2B Hak Sahipleri mücadelede vira dedi 02 Nisan 2015, 16:40

Verdikleri amansız mücadeleyle AKP Hükümetine geri adım attıran 2B Hak sahiplerinin beklediği tebligatlar ellerine ulaşmaya başladı. Antalya'nın merkez ilçesi Kepez'deki hak sahipleri tebligatlarda emlak beyanı yerine yine rayiç bedelin esas alınması, yüksek gelen fiyatlar ve haksız hukuksuz uygulamaların sürdürüldüğünü belirterek bugün Antalya Defterdarlığı önünde eylem yaptı
Tebligatlar Kısım Kısım Gönderilmeye Başlanmış
AKP Hükümetinin çıkarttığı 2B yasasıyla yıllardır ekip biçtikleri arazilerini ve üzerinde yaşadıkları toprakları tekrar satın almak zorunda kalan Antalyalı 2B hak sahiplerinin bekledikleri satış tebligatları gelmeye başladı. 2B kanunu olarak bilinen 6292 sayılı 'orman köylülerinin kalkınmalarının desteklenmesi ve hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan yerlerin değerlendirilmesi ile hazineye ait tarım arazilerinin satışı' hakkında kanunun resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiği Nisan 2012'den bu yana mücadele yürüten hak sahipleri bir çok konuda AKP hükümetine geri adım attırtmıştı. Verilen amansız mücadelenin sonunda gecekondularda 400 m2 ye kadar olan arazilerin ödemelerinde rayiç bedel oranında indirim yapılmış, başvuru ücretleri kaldırılmış, tarım arazilerinde de rayiç bedellerde indirim yapılarak vadelerin mücavir(Belediyelerin kontrol ve mesuliyetine verilmiş olan alanlar) alanlarda üç yıldan beş yıla, mücavir alan dışındakilerde ise dört yıldan 6 yıla kadar uzatılması sağlanmıştı. 2B hak sahiplerinin talebi olan rayiç bedellerin değil emlak beyanının esas alınması konusu ise yürütülen tüm mücadeleye rağmen rafa kaldırılmıştı. Hak sahiplerinin eline ulaşan tebligatlarda bu talebin yerine gelmediğini gören yurttaşlar Kepez Halkevleri öncüllüğünde Antalya Defterdarlığı'nın önünde eylem gerçekleştirdiler.

Rayiç Bedel Uygulaması Sürüyor
Hak sahibi Hasan Ünver yaptığı açıklamada, bugüne kadar verilen mücadelelerde sonuç alındığını, hükümete iki kez geri adım attırdıklarını vurguladı, rayiç bedel yerine emlak beyanının esas alınması taleplerinin ise Defterdarlık tarafından gönderilen tebligatlarda dikkate alınmadığını belirtti. Ünver, "Defterdarlığın bize gönderdiği tebligatlarda rayiç bedel üzerinden hesaplanan arsa bedelleri yoksul yurttaşlarımız tarafından ödenemeyecek düzeydedir" diye konuştu.

İmar Planlarında Hak Kayıpları Var
Anayasaya aykırı olarak Kepez'de 2B arazilerinde imar planlarının yapıldığını, bu nedenle bazı mahallelerde yüzlerce evi kapsayan bir bölgenin yeşil alan gerekçesiyle hak sahiplerine satılamayacağını belirten Ünver, yasada bu hak sahiplerine 'başka yer gösterilir' denmesine karşın yetkililerden konu ile ilgili herhangi bir açıklama gelmediğini vurguladı, yurttaşların bu sorunun da bir an önce çözüme kavuşmasını istedi. Defterdarlığın yasayı yurttaşların aleyhine yorumlayıp uyguladığı görüşünü dile getiren Ünver, "Yasadışı imar planı neticesinde parçalanan arsalarımız haksız bir şekilde bize yüksek fiyatlı olarak satılmak istenmektedir" yorumunda bulundu.

Yasada Yer Alan ve Tebligatta da Geçen O İfade Şimdi Daha İyi Kavranıyor
AKP Hükümetinin 2B yasasını çıkartırken yasaya eklediği ve Defterdarlık tarafından hak sahiplerine gönderilen tebligatta yer alan, 'satış bedelini itiraz ve dava konusu etmeniz halinde hak sahibi olmanız ve doğrudan satış hakkından yararlanmanız mümkün bulunmamaktadır' ifadesinin anlamını şimdilerde daha net kavrandığına dikkat çeken Ünver, Anayasaya aykırı olarak değerlendirdiği bu yasa maddesi ile yurttaşların hukuk yoluyla hak arama mücadelesinin önünün kapatıldığı ve uygulamada yapacakları yolsuzlukları daha büyük bir hukuksuzlukla kapatmak istediklerini dile getirdi.

Haklarını Alıncaya Kadar Mücadele Vurgusu
Defterdarlığa, Maliye Bakanlığına ve Hükümete seslenerek sürdürdüğü konuşmasında Ünver, mücadele vurgusu yaptı. Ünver; "Evlerimizin elimizden gitmesine müsaade etmeyeceğiz. Bizlerin barınma hakkına yönelik bu yasadışı uygulamalara boyun eğmeyeceğiz. Bu zorba yasaları çıkaranlar bizleri susturacağını sanmasın. Kepez halkının mücadelesi hakkını alana kadar devam edecek" diye konuştu.

Hak Sahiplerinden Rayiç Bedel İsyanı
Hak sahiplerinden Mustafa Badem, rayiç bedellerin çok yüksek olduğunu belirterek ödeme konusunda zorlandıklarını söyledi. Badem, eline ulaşan tebligatta '3 ay içerisinde ödenmezse iptal edileceği' ifadesinin yer aldığını belirterek, "bu bir tehdit tebligatı" yorumunda bulundu. Yine hak sahibi Hüseyin Taşcıoğlu, 25 yıl önce Kepez'in bir mahallesinde 1150 m2 arsa aldığını, arsanın imara girdikten sonra kendisine 500 m2'lik kısmının kaldığını belirterek, yıllardır tapu mücadelesi verdiğinin altını çizdi. "Üzgünüm, benim yeryüzünde bu arsamın dışında hiç bir mal varlığım yok" diye konuşan Taşcıoğlu, arsası için 17 bin 740 liralık rayiç bedel istendiğini söyleyerek, kendisine herhangi bir evrakın gelmediğini belirtti, "Ne yapacağımı şaşırdım artık" diyerek tepkisini dile getirdi.

2B Hak Sahiplerinin Talepleri Dilekçe Halinde Defterdarlığa Verildi
Açıklamanın ardından 2B hak sahipleri, 'evlerinin bulunduğu arsalar için açıklanan rayiç bedellerin, bölge insanının gelir durumu hesap edilmeden açıklandığı, yüzlerce evin bulunduğu yeşil alanlarla ilgili yasada başka arsa gösterilir denmesine rağmen herhangi bir açıklama yapılmadığı, arsaların bedelleri hesaplanırken 400 m2 altında %50 indirim hakkının tanınmış olmasına karşın imar uygulamasında bölünen arsaların bazı kısımları indirim kapsamı dışında tutulduğu' gerekçeleriyle hazırladıkları ve 'açıklanan yüksek bedeller düşürülsün, ödeme süreleri vade farkı olmaksızın 120 aya çıkarılsın, imar uygulamasından kaynaklı parçalanan arsaların hepsine 400 m2 indirimi yapılsın, yeşil alanda kalan hak sahiplerine gösterilecek yeni arsaların yeri bir an önce açıklansın' taleplerinin de yer aldığı dilekçeyi Defterdarlığa teslim ettiler.

Haber: Devrim Dönmez Koçak
Fotoğraf: Ekin Akgün
ulusalkanal.com.tr
Etiketler

Yorum Gönder

Çok Yorumlananlar