banner864

RTÜK yasakladı! Maçlarda artık bu olmayacak 12 Ağustos 2015, 11:40

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), spor karşılaşmalarında sıkça kullanılan bant reklamlara yeni düzenleme getirdi, bundan böyle televizyon kanalları, spor karşılaşmaları devam ederken bant reklam yayınlayamayacak.
RTÜK'ün, bant reklamlara ilişkin yönetmelik düzenlemesi yürürlüğe girdi.

Bugün, Resmi Gazete'de 'Yayın Hizmeti Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' başlığıyla yayımlanan yönetmelik şu şekilde:

"MADDE 1 – 2/11/2011 tarihli ve 28103 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yayın Hizmeti Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin son cümlesi ile dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Bant reklam, programlarda oyuncuların, sunucuların ve konuşmacıların görüntülerini kapatacak şekilde yerleştirilemez.

(4) Haber bültenleri ile çocuklara yönelik programlarda ve spor karşılaşmalarının bölüm, duraksamalar ve devre araları dışında, bant reklamlar dâhil hiç bir türde reklam yayınlanamaz.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Radyo ve Televizyon Üst Kurulu yürütür."


ulusalkanal.com.tr

Yorum Gönder