olduğunu ifade ediyor dünya" diye konuştu.

ULUS DEVLET TASFIYESI PROJESI ALTINDA TC TARTIŞMASI

Konferansın son konuşmacısı Dr. Uğur Yılmaz ise Neoliberalizm ve özelleştirmenin 'bir ulus devlet tasfiye projesi' olarak nitelediği konuşmasında kamu kurumlarından TC ibaresinin kaldırılmasını farklı bir açıdan eleştirdi. Yılmaz;" Birçok devlet kurumunda TC. ibaresi kaldırılmaya başlandı. Halkımız tepki göstererek TC'leri orya koydurmaya çalıştılar.  Ben diyorum ki; geçmiş olsun. TC diye bir şey kalmadı.  TC'nin içi boşaltıldı, her şey özelleştirildi. Oraya TC koymuşsunuz koymamışsınız değişen bir şey olmaz. Zaten özelleşmişsiniz devlet olarak, devletin sahip olduğu hiç bir şey kalmamış ki. Devlet madencilikte, üretimde, hizmet sektöründe  her alanda tasfiye olmuş" diye konuştu.  

YILMAZ; ULUS DEVLETI YIKMAK ÖTENAZIDIR

Akil İnsanlar Heyetinden Baskın Oran'ın 'ulus devlet baş belası yıkacağız' sözlerini eleştiren Yılmaz, 'Ulus devleti yıkacağız dediğiniz zaman bunun anlamı ötenazidir" diyerek tepki gösterdi. Yılmaz; "Ulus devlet değince biz ırkçılık anlıyoruz. Kafamıza o yerleştirilmiş. İki türlü devlet vardı. Ya ulus devlet olacaksın yada emperyalist devlet. Başka devlet şekli yok. Ulus devleti yok edeceğiz dediğiniz zaman biz kendi kendimizi yok ediyoruz. Yani biz bunu desteklediğimiz zaman ötenazi yapıyoruz demektir" diye konuştu.  

SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROJESI BOP İLE KOL KOLA

Gerek TC'nin kaldırılması, gerek Ulus devletin yıkılması anlayışına bakıldığında sağlıkta dönüşüm projesinin özünün daha iyi anlaşıldığını kaydeden Yılmaz, projenin BOP ile bir arada götürüldüğünü savundu.  Yılmaz;"BOP biliyorsunuz şark sorununun devamıdır. Şark sorunu Osmanlı Devleti'nin parçalanmasıydı. Günümüzde ki şark sorunu nedir? Kürt sorunu Ermeni sorunu vs.  Türkiye Cumhuriyeti'nin parçalanmasıdır. Bizim açımızdan bir sorun yok ama parçalanamadığımız başkalarımız için sorun. Konuşmalarımızda diyoruz ki evet bu bizim sorunumuz çözmemiz lazım. Çözüm ne? Bölünme, parçalanma ve yok olmadır. Bu maalesef bir çok partinin programına da gerek piyasa ekonomisi gerek neoliberal uygulamalar gerek özelleştirme olarak koyulmuştur ve bir çok kişi tarafından, biz anlatamadığımız ya da yeteri kadar tartışılmadığı için hükümet, sağlıkta dönüşüm konusunda başarılı olarak görülmektedir" yorumunda bulundu. 

ulusalkanal.com.tr

Etiketler

Yorum Gönder