banner864

Yargıtay'dan önemli karar: Delil sayılmayacak! 08 Mayıs 2015, 15:29

Yargıtay, telefon dinlemeleri ile ilgili önemli bir karara imza attı. 18. Ceza Dairesi, üç aylık sürelerle dosya üzerinden uzatılan dinleme kararlarına atfen verilen hükümlerin, hukuki geçerliliğinin olmadığına hükmetti.
Yargıtay dosya üzerinden uzatılan dinleme kararlarıyla ilgili hükümlerin hukuki geçerliliğinin olmadığına hükmetti.
Yeni kurulan 18. Ceza Dairesi’nin başkanı Hamdi Yaver Aktan’ın imzasını taşıyan ve oybirliğiyle verilen 29 Nisan tarihli kararda; üç aylık sürelerle dosya üzerinden uzatılan dinleme kararlarına dayanarak toplanan delillerin hukuken geçerli sayılamayacağı belirtildi.

Kararda: “Sanıklar hakkında CMK’nın 135. maddesi uyarınca üç ay için verilen iletişimin denetlenmesine ilişkin kararın, anılan sürenin bitiminden sonra denetlemeye ilişkin kayıtlar çözülüp hâkim huzuruna getirilmeden; evrak üzerinden sürenin uzatılmasına karar verilmesi isabetsiz ve bu suretle uzatılan delillerin de hukuken geçerli olamayacağı...” görüşü yer aldı.

Yargıtay, böylece hâkimlerin dosya üzerinden uzattığı dinleme kararlarıyla toplanan delillerin hukuken geçerli sayılmayacağını kayda geçirdi. Buna göre artık dinleme kararları dosya üzerinden, hiçbir inceleme yapılmadan uzatılamayacak. Bu yöntemle elde edilen tapeler de hukuka uygun delil sayılmayacak.

Yargıtay'ın kararıyla bu tip tapelere dayalı mahkûmiyetler beraat, soruşturmalar ise takipsizlikle sonuçlanacak. 18. Daire Başkanı Aktan, daha önce de usulsüz dinleme talep eden, bu talebe katılan ve nihayet bu kararları veren kolluk görevlileri, savcılar ve yargıçlar hakkında yasal işlem yapılmak üzere suç duyurusu gerektiğine hükmetmişti.

ulusalkanal.com.tr

Yorum Gönder