Sağlıkçılar zorunlu nöbet uygulamasına karşı iş bıraktı 11 Şubat 2015, 14:31

AKP hükümetinin sağlıkta dönüşüm programı kapsamında çalışanlara yönelik esnek ve kuralsız çalıştırma uygulamalarına karşı sağlık çalışanları bugün iş bıraktı.
 AKP hükümetinin sağlıkta dönüşüm programı kapsamında çalışanlara yönelik esnek ve kuralsız çalıştırma uygulamalarına karşı sağlık çalışanları bugün iş bıraktı.

Fazla çalışmaya, angaryaya ve nöbet uygulamasına karşı sağlık emekçileri yurt genelinde Halk Sağlığı Müdürlüklerine yürüdü. Antalya'da da sağlıkçılar iş başı yapmadı, eylemdeydiler.

Birinci basamak sağlık hizmetinin verildiği Aile Sağlığı ve Toplum Sağlığı Merkezleri’nde zorunlu nöbet uygulamasına karşı sağlık emekçileri bugün yurt çapında iş bıraktı. Sağlık Bakanlığı tarafından 1 Ocak’ta yürürlüğe konulan nöbet uygulamasına karşı sağlıkçılar tepki göstermek için iş başı yapmadı, alanlara çıktı. Antalya'daki sağlık çalışanları önce Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde bir araya geldi. Tepki sloganlarını ve taleplerini dillendiren sağlıkçılar ardından Halk Sağlığı Müdürlüğü'ne yürüdü. Yürüyüş boyunca sağlıkçılar sloganlarını eksik etmedi. Antalya Tabip Odası ve SES Antalya Şubesi öncülüğünde bir araya gelen sağlıkçılar adına yapılan açıklamada koruyucu sağlık hizmetlerinin tasfiyesine, fazla çalışmaya ve angaryaya karşı iş bıraktıkları vurgulandı.
Sağlık emekçileri adına SES Antalya Şube Başkanı Mustafa Kılınç Halk Sağlığı Müdürlüğü önünde yaptığı açıklamada, Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğini eleştirerek, "Bu düzenin ne halkın sağlığına ne de çalışanlarının insanca yaşam mücadelesine bir katkısı yoktur, olmayacaktır" diye konuştu. Yetkilerden artık açıklama değil, halkın ve sağlık çalışanlarının taleplerine kulak vererek sorunları çözecek adımlar atmasını beklediklerini vurgulayan Kılınç, birinci basamakta çalışan emekçilere dayatılan fazla çalışma, angarya ve baskılara karşı bugün hizmet üretmediklerinin altını çizdi. AKP hükümetinin halkın sağlığını hiçe sayan, sağlık çalışanlarını itibarsızlaştıran ve köleleştiren uygulamalarına karşı mücadele de kararlı olduklarını belirten Kılınç, "Gelin hep birlikte gitmeyen bu düzeni değiştirmek için mücadele edelim" diyerek tüm yurttaşlara çağrıda bulundu.

Haber: Devrim Dönmez Koçak - Fotoğraf: Ekin Akgün / ANTALYA
ulusalkanal.com.tr

Yorum Gönder

Çok Yorumlananlar