banner864

“Ulusal Kanal’ın Digitürk platformuna dâhil edilmemesi basın özgürlüğüne aykırıdır!..” 18 Şubat 2015, 12:13

 Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Yönetim Kurulu yaptığı açıklamada “TMSF tarafından yönetilen Digitürk’ün RTÜK kararına rağmen Ulusal Kanal'ı platformuna dahil etmemesinin medyada eşitlik ilkesini bozduğuna ve basın özgürlüğüne aykırı olduğuna” dikkat çekti. TMSF’nin bu kararla halkın haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkını ihlal ettiği belirtilen açıklamada şu görüşler yer aldı:

“Ulusal Kanal yöneticileri Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Yönetim Kurulu’na yaptığı ziyarette TMSF tarafından yönetilen Digitürk’ün platformuna dahil olma taleplerinin kabul edilmediğini iletmiştir. Konuyla ilgili RTÜK kararını ve süreçle ilgili mahkeme kararlarını TGC Yönetim Kurulu’na sunmuştur.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti bugüne kadar basın özgürlüğü konusunda çok sayıda açıklamada bulunmuş ve bu konudaki görüşlerini kamuoyu ile paylaşmıştır. Türkiye’de basın özgürlüğüne yapılan tüm müdahaleleri bilimsellik temelinde ve gazetecilik mesleği açısından değerlendirmiştir.

Bilindiği üzere, 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’un 29.maddesinin birinci fıkrası; ‘Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından elektronik haberleşme hizmetlerini sunmak üzere yetkilendirilen platform işletmecileri ve yayın hizmeti iletimi yapan altyapı işletmecileri; yayın hizmetleri yönünden bu Kanun hükümlerine tabidir’ düzenlemesi ile tüm platform işletmecilerini ve bunun sonucu olarak da Digitürk isimli platform işletmesini bu Kanun’a tabi tutmuştur.

Digitürk tarafsızlık ve hakkaniyet ölçüsü içinde hizmet vermelidir

Söz konusu maddenin devamında da; ‘Platform işletmecileri medya hizmet sağlayıcı kuruluşlara tarafsızlık ve hakkâniyet ölçülerinde, makul ve ayrımcılık içermeyecek koşullarda hizmet vermek zorundadır’ düzenlemesi ile Platform işletmecilerine tüm medya hizmet sağlayıcı kuruluşlara ‘tarafsızlık ve hakkaniyet’ ölçüsü içinde hizmet verme yükümlülüğü getirmiştir.

TMSF bu kararıyla halkın haber alma hakkını ihlal etmiştir

TMSF, yayıncı ya da basın kuruluşu değildir. 5411 sayılı Kanun gereğince tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla, fon bankalarının yönetilmesi, fon alacaklarının takip ve tahsili işlemlerinin yürütülmesi için kurulmuş idarî ve mali özerkliğe sahip bir kuruluştur. TMSF’nin bu kapsam dışındaki her türlü kararı özerkliğine gölge düşürmekte ve zedelemektedir.

TMSF bu kararıyla halkın haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkını ihlal etmiştir. TMSF basına tanınan özgürlük hakkında karar verme mercii de değildir. Bu konu görev ve yetkisi dahilinde de değildir.

Ulusal Kanal’ın talebi gerekçesiz olarak reddedilmiştir

Bu düzenlemelere ve Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun 8 Temmuz 2014 tarih ve 2014/38 sayılı kararına rağmen, Digitürk ‘Ulusal Kanal’ logolu medya hizmet sağlayıcısının platform üzerinde taşınma isteğini gerekçesiz olarak reddetmiştir.

RTÜK’ün söz konusu kararının iptali için Ankara 13. İdare Mahkemesi'nin 2014/1623 E. sayılı dosyası üzerinden açılan davada Digitürk’ün ‘yürütmeyi durdurma talebi’ reddedilmiştir.

Bu durumda halen Ulusal Kanal’ın Digitürk platformuna taşımasının yapılmaması; 6112 Sayılı Kanun’a, Anayasa’da belirtilen basın özgürlüğüne, eşitlik prensibine ve hatta Rekabet Kanunu’a aykırı bir tutum olarak değerlendirilmektedir.”

Yorumlar

ASH :

ambargo ahlaksızca. abonelik iptal olabilir.

AV.YENAL ÜNSELİ :

ulusal kanalin topluma gerçekleri açiklamasindan rahatsiz oldu..yasak devam ederse digitürk aboneliklerimizi iptal edelim

Tüm Yorumlar

Yorum Gönder

Çok Yorumlananlar