banner864

Türk-İş raporunu hükümete sundu 26 Mart 2015, 18:08

Türk-İş, çalışma hayatı ile ilgili sorunları ve taleplerini rapor halinde AKP Hükümeti’ne sundu. Raporda, toplu iş sözleşmeleri, taşeronlaşma başta olmak üzere çok sayıda madde yer alıyor. Kömür Ocakları için “kamulaştırma” talebi dikkat çekiyor.
 Türk İş işçi sınıfının olmazsa olmaz taleplerini Başbakan Davutoğlu’na iletti.

Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun Türk-İş ziyareti sırasında Konfederasyonun Genel Başkanı Ergün Atalay, çalışma hayatı ile ilgili sorunları ve taleplerini rapor halinde Başbakan’a sundu.

-Toplu iş sözleşmeleri
-Taşeron sistemi ve sendikalaşma
-Maden işçileri ve kamulaştırma
-Geçici işçilerin kadro sorunu


Bu alanlarda yaşanan sorunlara ilişkin çözümler Hazırlanan raporda işçi sınıfının acil talepleri olarak sıralandı.

Rapora göre işçiler toplu iş sözleşmelerinin bir an önce yapılması ve ücretlerde iyileştirme yapılarak satın alma gücünün yükseltilmesini istiyor.

Kamu işçilerinin önemli beklentisi ise vergi oranlarının azaltılması olarak göze çarpıyor.

Raporda en dikkat çeken maddelerden biri de uzun süredir gündemde olan ve değiştirilmesi beklenen Taşeron sistemi.

Taşeron işçilerinin aynı işyerinde birlikte çalıştıkları kadrolu işçilerin sahip olduğu haklardan yararlanamadığı belirtilen raporda, taşeron işçi sorununun bir an önce çözülmesi isteniyor.

Bir diğer talep de kömür ocaklarının hızla kamulaştırılması. Raporda "Kömür üretiminde rödovans, taşeron ve hizmet alımına son verilmelidir” ifadesi yer alıyor.

ulusalkanal.com.tr

Yorum Gönder

Çok Yorumlananlar