banner864

TUBiTAK'a şaşırtan atama! 13 Mayıs 2014, 12:58

Hayvanat Bahçesi müdürü iken Tübitak'a atandı. Tübitak Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi’nin Müdür Yardımcılığı görevine Ankara Hayvanat Bahçesi Müdürü Mustafa Sancar getirildi. Mustafa Sancar, Ankara Hayvanat Bahçesi Müdürlüğü görevini yürütürken, Ankara Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı’na bağlı çalışıyordu.
Aydınlık Gazetesi Tübitak'a yapılan ilginç bir atamayı gündeme getirdi. Tübitak Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi’nin Müdür Yardımcılığı görevine Ankara Hayvanat Bahçesi Müdürü Mustafa Sancar getirildi. Sancar bu göreve atanmadan önce Ankara Hayvanat Bahçesi Müdürlüğü görevini yürütüyordu.

Atatürk Orman Çiftliği’ndeki Ankara Hayvanat Bahçesi, 19 Ekim 2011 tarihinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na devredilmişti. Mustafa Sancar da, Ankara Hayvanat Bahçesi Müdürlüğü görevini yürütürken, Ankara Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı’na bağlı çalışıyordu.

Mustafa Sancar, şimdi Cahit Arf Bilgi Merkezi’nden sorumlu Müdür Yardımcısı olarak göreve başladı. Merkez, ülkemizdeki en zengin bilimsel basılı ve elektronik bilgi kaynaklarına sahip olmasıyla biliniyor.

Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi yönetmeliğinde görev tanımı "araştırıcılara basılı ve elektronik kaynakları kullanarak belge ve bilgi sağlama hizmetleri vermekten sorumlu" şeklinde tanımlanıyor.

Kısa adı ULAKBİM olan merkez,1996 yılında TÜBİTAK'a bağlı bir enstitü olarak kuruldu. Merkez, ülkemizdeki tüm akademik kurumları birbirine ve küresel araştırma ağlarına bağlayan Ulusal Akademik Ağ alt yapısını işletiyor. Merkezin görevleri arasında, "Akademik ve araştırma ağları düzeyinde Türkiye’yi uluslararası platformlarda temsil etmek, açık kaynak teknolojiler üzerine araştırma ve geliştirme faaliyetleri yapmak" gibi faaliyetler bulunuyor.

ulusalkanal.com.tr

Yorum Gönder