banner864

Ve iki harfli yıkımı Danıştay iptal etti! 28 Ekim 2014, 10:48

Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 18 Mart 2014 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Parklar Yönetmeliği’nde değişiklik getiren düzenlemeyi Danıştay durdurdu.
Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 18 Mart 2014 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Parklar Yönetmeliği’nde değişiklik getiren düzenlemeyi Danıştay durdurdu. Orman Mühendisleri Odası’nın açtığı davaya bakan Danıştay 6. Dairesi, içme suyu temini gerekçe gösterilerek yönetmeliğe eklenen ve milli parklarda yapılaşmanın önünü açacağı öne sürülen “ve kamu yararı açısından vazgeçilmez ve kesin bir zorunluluk arzeden” ifadelerinin hukuka uyarlılığı bulunmadığına hükmederek yürütmesini durdurdu.

40 MİLLİ PARKIN KADERİNİ ETKİLEYECEK DÜZENLEME TARTIŞMA YARATTI
Ülke genelindeki 40 Milli Parkın geleceğini etkileyecek olan Yönetmeliğin 5. Maddesine tartışma yaratan şu ifadeler eklendi: “Ancak; içme suyu temini açısından yapımı aciliyet gösteren ve kamu yararı açısından vazgeçilmez ve kesin bir zorunluluk arzeden tesisler için uzun devreli gelişme planı/gelişme planı şartı aranmaz. İlgili kurumların görüşleri alındıktan sonra yapılan bu tesisler uzun devreli gelişme planlarına/gelişme planlarına işlenir.”

ORMAN MÜHENDİSLERİ ODASI YÖNETMELİĞİ YARGIYA TAŞIDI
Bunun üzerine Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nca hazırlanan Yönetmelik değişikliğini yargıya taşıyan Orman Mühendisleri Odası (OMO), söz konusu davanın dilekçesinde, yönetmelik değişikliği ile Milli Park alanlarında, Milli Parklar Kanunu’nda düzenlenen ‘Uzun Devreli Gelişme Planı’ yapılması koşulunun bertaraf edilerek aslında 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu ile de yasaklanan her türlü tesislerin inşaatına izin verilmesinin önü açılacağını ileri sürdü. Dava dilekçesinde ayrıca bu değişikliğin Milli Parkların ‘mutlak korunması’ ilkesi ve sürdürülebilir gelişme kavramıyla bağdaşmadığının da altı çizilerek belirterek, Yönetmeliğin 1. maddesinin iptali istenmişti.

DANIŞTAY HUKUKSUZ BULDUĞU İFADELERİN YÜRÜTMESİNİ DURDURDU
Orman Mühendisleri Odası’nın açtığı yürütmeyi durdurma ve iptal istemli davayı gören Danıştay 6. Dairesi, söz konusu Yönetmeliğin 1. maddesinde yer alan “ve kamu yararı açısından vazgeçilmez ve kesin bir zorunluluk arzeden” ifadesinin hukuka aykırı olduğu belirtilerek yürütmesinin durdurulmasına karar verdi.

‘DEĞİŞİKLİK AÇIK VE ANLAŞILIR KURAL İÇERMİYOR’
Oybirliği ile alınan Danıştay kararında, dava konusu Yönetmelik değişikliğinin, davalı idare yönünden dahi açık ve anlaşılır kural içermediği vurgulanarak, “üstün kamu yararı taşıyan içme suyu temini açısından aciliyet gösterebilecek durumların sayım suretiyle belirlenmesi yerine yasanın uygulanmasının yönetmelikle yapılması yolundaki 22. maddesine aykırı olarak alt idari işlemlere bırakıldığı görülmektedir” ifadelerine yer verilirken, “ve” bağlacı eklenerek yönetmeliğe getirilen değişikliğin hukuka uygun olmadığının altı çizildi.
Yusuf Yavuz
ulusalkanal.com.tr


Etiketler

Yorum Gönder