Uyarıyoruz! Ey AB, ABD'ye alet olma! Soykırım yapmadık, Vatan savunduk 14 Nisan 2015, 17:27

Türkiye Gençlik Birliği Avrupa, Vatan Partisi Avrupa Temsilciliği, Avrupa Atatürkçü Düşünce Dernekleri Birliği ve Talat Paşa Komitesi Avrupa,  Brüksel'de bulunan Avrupa Parlamentosunun Türkiye aleyhine vereceği olası karara karşı basın açıklamaları yapacak.

Türkiye Gençlik Birliği Avrupa, 5 dilde basın açıklamaları hazırladı ve bu açıklamaları yarın Berlin, Brüksel, Londra, Paris ve Viyana'daki AB temsilciliklerin önünde okuyacak. 

Ayrıca basın açıklamaları tespit edilen Avrupa Parlamentosu Milletvekillerinin mail adreslerine gönderiliyor.

İşte o basın açıklaması

Başını Amerika Birleşik Devletlerinin çektiği ve emperyalist ülkelerin de koro halinde tekrarladıkları "sözde Ermeni soykırımı" iddası, Doğu Perinçek’in Çarlık Rusyası ve Ermeni arşivinde yer alan tarihi belgelere dayanarak yürütmüş olduğu büyük hukuk mücadelesi sonucunda tamamen çürütülmüştür ve mücadelemiz hukuk zaferi ile taçlandırılmıştır.

28 Ocak 2015 tarihinde yürütülmüş olan Perinçek-Isviçre davasında, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) gerekçesinde "soykırımın" hukuki bir tanım olduğuna dikkati çekmiş ve 1915 olaylarının bu tanım çerçevesi içinde nitelendirilemeyeceğini belirtmiştir.

Bu hukuk zaferi, yalnız Doğu Perinçek’in değil, aynı zamanda Türkiye’nin zaferidir! Özgür düşünce ilkesinin zaferidir! Emperyalistlerin tarihi yalanına karşı büyük Türk Milletinin tarihi bir hukuk zaferidir.

Uluslararası Adalet Divanı (UAD), Hırvatistan’ın, 1999 yılında Yugoslavya Federal Cumhuriyeti aleyhine, 1948 tarihli Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması sözleşmesini (Soykırım Sözleşmesi) ihlal ettiği iddiasıyla açtığı ve daha sonra Sırbistan’ın taraf olup Hırvatistan’a karşı benzer iddialar yönelttiği dava hakkındaki kararının gerekçesinde kritik ifadelere yer verdi.3

Tehcirin Soykırım olmadığı kararda belirtilmiştir. Bu karar Ermeni iddalarının yanıtıdır. ABD ve AB Türk tarihine kara bir leke sürmek istemiştir, fakat bütün oyunları boşa çıkmıştır. Böylece UAD verdiği kararıyla Türk halkını aklamıştır. 

100'üncü yılında soykırım yalanını yeniden canlandırmak için bu kez Papa Francesco devreye girdi. 

Katoliklerin ruhani lideri Vatikan'da düzenlenen ayinde 1915 olayları ile ilgili konuştu. Francesco, "20. Yüzyılın ilk soykırım kurbanları Ermeni toplumudur" ifadesini kullandı. 

Soykırım yalanı tarihi ve hukuki açıdan çıkmaza girdi, bu kez devreye Papa girdi ve kullandığı ifadeyle Avrupa’nın en yüksek yargı organı olan Avrupa Insan Hakları Mahkemesi kararına meydan okumuş oldu. 

Oysaki o karar, Vatikan Devleti için de bağlayıcıdır. 

AİHM kararında 1915 olaylarının Yahudi Soykırımı’na benzemediğini belirtip ve soykırım tanımına girmediğini vurguluyor. Dahası, Lahey Adalet Divanı en son “Hırvatistan-Sırbistan”kararında, tehcirin soykırım sayılmayacağını hükme bağladı ve 1948 yılında kabul edilen soykırıma ilişkin ceza hükmünün geriye yürütülemeyeceğini saptadı.4

Bizler soykırım yapmadık, vatan savunduk! 

Başta Amerika olmak üzere, bütün Avrupa ülkelerine sesleniyoruz: Emperyalist hegemonyadan, sömürgecilikten, mazlum milletleri emperyalist çıkarlarınız uğruna katletmekte vazgeçin! 

Kendi kanlı tarihinizle yüzleşin. Sizi yalanlarınızla ve suçlarınızla beraber adalet önünde de mahkum ettik bir kez daha edeceğiz!

Tekrar ediyoruz kanlı tarihinizle yüzleşin ve bügüne kadar işlemiş olduğunuz insanlık suçlarından dolayı başta büyük Türk milleti olmak üzere bütün mazlum milletlerden özür dileyin. 1915’lerde Ermeni halkının çekmiş olduğu acıların da sebebi siz, İngiliz, Fransız ve Amerikan emperyalistleriniz.

ulusalkanal.com.tr


Etiketler

Yorum Gönder

Çok Okunanlar

Çok Yorumlananlar