banner864

''Trakya’da taşeron işçileri artık sahipsiz olmayacak'' 19 Kasım 2013, 13:12

Çorlu Taşeron İşçileri Derneği kuruluşları dolayısı ile bir basın açıklaması yaptı.
Cumhuriyet Meydanında toplanan grup adına basın açıklamasını Çorlu taşeron işçileri derneği başkanı Cemal Dalar Yaptı.

Cemal Dalar Şunları Söyledi

“Taşeron işçileri, işçi sınıfımız içindeki en sahipsiz, en çok ezilen, en çok sömürülen ve en çok horlananlardır.

Örgütsüz oldukları için, sendikalar sahip çıkmadığı için, kanunda yazılı olan hakları bile uygulanmıyor.

Çalışmaya devam etmeleri, işverenin ağzından çıkacak söze bağlı hale getirilmiştir.
Gelecek güvenceleri yoktur.

Kıdem tazminatı hakkı gasp edilir, iş güvencesi gasp edilir.

Fazla çalıştırıldığı halde, fazla mesai ücreti gasp edilir.

İzin hakkı, ya da izin ücreti gasp edilir.

Hastalanır, ama doktora gitmesi engellenir.

Aynı işi yapan kadrolu işçinin yarısı kadar bile ücret alamaz.

Hem taşeron, hem asıl işveren tarafından azgınca sömürülmektedir.

Sermaye sınıfı ve hükümet, işçi sınıfının azgınca sömürüldüğü ve ezildiği bu sistemi, şimdi daha da yaymaya çalışıyor.

Hükümet, “kıdem tazminatı alacaklar” diye kandırarak, taşeron işçilerin yasalarda var olan hakları da ortadan kaldırılmak istiyor. Oysa 4857 Sayılı İş Yasasındaki haklar, bütün işçilerin haklarıdır.

Taşeron işçisinin zaten kıdem tazminatı hakkı da vardır, diğer hakları da.

Ama kanunla saptanmış hakları olmasına rağmen, hakları uygulanmaz.

Çünkü taşeron işçisi, ya haklarından habersizdir ya da bu hakları uygulatacak gücü yoktur.

Artık bu duruma son veriyoruz.

Trakya’daki sahipsiz ve örgütsüz taşeron işçiler artık sahipsiz ve örgütsüz olmayacaklar.

Çorlu Taşeron İşçileri Derneği kurulmuş ve faaliyetine başlamıştır.

Çorlu Taşeron İşçileri Derneği, taşeron işçilerinin yasadan kaynaklanan haklarını uygulatacaktır.

Derneğimiz, iş yasasında muvazaa denilen, kanuna karşı hile yapılarak, aslında asıl işverenin haklarına sahip olan taşeron işçisinin bu haklarına sahip olmasını sağlayacaktır.

Derneğimiz, deneyimli hukukçuları ile taşeron işçilerimize hukuksal destek verecektir.

Derneğimiz, Türkiye’nin en birikimli işçi uzmanları ile işçilerimizin eğitilmesini ve haklarının bilincinde olmasını sağlayacaktır.

Hastanelerdeki, belediyelerdeki, Üniversitedeki, özel şirketlerdeki, ya da diğer yerlerdeki taşeron işçilerimize sesleniyoruz.

Artık yalnız değilsiniz, artık sahipsiz değilsiniz.

Artık, kanun kitap tanımayan işverenlere, kanunu uygulatacak bir merkez kurulmuştur.

Artık, haklarınızı yargıda takip edecek donanımlı hukuk büronuz var.

Artık işçilerin ihtiyacı olanları anlatacak ve öğretecek tecrübeli uzmanlarımız var.

Gazeteler, televizyonlar bizim derdimizle ilgilenmiyor diye sızlanmanıza artık gerek kalmadı.

Bütün taşeron işçilerini, Çorlu Taşeron İşçileri Derneği’ne gönül rahatlığı içinde ve hiçbir endişe duymadan üye olmaya davet ediyoruz.Haydi.” Dedi.

Yönetim Kurulu
Cemal Dalar Başkan
Selçuk Keser Sekreter
Mustafa Özden Sayman
Muhittin Mete İyidoğan üye
Alaaddin Yıldırım Üye
Cihat Uçar Üye
İmdat Şahin Üye

İmdat ŞAHİN
ulusalkanal.com.tr

 

Yorum Gönder