Vatanın ve emeğin hükümeti için 1 Mayıs’ta alanlara! 01 Mayıs 2015, 09:40

Vatan emekle olur.

Vatan, ovalar, dağlar, ormanlar, göller, ırmaklar, denizler ve gökler değildir.

O topraklar işleniyorsa vatandır. Tohumu attığın, harmanı kaldırdığın toprak, vatandır.

O topraklar, fabrika bacaları tütüyorsa, vatandır.

Fabrikanın kapısı ve kepenkler vatana açılır.

Kentler ve çarşılar, vatan toprağındadır.

O denizlerde gemilerin yürüyorsa, vatandır.

O göklerde uçakların uçuyorsa vatandır.

VATANSIZ EMEK
KÖLE EMEĞİDİR


Emek, vatansız olmaz.

Vatansız emek, köle emeğidir.

Emperyalizmin küreselleşme adını verdiği saldırı, millî devlete, vatana ve emeğe saldırıdır.

Devletin olmazsa, vatanın olmaz.

Devletin olmazsa, milletin de kalmaz.

Vatan, bu açıdan millî devletin egemenliği altındaki topraklardır.

Vatan, millî bayrağının dalgalandığı topraklardır, göklerdir ve denizlerdir.

KÜRESELLEŞTİRME
DEVLETSİZLEŞTİRME
SALDIRISIDIR

Küresel efendiler, başta ABD emperyalistleri, “Sizin devletiniz olmayacak” diye ferman buyuruyorlar.

Küreselleşme dedikleri, devletsizleştirme saldırısıdır.

Devletsiz halklar, ayak altında kalır.

Devletsiz halklar, küresel soyguncular için alın teri döker. Sömürge işte budur.

KÜRESELLEŞTİRME
VATANSIZLAŞTIRMA
SALDIRISIDIR


Küreselleştirme, vatansızlaştırma saldırısıdır.

Gümrüklerini kaldırdılarsa, Dolar ve Avro’nun giriş çıkışını serbest bıraktılarsa, KİT’leri özelleştirdilerse, çiftçiye destek akçalarını kaldırdılarsa, devleti küçülttülerse, sendikalarını kaldırdılarsa, taşeronlaştırdı- larsa; vatan elden gidiyor demektir.

Vatansızlaştırmanın tek bir amacı vardır: Emeğimize el koymak!

KÜRESELLEŞTİRME
MİLLETSİZLEŞTİRME
SALDIRISIDIR

Emperyalistler, bizi cemaatlere, tarikatlara, etnik gruplara, mezheplere bölerek milletsizleştirmek peşindeler.

Milletsizleşmek, Ortaçağa dönmek ve bölünmektir.

Bölünmek, köleleşmektir.

Bölünmek, karanlıklara yuvarlanmanın başlangıcıdır.

AKP İKTİDARININ SONU: 
DİLENCİ HÜKÜMET BORÇLU MİLLET


Cumhuriyet tarihimizin hiçbir döneminde devletin, milletin, vatanın ve emeğin kaderi, bugünkü kadar birleşmedi.

Devletsizleştirme, bizi milletçe köleleştiriyor.

Milletsizleşme, bizi parçalıyor ve emperyalistlere yem yapıyor.

Vatansızlaştırma, elimizden emeğimizi alıyor.

Borçlu millet olduk. AKP’nin yaptığı iş, devlet yönetmek değil, dünyanın büyük tefecilerinden sıcak para dilenmek ve komisyon almak. Borçlanma ekonomisi, dilencilerin ekonomisidir.

Sanayide ve tarımda üretimi çökerttiler.

Bizi bu süreçte sokağa attılar, işsiz bıraktılar.

Toprağa tohum ve gübre atamaz hale geldik.

Çarşılarımıza filler girdi, emeğimiz ayak altına düştü.

Taşeron işçi olduk.

Ataması yapılmayan öğretmen olduk bu karanlık fırtınada.

KÜRESEL MERKEZLERİN
AKP-CHP-PKK
HÜKÜMETİ PLANI

Küresel merkezler, Türkiye’de AKP-CHP hükümeti kurarak bize son hançer darbesini vuracaklarını ilan ettiler. HDP’yi, yani PKK’yı da kucaklarına aldılar.

Amerika’nın Üçüzleri, “Açılım” adı altında, bizi bölme ve yıkma planlarını sonuca ulaştırmak peşindeler. MHP de, ne zaman zora düşse AKP’nin imdadına koşarak bu karanlık rejime hizmet ediyor.

AKP, CHP ve HDP’nin Yeni Anayasa planları ortaya döküldü.

Türk milletini anayasadan kovacaklarmış.

Özerklik adı altında vatan topraklarında İkinci İsrail’i kuracaklarmış.

Atatürk Devriminin son kalelerini de yıkacaklarmış.

Ekonomik kriz ağırlaşıyor. Krizi emekçinin sırtına yıkmak için, AKP-CHP-HDP iktidarını planlıyorlar. Kemal Derviş yeniden sahnede.

EMEĞİMİZE SAHİP ÇIKMAK

Bu koşullarda emeğimize sahip çıkmak için dört görevimiz var:

- Millî Devletimizi yeniden kurmak.

- Milletimizi birleştirmek.

- Vatanımızı bütünleştirmek.

- Üretim ekonomisini kurmak.

Vatan Partisi, program, örgüt ve kadrolarıyla göreve hazır.

KÜRESEL SALDIRIYI
VATAN PARTİSİ
ÖNDERLİĞİNDE
BOZGUNA UĞRATACAĞIZ
Küresel saldırıyı kesinlikle bozguna uğratacağız.

7 Haziran’da Vatan Partisi, Meclise girerek Küresel Planı bozacaktır.

Vatan Partisi, en başta bu ülkenin emekçilerine güveniyor. İşçi, memur ve çiftçiden, esnaf, tüccar ve sanayiciye kadar bütün üreticilere güveniyor.

Atatürk’ün Altı Ok Programıyla bu karanlıklardan çıkacağız.

Kararlıyız: Vatan ve emek düşmanı AKP saltanatını yıkacağız.

Üreten ve Birleşen Türkiye’yi kuracağız.

1 MAYIS’TA
ALANLARDAYIZ


Bu yılın 1 Mayısının bayrağında, Emek, Vatan, Millet, Devlet ve Üretim yazıyor.

1 Mayıs Cuma günü, Türk bayraklarıyla

- İstanbul’da Bakırköy Özgürlük Meydanı’ndayız.

- İzmir’de Gündoğdu Alanı’ndayız.

- Zonguldak’ta Madenci Anıtı’nın önünde Türk-İş mitingindeyiz.

- Lüleburgaz’da Kongre Meydanı’ndayız.

Türkiyemizin her yerinde alanlardayız.

Haydi Türk Bayraklarıyla, emeğimiz ve vatanımız için 1 Mayıs alanlarına!

Doğu Perinçek
Aydınlık/Rota
Etiketler

Yorum Gönder

Çok Yorumlananlar