Doğu Perinçek: Bölücü ve yobaz teröre son vermek için İncirlik Üssü ABD'ye kapatılsın

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, bugün İstanbul İl Merkezinde bir basın toplantısı düzenleyerek, ABD’nin ateşe sürdüğü Bölücü Teröre karşı Devlet ve Millet Olarak Topyekun Mücadelenin yakıcı görev olduğunu açıkladı.

GÜNDEM 19.02.2016, 13:19 19.02.2016, 13:28
Doğu Perinçek: Bölücü ve yobaz teröre son vermek için İncirlik Üssü ABD'ye kapatılsın
Perinçek, açıklamasında şunları belirtti:

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Bölücü Terör Örgütünü hendeklere gömen başarıları ve Suriye’nin kuzeyinde sözde PKK/PYD koridorunun açılmasına karşı uygulamaları, ABD ve İsrail’i telaşa düşürmüş bulunuyor. Ankara’daki son bombalama eylemleri, Türkiye’yi kararlı tutumundan caydırma amacını taşımaktadır. Bu eylemlere intikam zihniyetiyle değil, doğru strateji ve doğru siyasetle yanıt verilebilir. Bölücü Teröre karşı devletçe ve milletçe Topyekun Mücadelenin zamanı gelmiştir.

Tayyip Erdoğan ve Davutoğlu, PKK/PYD Terör örgütünü desteklemekten vazgeçmeleri için ABD’ye ve müttefiklerine çağrılarda bulunuyorlar. Bugün yapılacak iş, Bölücü Terör Örgütünü Türkiye’nin üzerine süren ABD’den yardım istemek değil, ABD planları içinde komşularımıza terör ihracına son vermektir.

ABD ve İsrail, yalnız Türkiye’de değil, Suriye’de, Irak’ta, İran’da ve Rusya’da bölücü ve yobaz terör örgütlerini destekliyorlar. Tayyip Erdoğan-Davutoğlu yönetimi de komşu ülkelerde terörü kışkırtan, eğiten ve silahlandıran bu faaliyete katılmaktadır. Bu durumda Bölücü Teröre karşı biricik çözüm, ABD planları içinde terörü desteklemeye son vermek ve komşularımızla Bölücü ve Yobaz Terörüne karşı birlikte mücadele etmektir. Türkiye ile İran birlikte hareket etmeye karar verdiği an, PKK beyaz bayrak çeker. Bunun örneği 1974 yılındaki Cezayir Anlaşmasıdır. İran ile Irak anlaşınca, Barzani silahı bırakmış ve Irak yönetimine teslim olmuştur.

Vatan Partisi’nin Bölücü Teröre karşı mücadele programı, kesin sonuç alıcı kapsamdadır. Çözüm, devlet ve millet olarak topyekun mücadeledir.

BÖLÜCÜ TERÖRE KARŞI TOPYEKÜN MÜCADELE PROGRAMI

Vatan Partisi’nin ülkede birlik, dirlik ve barış için, orta ve uzun sürede uygulanacak siyasal, toplumsal ve ekonomik programı, kaçınılmaz olarak Türkiye’nin gündemine gelecektir. Şu anda yakıcı görevler şunlardır:

1.İNCİRLİK ÜSSÜ ABD’YE KAPATILMALIDIR

Bölücü ve yobaz terörüne son vermek için İncirlik üssü derhal ABD’ye kapatılmalı ve İncirlik üssünde bulunan tüm yabancı uçaklar, techizatlar, araç ve gereçler Türkiye’den gönderilmelidir.

2.BÖLÜCÜ ANAYASA GİRİŞİMİNE DERHAL SON VERİLMELİDİR

PKK/HDP, vatanımızın bir parçasında “özerklik” ilan ediyor ve özerklik amacıyla terör eylemleri yapıyor. Bu koşullarda AKP ve CHP’nin “Avrupa Özerklik Şartı”nı Anayasaya geçirme girişimleri, Bölücü Terörle suç ortaklığından başka bir anlam taşımıyor. AKP ve CHP, şu anda özerkliğin lafını dahi terk etmek sorumluluğuyla karşı karşıyadırlar.

Türk Milleti kavramını Anayasa dışına sürme girişimi de, Terör yangınına benzin dökmekten başka bir anlam taşımıyor. ABD emperyalizminin dayattığı özerklik için elverişli bir iklim oluşturmak, artık devlet ve vatan bütünlüğüne ihanet anlamındadır.

PKK/HDP’nin talepleri doğrultusunda Yeni Anayasa yapma girişimine derhal son verilmelidir.

3. KOMŞULARIMIZLA BÖLÜCÜ VE YOBAZ TERÖRÜNE KARŞI DERHAL İŞBİRLİĞİNE GEÇİLMELİDİR

Komşularımız Suriye, Irak, İran ve Rusya da, ABD ile İsrail’in desteklediği terör örgütleriyle mücadele etmektedirler. Bölücü Teröre karşı en etkili siyaset, komşularımızla işbirliği ve Asya ülkeleriyle dayanışmadır. Bu ülkelerin toprak bütünlüğü, Türkiye’nin toprak bütünlüğüdür. AKP iktidarı, komşularımıza terör ihracına derhal son vermeli ve en büyük ticaret ortağımız Rusya ile ilişkileri tamir etmelidir. ABD ve Avrupa ile ilişkilerimizin normalleşmesi de bu kararlılığa bağlıdır.

4. BÖLÜCÜ TERÖRÜ DESTEKLEYEN HDP’NİN KAPATILMASI İÇİN DAVA AÇILMALIDIR

Ankara’nın göbeğinde bomba patlatan, Diyarbakır’da daha dün altı Mehmetçiği şehit eden terör örgütü, Meclisin içindedir. HDP, PKK’nın siyasal koludur ve herkesin gözleri önünde Bölücü Teröre yardımcı olmaktadır.
Teröre örgütlenme özgürlüğü tanınamaz. Anayasaya ve Siyasal Partiler Yasasına göre, terörü destekleme faaliyetinin odağı haline gelen siyasal partiler kapatılır. Yine Anayasanın 68/4. Maddesine göre, siyasal partilerin tüzük, program ve eylemlerinin “Devletin bağımsızlığına, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne” aykırı olması kapatma nedenidir.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP hakkında Anayasa Mahkemesine kapatma davası açma sorumluluğu ve göreviyle karşı karşıyadır. Hukukun emri de budur, milletin talebi de budur, Türkiye’nin vatan bütünlüğünün ve ülkemizde barışın gereği de budur. Vatan bölünürse demokrasi olmaz. Cebir ve şiddetin olduğu yerde, demokrasi olmaz.

5.BÖLÜCÜ TERÖRE YARDIM SUÇUNU İŞLEYEN HDP MİLLETVEKİLLERİNİN DOKUNULMAZLIĞI KALDIRILMALIDIR

Bölücü teröre yardım eden ve “Kürdistan’a özerklik” eylemine katılan HDP milletvekillerinin dokunulmazlığı kaldırılmalıdır.

6.BÖLÜCÜ TERÖR ÖRGÜTÜNÜ EYLEMLERİYLE DESTEKLEYEN BELEDİYE BAŞKANLARI GÖREVLERİNDEN ALINMALIDIR

Güneydoğu illerimizde bazı belediye başkanları, eylemli olarak bölücü terör örgütünün faaliyetine ve Kürdistan’a özerklik suçuna katıldılar. Bu yerel yönetim sorumluları, yasalar gereği İçişleri Bakanlığı tarafından derhal görevden alınmalıdırlar.

7.TÜRKİYE’Yİ BÖLMEK İÇİN KULLANILAN İKİZ İHANET YASALARI DERHAL KALDIRILMALIDIR

Birleşmiş Milletler’de “İkiz Sözleşmeler” diye anılan “Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi” ve “Kişisel ve Siyasal Haklar Sözleşmesi” başlıklı uluslararası sözleşmeler, 4 Haziran 2003 günü TBMM’de yasayla onaylandı ve yasalaştı.

Bu yasa, Türkiye’yi, etnik, ekonomik, toplumsal parçalama yasasıdır. 35 yıl imzalanmayan, en sonunda AKP iktidarı döneminde CHP oylarıyla Meclisten geçirilen yasa, Türkiye’nin devlet ve millet bütünlüğünü ortadan kaldırmak ve devlet egemenliğini yok etmek için kullanılmaktadır (I. Sözleşme, Madde 1, 2/2, 5 ve 25, II. Sözleşme, Madde 1, l/2, 2/1).

Bu yasa, Lozan Antlaşması’nı delik deşik etmiştir ve yabancı devletlere müdahale hakkı tanımaktadır (II. Sözleşme, Madde 40, 41, I. Sözleşme, Madde 1 ve 27).

TBMM Başkanı, İkiz Sözleşmelerin kaldırılması gündemiyle Meclis’i derhal toplantıya çağırmalı ve bu İhanet Yasası kaldırılmalıdır.

8. GÜNEYDOĞU BÖLGEMİZDE OLAĞANÜSTÜ HAL VEYA SIKIYÖNETİM İLAN EDİLEREK HALKIN GÜVENLİĞİ SAĞLANMALIDIR

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Polisimiz, 24 Temmuz’dan bu yana kahramanca mücadele yürüterek, bölücü terörü kendi kazdığı hendeklere gömüyorlar. Bölge halkımız, barış ve güvenliğe kavuşmak için, bu mücadelenin bir an önce sonuçlanmasını istiyor. Halkımızın büyük acılar ve sıkıntılar içinde kalmasına daha fazla izin verilemez.

Hele son “Özerk Kürdistan” ilanından sonra, Bölücü Terörün daha fazla kan dökmesine ve ocak söndürmesine fırsat vermemek ve örgütün bitirilmesi için, Olağanüstü Hal veya Sıkıyönetim ilanı bütün milletin talebidir ve gereklidir. Bu amaçla Anayasal mekanizma işletilmelidir.

9. YEREL YÖNETİM YASALARI DEĞİŞTİRİLMELİ

Yerel Yönetim Yasaları, Türkiye’de yerel demokrasiyi ortadan kaldırmak yanında Bölücü Teröre Örgütüne kan dökme olanağı veriyor. Kaldırılmış olan kasaba belediyeleri ile mahalle haline getirilmiş köy muhtarlıklarının yeniden kurulması, demokrasinin gereğidir. İl özel idareleri güçlendirilerek yeniden kurulmalıdır. Bunun yanında Yerel Yönetim Yasaları, Bölücü Teröre karşı mücadelenin ihtiyaçlarına göre değiştirilmelidir.

10.KAMU GÖREVLİLERİ BÖLÜCÜ TERÖRE KARŞI MÜCADELENİN GEREKLERİNE GÖRE ATANMALIDIR

Bazı kamu görevlilerinin Bölücü Teröre karşı mücadelede görevlerini yerine getirmediklerini öncelikle halkımız saptamaktadır. Bölücü Teröre son vermek ve halka hizmet ihtiyaçlarına uygun olarak, validen başlayarak yetenekli, kararlı, cesur kamu görevlileri atanmalıdır.

11.TERÖR SUÇLARININ YARGILANMASI VE İNFAZINDA KARARLILIK İÇİN GEREKLİ ÖNLEMLER ALINMALIDIR

Bölücü Teröre karşı mücadelenin bir an önce kesin sonuca ulaşması için, terör suçlarının yargılanması ve infazında hukukun uygulanması ve kararlılık şarttır. Asker ve polisimizin canla ve başla yürüttüğü mücadelenin etkin ve caydırıcı olması için, yargıda hız ve infazlarda kararlılık gerekiyor. Barışa ve kardeşliğe bir an önce kavuşmak buna bağlıdır.

12.MEDYADA BÖLÜCÜ TERÖR PROPAGANDASINI ÖNLEMEK İÇİN YASALAR UYGULANMALIDIR

Çeşitli gazete ve televizyonlar, Bölücü Terör Örgütünün şiddet eylemlerinin propagandasını yapıyorlar. Suç işleyen medya organlarına yasaların uygulanması, basın özgürlüğüne aykırı değildir, en başta Mehmetçiğin yaşam özgürlüğünün gereğidir. Mehmetçiğe ve polisimize karşı şiddet eylemlerinin ve cinayetlerin övülmesi ve teşvik edilmesi, yalnız güvenlik güçlerimize karşı değil, vatana ve millete karşı suçtur. Bölücü Terörü kışkırtan propagandaya son verecek önlemler derhal alınmalı ve uygulanmalıdır.

13.BÖLÜCÜ ÖRGÜTÜN TERÖR EYLEMELERİNİ DESTEKLEYEN SÖZDE STK’LARIN VE MESLEK KURULUŞLARININ SUÇ OLUŞTURAN FAALİYETLERİ ÖNLENMELİDİR

Bugün bazı sözde sivil toplum kuruluşları ve sözde meslek kuruluşları açıkça Bölücü Terör Örgütünün organları olarak faaliyet yürütmektedirler. Onların bu faaliyetlerinin bedeli, Mehmetçiğin ve Polisimizin kanıyla ödeniyor.
Bölücü Terörü destekleyen ABD güdümlü örgütlerin yasadışı faaliyetlerine karşı yasaların öngördüğü yaptırımlar kararlı olarak uygulanmalıdır.

14.ÇOCUKLARIMIZI VE GENÇLERİMİZİ PKK TERÖR ÖRGÜTÜNDEN KURTARMAK İÇİN AİLELERİYLE, İŞYERLERİYLE VE ÜNİVERSİTELERİMİZLE İŞBİRLİĞİ YAPILMALIDIR

Bölücü Terör Örgütü, 18 yaşından küçük çocuklarımızı ve gençlerimizi ateşe sürmekte, ailelerini büyük acıların içine atmaktadır. Kamu kurumları, bu gençlerimizi kurtarmak için ailelerini ve işyerlerini bilgilendirmeli ve işbirliğine gitmelidir.

Bölücü Terör örgütü elemanlarının üniversitelerde terör yapmalarına kesinlikle izin verilemez. Üniversitelerimiz, bölücü teröre özgürlük tanıyan uygulamalara son vermeli, yüksek öğretimde özgürlük ve barış ortamı sağlanmalıdır.

15.GÜNEYDOĞU HALKIMIZA BARINMA VE GEÇİMLERİ İÇİN GEREKEN YARDIM DERHAL YAPILMALIDIR

Bölücü Teröre karşı mücadele koşullarında, Güneydoğu bölgesi kentlerinde ve köylük alanda evi yıkılan, göç etmek zorunda kalan yurttaşlarımızın barınmaları, geçinmeleri, eğitimleri ve çalışmaları için, devlet olanakları derhal seferber edilmelidir. İş bulmada terör mağduru yurttaşlarımıza öncelik verilmelidir.

16.BÜTÜN MİLLETİMİZİ, SİYASAL PARTİLERİ, SENDİKALARI, KİTLE ÖRGÜTLERİNİ TÜRKİYE CEPHESİNDE BİRLEŞMEYE ÇAĞIRIYORUZ

Türk Silahlı Kuvvetleri, Bölücü Terör Örgütünü hendeklere gömüyor. Türkiye, bu mücadeleden başarıyla çıkacaktır. Bunun için devletin ve milletin topyekun mücadelesi şarttır. Türkiye, Bölücü Teröre karşı mücadelede kesin sonuca ulaşacak kuvvete ve birikime sahiptir.

Devlet, vatan ve millet bütünlüğü, her türlü sınıf, topluluk ve kişi çıkarının üstünde, bütün milletimizin meselesidir.

Türk de biziz, Kürt de biziz, hepimiz Türk milletiyiz.

Hiçbir ayrım gözetmeden bütün milletimizi, siyasal partileri, sendikaları, meslek odalarını ve kitle örgütlerini, Türkiye Cephesinde sımsıkı birleşmeye çağırıyoruz. Bunun için, Vatan Partisi olarak görevimizi yerine getirme kararındayız.

PKK, yaptığı terör eylemleriyle kendi tepesine inecek büyük gücü göreve çağırmaktadır.

PKK’yı artık ne ABD kurtarabilir, ne de İsrail.

ulusalkanal.com.tr

Yorumlar (0)
banner1278
banner1277
29°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31