Yatağan Kemerköy Yeniköy’de TV dizisi oynamıyor 29 Kasım 2013, 14:24

Yatağan, Yeniköy ve Kemerköy işçilerini on yıllardır tanırım. Oradaki sendika örgütlenmesini de bilirim. İşçi önderleri ve sendika yöneticileri arasında yıllardır tanıdığım arkadaşlarım var. Milas ve Yatağan köylüsü de uyanık ve aydındır. Orada Emek ve Cumhuriyet hareketi birleşmiştir.
Yatağan, Yeniköy ve Kemerköy işçilerinin mücadelesine memleketin bir köşesindeki kahramanlık destanı gibi bakmayın. Yalnız destan değil, cevheri görelim, cevheri.

Televizyonda dizi değil
Türkiye’nin önünde sert ekonomik sarsıntılar var. Ve Haziran Ayaklanması yalnızca bir başlangıçtır.
İşçi hareketi bütün gövdesiyle ateş hattına girecektir.
Üretimden gelen kudreti iyi bilelim, iyi tanıyalım. Televizyonda dizi seyreder gibi bakmayalım. Milletin en büyük, en diri, en örgütlü, en vurucu kuvvetidir.

En büyük, en örgütlü kuvvet

Türkiyemizde 16 milyon işçi var. 11 milyonu kayıt içidir. 2 milyonun üzerinde kamu emekçisi de aslında ücretlidir ve kafa işçisidir. İşçi sınıfı çalışan nüfusun büyük çoğunluğunu oluşturuyor. Türkiye’deki en büyük kuvvettir.
Kaldı ki yalnız sayı olarak bakamayız. Dünyanın en zengin deneyimlerine sahip olan işçi hareketlerinden biri Türkiye’dedir. Derinleşen ekonomik krize milletin hayata geçireceği çözümde, işçi sınıfı en baştadır.

Sendikalar cephe hattına girecek
Sendikalardan yakınmayı da bırakalım. Dipten gelen dalga, sistemin sendikalar üzerindeki denetimini de kıracaktır.
AKP iktidarı otoritesini yitiriyor. Bunu en önce sendikalarda göreceğiz. Mücadeleye atılan işçi, sendikaları da cepheye sürmektedir.

Birleştiren kimlik
Yatağan, Yeniköy ve Kemerköy işçilerini on yıllardır tanırım. Oradaki sendika örgütlenmesini de bilirim. İşçi önderleri ve sendika yöneticileri arasında yıllardır tanıdığım arkadaşlarım var. Milas ve Yatağan köylüsü de uyanık ve aydındır. Orada Emek ve Cumhuriyet hareketi birleşmiştir. Sodra Dağına çıkarken, Ankara’ya yürürken ve son eylemlerinde bütün Türkiye’ye bir kimlik beyanında bulunuyorlar, “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” diyorlar.
Bu kimlik, birleştiren kimliktir ve bütün halka mücadele çağrısıdır. Arslanlı Yol’daki halkın kükremesidir, Muğla işçilerinden gelen ses.
Seyredenler, seyredemez.
Emekçiyi beğenmeyenler, artık o kibirlerinden vazgeçeceklerdir.
Girdiğimiz dönemi iyi anlayalım.
Halk hareketi, beğenilmeyen her şeyi beğenilir kılacaktır. Önüne çıkanları da devirip geçecektir.

Görev çağı

İki yıllık yoğun ve fedakârlıkla başaracağımız bir görev çağına girmiş bulunuyoruz.
“Peki ben hangi işi yapacağım” diye sorunuz kendinize.
Size görev verecek deneyimli ve güçlü örgüt, İşçi Partisi’dir.
Derhal işbaşı yapalım.
Kelebek gibi başıboş ortalıkta dolaşarak vatanseverlik ve devrimcilik olmaz.

Millet Arslanlı Yol’da birleşiyor
Bugün Türk milleti çoğunluk olarak bir işçi millettir. Köy emekçileri, esnaf ve zanaatkâr bu emekçi milletin bileşenleridir. Milli sanayici ve tüccarın çıkarları da onlarla birliktedir.
Arslanlı Yol, iktidar yoludur. Millet, Arslanlı Yol’da birleşiyor.
Umutsuzluğa kapılır, gevşer, kuvvetten kesilirseniz, o an Arslanlı Yol’u düşünün.
Her gece yatağınıza uzandığınız zaman, Arslanlı Yol’u canlandırın bilincinizde. Düşünüzde Arslanlı Yol’u görün.
Size muska yazmıyoruz, üfürükçülük yapmıyoruz, dolduruşa getirmiyoruz sizi.
Yaşadığımız, gerçeği hatırlatıyoruz. Arslanlı Yol’un arslanları, bugün Türkiye’nin en büyük gerçeğidir.
Yatağan, Yeniköy, Kemerköy işçileri şu an Arslanlı Yol’un en önünde yürüyor.

Doğu Perinçek
Aydınlık/ROTA


Yorum Gönder

Çok Yorumlananlar