Türkiye Cumhuriyeti'ne savaş ilanı 01 Ekim 2013, 11:07

Başbakan Erdoğan'ın günlerdir reklamını yaptığı paketten Cumhuriyet düşmanlığı ve PKK’nın talepleri çıktı. Erdoğan bunun daha başlangıç olduğunu belirterek yeni paketler açmaya devam edeceklerini söyledi
Aydınlık / ANKARA

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan günlerdir reklamını yaptığı paketi açıkladı. Paketten Cumhuriyet düşmanlığı ve PKK’nın talepleri çıktı. Erdoğan bunun daha başlangıç olduğunu belirterek yeni paketleri açmaya devam edeceklerini söyledi.

Erdoğan adına “demokrasi paketi” dediği paketi açıklarken, değişimin önündeki engel olarak 27 Mayıs'ı göstermesi dikkat çekti. Erdoğan'ın konuşmasının büyük bölümünü paketle ilgili olarak halkı ikna etmeye ayırması, “Erdoğan sıkışmış durumda, seçim öncesinde paket ters tepmesin diye çabaladı” şeklinde değerlendirildi.

Önemli bölümü PKK'nın talebi

Pakette yer alan maddelerin önemli bölümünü PKK’nın talepleri oluşturuyor. İmralı, Kandil ve Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı'nda BDP’lilerle yapılan toplantılarda varılan anlaşma çerçevesinde hazırlandığı görülüyor. Başbakan Erdoğan’ın konuşmasında Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı’na isim vererek teşekkür etmesi de bunu doğruluyor.

Bu arada Erdoğan “paketin arkasının geleceğini” ısrarla tekrarladı. Bu da PKK’ya “merak etmeyin arkası gelecek" mesajı olarak değerlendiriliyor.

Cumhuriyete savaş ilanı

Açıklanan pakette “Cumhuriyete savaş ilanı” anlamında maddeler de bulunuyor. Kamuda türban, dini ayinlerin yasaklanmasının kaldırılması, tarikatların yardım toplamasının önündeki engellerin temizlenmesi bu kapsamda değerlendirilen maddelerden.

“Türküm, doğruyum..." diye başlayan ve “Varlığım Türk varlığına emanet olsun. Ne mutlu Türküm diyene” diye biten “Andımız”ın kaldırılması ve anadilde eğitimin önünün açılması, alfabeye yeni harfler ilave edilmesi de aynı kapsamda yapılması planlanan düzenlemeler...

Herkes kendi rolünü oynuyor

Paket AKP-PKK koalisyonunun eseri. Perde gerisindeki patron ABD. BDP ve PKK yetkililerinin pakete itiraz etmeleri de plan çerçevesinde. PKK ve BDP’nin itirazı özellikle AKP’yi rahatlatan bir durum. AKP çevreleri PKK ve BDP’nin itirazlarından da son derece memnun. PKK ve BDP’nin itirazları gündeme getirilerek, “Paketi Öcalan’la Kandil’le hazırlasak itiraz ederler miydi” denilerek AKP tabanından gelen tepkilerin önlenmesi hesaplanıyor. PKK da taleplerini yüksek tutarak taraftarlarını kemikleştiriyor. AKP de PKK da kendilerine verilen rolleri oynuyor.
Pakette PKK’nın istediği maddeler şunlar:

Seçim sistemi: Yeni seçim sisteminin nasıl olması gerektiği konusunda biz bir tek seçenek sunmuyor, 3 farklı alternatifi tartışmaya açıyoruz.

Mevcut sistemle, yani yüzde 10 barajıyla devam edebiliriz.

Barajı yüzde 5’e çekip, Daraltılmış Bölge Seçim Sistemini uygulayabiliriz.

Üçüncü seçenek olarak da, ülke barajını tamamen kaldırarak, Dar Bölge Seçim Sistemini getirebiliriz...

(PKK için en uygunu 2. seçenek. Farklı seçenekler sunup PKK ile pazarlıkta kullanılacak.)
Partilere hazine yardımı: Siyasi Partiler Kanunu’nun Ek 1’inci maddesini değiştiriyor, devlet yardımı için yüzde 7 olan mevcut oranı yüzde 3’e çekiyoruz. Yani seçime katılan siyasi partilerden yüzde 3’ü aşan oranda oy alanlara da, Hazineden ayrılan toplam kaynak içinden devlet yardımı yapılacak. (Seçim sisteminde 2. seçenek uygulamaya geçerse PKK’ya hazine yardımı da gündemde.)

Eş Genel Başkanlık: Seçim Kanunu’nun 15’inci Maddesi’ne bir ek yapıyor, tüzüklerinde yer almak ve 2 kişiden fazla olmamak kaydıyla, partilere eş genel başkan sistemini uygulama imkanı getiriyoruz. (BDP şu anda bu sistemi uyguluyor. BDP’nin yasa dışı durumu yasal hale getiriliyor.)

Siyasi partiye üyelik: Siyasi Partiler Kanunu’nun 11’inci maddesinde yapacağımız değişiklikle, siyasi partilere üye olmayı daraltan, kısıtlayan bazı engelleri ortadan kaldırıyoruz. Seçim Kanunu hükümlerine göre, oy verme hakkına sahip olan herkesin siyasi partilere de üye olabilmesinin önünü açıyoruz. Bu amaçla, 11’inci maddenin B Bendindeki 6 kısıtlayıcı engeli ortadan kaldırıyoruz. (Bu değişiklikle PKK’lıların siyasi partilere üye ve yönetici olmalarının önü açılıyor. Öcalan affedilirse parti başkanı olabilecek.)

Türkçe dışında siyasi propaganda: Siyasi Partiler Kanunu’nda yapacağımız değişiklikle, farklı dil ve lehçelerde siyasi propaganda imkanını getiriyoruz. 298 Sayılı Kanunu’nun ilgili maddesini değiştirerek, siyasi parti ve adaylar tarafından yapılacak her türlü propagandada Türkçe’nin yanında farklı dil ve lehçelerin de kullanılabilmesini mümkün hale getiriyoruz. (BDP uzun süredir istiyordu)

İbadet hakkının engellenmesi: Nefret saikiyle işlenmesi durumunda, belirli suçların cezalarını daha da artırıyoruz. Ayrımcılıkla daha etkin mücadele etmek için, ceza miktarlarını artırıyoruz. Ayrımcılıkla mücadele ve eşitlik kurulu kuruyoruz. Yaşam tarzına saygıyı, Türk Ceza Kanunu ile güvence altına alıyoruz. Türk Ceza Kanunu’nda yapacağımız değişiklikle, dini inancın gereğinin yerine getirilmesinin engellenmesini de ceza kapsamına alıyoruz. Dini ibadet ve ayinlerin, bireysel olarak da yapılmasının engellenmesini aynı şekilde bu kapsama alıyoruz. “Cebir veya tehdit kullanarak, ya da hukuka aykırı başka bir davranışla, bir kimsenin inanç, düşünce veya kanaatlerinden kaynaklanan yaşam tarzına ilişkin tercihlerine müdahale edenlere, ya da bunları değiştirmeye zorlayanlara, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası getiriyoruz.

Kürtçe harfler alfabeye: Türk Ceza Kanunu’nda, belirli harflerin kullanılmasından dolayı var olan cezai müeyyideyi kaldırıyoruz. Böylece fiilen de uygulama alanı kalmayan ihlalleri ceza kanunumuzdan çıkarıyor, bir nevi klavyelere özgürlük getiriyoruz. (PKK’nın talepleri arasında yer alıyor.)

Toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin süresi: Açık yerlerde, güneşin batışından bir saat önceye kadar sürebilen toplantılar, güneş batmadan dağılacak şekilde; kapalı yerlerde saat 23.00’e kadar süren toplantılar da, saat 24.00’e kadar yapılabilecek.

Anadilde eğitime vize: Yapacağımız yasal değişikliklerle, özel okullarda, farklı dil ve lehçelerde eğitimin önünü açıyoruz. Biliyorsunuz, 2003 yılında yaptığımız değişiklikle, farklı dil ve lehçelerin öğrenilmesi amacıyla özel kurs imkanını getirmiştik. Daha sonra ise, üniversitelerimizde, farklı dil ve lehçelerle ilgili birimlerin açılmasını sağlamıştık. Geçen yıl yaptığımız eğitim düzenlemesiyle, farklı dil ve lehçelerin okullarda seçmeli ders olarak öğretilebilmesinin yolunu açmıştık. Şimdi de, özel okullarda farklı dil ve lehçelerde eğitim verilmesini mümkün hale getiriyoruz. Ülkemizde Türkçe dışındaki dillerde eğitim ve öğretim konusu, 2923 Sayılı Kanun ile düzenlenmiştir. Bu kanuna yapacağımız bir ek ile, Özel Eğitim Kurumları Kanunu hükümlerine tabi olmak üzere, farklı dil ve lehçelerde özel öğretim kurumu açılabilecek. (PKK’nın olmazsa olmaz taleplerinden biri)
İl-ilçe ve köy isimleri değişiyor:1949 tarihli İl İdaresi Kanunu’nun 2’nci maddesinde yer alan ve dayatma içeren ibareyi kaldırarak, köylerin 1980’lere kadar kullandıkları tarihi isimlerini yeniden almasını mümkün hale getiriyoruz. Mevcut Kanun’da belirtildiği gibi, Köy isimlerinin değiştirilmesi, İçişleri Bakanlığımızın tasvibiyle olacak. İl ve İlçe isimlerinin değiştirilmesi için mevcut kanun hükmünce yasal düzenleme gerekiyor. Değiştirilmesi yönünde talepleri Hükümet olarak dikkate alacağız. (PKK’nın talebi. Tunceli’nin adı Dersim olarak değiştirilebilecek)
Andımız kaldırılıyor: 1933 yılında, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bir genelge yayınlanmış, ilk ve orta dereceli okullarda ANDIMIZ uygulaması başlatılmıştı. Geçen yıl, ortaokullarda bu uygulamayı kaldırmıştık. Şimdi de, ilkokullarda bu uygulamaya son veriyoruz. (PKK’nın talepleri arasında ilk sıralardaydı)

Hırsızlar, rüşvetçiler siyasi partilere üye olabilecek
Başbakan Erdoğan’ın açıkladığı pakette dikkat çekici maddelerden biri de siyasi partilere üyelik. Erdoğan açıklamasında, “Bir başka yasal düzenlemeyle, siyasi partilere üyelikte engelleri kaldırıyoruz. Siyasi Partiler Kanunu'nun 11'inci maddesinde yapacağımız değişiklikle, siyasi partilere üye olmayı daraltan, kısıtlayan bazı engelleri ortadan kaldırıyoruz. Seçim Kanunu hükümlerine göre, oy verme hakkına sahip olan herkesin, siyasi partilere de üye olabilmesinin önünü açıyoruz. Bu amaçla, 11'inci Maddenin B Bendindeki 6 kısıtlayıcı engeli ortadan kaldırıyoruz” dedi.

Siyasi Partiler Yasası 11. madde (b) bendinde siyasi partilere üye olaya getirilen yasaklar şöyle:
“Kamu hizmetlerinden yasaklılar. Zimmet, ihtilâs, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlâk kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçları, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma veya Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından biriyle mahkûm olanlar. Herhangi bir suçtan dolayı ağır hapis veya taksirli suçlar hariç üç yıl veya daha fazla hapis cezasına mahkûm olanlar. Taksirli suçlar hariç beş yıl ağır hapis veya beş yıl ve daha fazla hapis cezasına mahkum olanlar. Türk Ceza Kanununun ikinci Kitabının birinci babında yazılı suçlardan veya bu suçların işlenmesini alenî olarak tahrik etme suçundan mahkûm olanlar. Türk Ceza Kanununun 312’nci maddesinin ikinci fıkrasında yazılı halkı sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge farklılığı gözeterek kin ve düşmanlığa açıkça tahrik etme suçlarından mahkûm olanlar. Terör eyleminden mahkum olanlar.”  


Etiketler

Yorumlar

Aydın :

Başbakan ın açıkladığı şu paketı de okudum, yapılan yorumlarıda. Görüyorum ki geneldeki endişe cumhuriyet gidiyor şeklinde, Arkadaşlar cumhuriyet gidiyor diye endişeye kapılmayın, VATAN GİDİYOR VATAN. adamlar pkk nın dayattıklarını uyguluyor,

ümitrahmituncel :

Adolf la 63 ortak noktasi var rte nin.Nsdap de akp de diger diktatorler de hepsi Abd de kurgulandi.Önce halklarinin sonrada dünyanin basina bela edildi.Happy End olarak Abd geldi.Bir an önce operation WALLKÜR.

Leyla celhah :

Çıkardığınız o paketler bir gün elinizde patlayınca ne yapacaksınız

Yusuf :

"seçim kanunu hükümlerine göre, oy verme hakkına sahip olan herkesin, siyasi partilere de üye olabilmesinin önünü açıyoruz" demiş. hal böyle olunca, valiler, kaymakamlar, emniyet müdürleri, yargı mensupları vs, siyasi partilere üye olabirler. o zaman, bu makamların nasıl tarafsız olabileceğini açıklayabilirmi sayın başbakan?

ulusal :

bu amerikan asığı adam ülkemizi yobazlıga götürüyor bu adam demokrasileştirme değil ümmetci yapma girişinde yapmış oldugu işer demokrasımızı cumhuriyetimizi yıkmayı cabalıyor uyan ey millet bu yapılanlar bizi ileriye götürmeyecek bir devrim değil bir yıkımdır biz geriliyoruz diğer ülkeler geliştikce bize at gözlüğü takılmaya calışlıyor lütfen uyan ey millet.....

cıhangır alpaslan :

cumhurıyetle ugrasmayın kardesım bırgun sızede lazım olur o zanda bulamazsınız kardesım

lale akcan :

bundan sonraki paket, cumhuriyet'in lağvedilmesi olur.

Serkan Acarel :

vallah bir muz paketi su akp nin demokrasi paketinden daha da degerli bence.

Tüm Yorumlar

Yorum Gönder

Çok Yorumlananlar