Kars'ta Çocuklara Bilet Satışı Yasaklandı 31 Aralık 2014, 12:12

Kars il sınırları içerisinde 18 yaşından küçük çocuklara şehirlerarası yolcu bileti satışı yasaklandı.

Kars il sınırları içerisinde 18 yaşından küçük çocuklara şehirlerarası yolcu bileti satışı yasaklandı.

Kars İl Sınırları İçerisinde 18 Yaşından Küçük Çocuklara Şehirlerarası Yolcu Bileti Satışının Yasaklanmasına Dair Kars Valilik 2014/4 Sayılı Karar;

AMAÇ

Madde 1- Kars il sınırları içerisinde ailesinin ve kurumun bilgisi dışında, evden ve yurtlardan kaçan, kayıp olan çocuk ve gençlerin başına gelebilecek ve ileride yaşamlarını olumsuz yönde etkileyebilecek olayların engellenmesi, izinsiz il dışına çıkmalarının önüne geçilmesi ile ailelerdeki kayıp çocuk infialinin yaşanmasının engellenmesi amacı taşımaktadır.

KAPSAM

Madde 2- Bu karar, on sekiz (18) yaşından küçüklere şehirlerarası otobüs terminalleri, demiryolu istasyonları, acenteler ve havayolu taşımacılığı uçak bilet satışının düzenlenmesi hususlarını, bu idari düzenlemeye uymayanlara verilecek idari para cezalarının uygulanmasını kapsar.

HUKUKİ DAYANAK


Madde 3 –Bu kararın yasal dayanakları ;

1- 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 41. Maddesi

2- 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/C ve 66. Maddesi

3- 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32. Maddesi

4- 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu’nun 4. Maddesi

Hükümlerine dayanmaktadır.

GENEL ESASLAR

Madde 5- Şehirlerarası otobüs terminallerinde ve demiryolu istasyonlarında, bunların acentelerinde ve havayolu taşımacılığı uçak bilet satış noktalarında 18 yaşından küçüklere bilet satış yapılamaz.

Madde 6- 18 Yaşından küçükler seyahatleri için yanlarında velisi, vasisi veya kanuni temsilcisi bulunmadan, yalnız başına bilet talep etmeleri halinde iletişim araçları ile velisi, vasisi, kanuni temsilcisi ile irtibata geçilerek çocuğunun seyahatinden bilgilerinin olup olmadığı teyit edilir, bu durum tutanağa bağlandıktan sonra bilet satışı yapılır.

Madde 7- 18 yaşından küçüklerin yalnız başına bilet talep etmelerinden velisi, vasisi veya kanuni temsilcisinin seyahatten bilgisi olmadığının tespit edilmesi halinde, bu durum derhal kolluk kuvvetlerine bildirilir.

Madde 8- 18 yaşından küçük öğrencilik gerekçesi ile; ilimizde veya gideceği ilde öğrenci olduğunu ispatlayan belge gösterdiğinde bilet satışı yapılacaktır.

CEZAİ HÜKÜMLER

Madde 9- bu kara uymayanlar hakkında; 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 66. Maddesi ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32.Maddesinde öngörülen idari para cezası uygulanır.

YÜRÜRLÜK


Madde 6 – Bu karar yayım tarihinde yürürlüğe girer.

YÜRÜTME


Madde 7 – Bu kararı Kars Valiliği yürütür.

Özgür TUĞRUL / KARS
ulusalkanal.com.tr


Yorum Gönder

Çok Yorumlananlar