Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek açıkladı: İsrail saldırganlığına karşı Üç Ayaklı Plan

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, bugün (16 Mayıs 2021, Pazar) saat 14.00’te Ankara’da Vatan Partisi Genel Merkezi’nde, Genel Sekreter Özgür Bursalı, Genel Sayman Vekili Yıldırım Gençer, Partinin önder kadrolarından Aykut Diş ve Ankara İl Başkanı Deniz Tokgöz ile bir basın toplantısı yaptı. Perinçek, Türkiye Hükümetinin Batı Asya ülkelerini İsrail saldırganlığına karşı üç ayaklı bir planla harekete geçirmek için girişimde bulunmasını önerdi.

GÜNDEM 16.05.2021, 15:09 17.05.2021, 03:34
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek açıkladı: İsrail saldırganlığına karşı Üç Ayaklı Plan

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, bugün (16 Mayıs 2021, Pazar) saat 14.00’te Ankara’da Vatan Partisi Genel Merkezi’nde, Genel Sekreter Özgür Bursalı, Genel Sayman Vekili Yıldırım Gençer, Partinin önder kadrolarından Aykut Diş ve Ankara İl Başkanı Deniz Tokgöz ile bir basın toplantısı yaptı. Perinçek, Türkiye Hükümetinin Batı Asya ülkelerini İsrail saldırganlığına karşı üç ayaklı bir planla harekete geçirmek için girişimde bulunmasını önerdi. Vatan Partisi Genel Başkanı özetle şunları belirtti:

İSRAİL SALDIRGANLIĞI LANETLEMELERLE DURDURULAMAZ

İsrail saldırganlığını kınamalarla, lanetlemelerle, dualarla, yakarışlarla ve uluslararası topluma çağrılarla durdurma olanağı bulunmadığını artık herkes görmektedir. Artık hiç kimse boş laflarla kamuoyunu kandıramaz.

Vatan Partisi, Türkiye Hükümetine ABD destekli İsrail saldırganlığını durdurmak için etkin bir plan öneriyor.

ÜÇ CEPHEDE SALDIRGANLIK

Filistin bugün yalnız Müslüman dünyasının ve Arap halklarının değil, insanlığın ön cephesidir.

ABD destekli İsrail saldırısının üç hedefini saptamak, doğru strateji kurmanın ve doğru siyasetler üretmenin öncelikli koşuludur.

Birincisi: İsrail, Filistin topraklarını işgal ederek ve günümüzdeki saldırılarıyla Doğu Kudüs merkezli, bağımsız Filistin Devletini önlemek peşindedir.

İkincisi: İsrail, Batı Asya’da ''Kürdistan'' adı altında İkinci İsrail’i kurmak amacından vazgeçmemiştir ve vazgeçmez. Musul-Kerkük petrollerine sahip, Doğu Akdeniz’de limanı bulunan, Diyarbakır merkezli Müslüman bir İsrail kurmak, yalnız İsrail’in değil, ABD emperyalizminin de Batı Asya’daki stratejik hedefidir. Bu nedenle Irak, Suriye, Türkiye ve İran’ın toprak bütünlüğü, ABD-İsrail ortaklığı tarafından tehdit edilmektedir.

Üçüncüsü: İsrail, ABD, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile KKTC devletini ortadan kaldırmak ve Doğu Akdeniz’in ekonomik kaynaklarını paylaşmak için, silahlı bir ortaklık oluşturmuştur. Tevrat’tan ve Yunan Mitolojisinden alınan Noble Dina ve Nemesis gibi intikam temalı isimlerle yapılan tatbikatlar, İsrail’in Doğu Akdeniz’deki saldırgan amaçlarını ortaya sermektedir.

FİLİSTİN’İN ÖN CEPHEDE
TÜRKİYE VE İNSANLIK İÇİN MÜCADELESİ

Filistin Devleti ve halkı, bugün ABD emperyalizmine ve İsrail Siyonizmine karşı ön cephede bütün Batı Asya ülkeleri ve insanlık için savaşıyor.

Filistin, Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı E Amiral rahmetli Soner Polat’ın vurguladığı üzere aynı zamanda Türkiye için de savaşmaktadır:

''İsrail’in nihaî hedefi, Türkiye’dir.Filistin’de İsrail işgaline ve zulmüne direnen gençler, aslında yalnızca vatanlarının değil, aynı zamanda Anadolu’nun da muhafızlarıdır. Filistin cephesi, tarihte olduğu gibi bugün de birinci savunma hattımızdır. Irak, Suriye, Libya ve Tunus’u karmaşaya mahkûm eden emperyal aktörler şayet Şam ve devamında Humus, Halep, Deyrizor, Haseke, Rakka hattında istediklerini elde ederlerse, kesinlikle durmayacak, yönlerini Anadolu’ya çevireceklerdir. Bunu da DEAŞ, FETÖ ve PKK gibi ürettikleri terör unsurları ile değil, doğrudan yapacaklardır. Yüz yıl önce de böyle olmuştu. Filistin tam anlamı ile Türkiye’nin meselesidir.Türkiye, bütün gücüyle Filistin direnişinin yanında olmalıdır. Bu konuda zaaf göstermek, Anadolu içlerinde İsrail füzeleri ile yüzleşmek sonucunu doğurabilir. Siyonist devletin Suriye’de kat ettiği her aşama, Türkiye’ye biraz daha yaklaşma şansı verecektir. Bizim için Aynel Arab, Afrin, Münbiç neyse Gazze de odur.''

ÜÇ AYAKLI PLAN

Batı Asya ülkeleri ve müttefikleri, İsrail’in üç cephedeki saldırganlığını Üç Ayaklı Plan’la bozguna uğratabilirler:

Birincisi: Doğu Kudüs Merkezli bağımsız Filistin Devletinin kurulması.

İkincisi: ABD ve İsrail’in ''Kürdistan'' adı altında İkinci İsrail Devletini kurma girişiminin bugün öncelikle Suriye ve Irak topraklarında bozguna uğratılması.

Üçüncüsü: ABD-İsrail-Yunanistan-Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ortaklığının Doğu Akdeniz’deki saldırganlığının boşa çıkartılması.

Üç Ayaklı Plan,

- ABD-İsrail saldırganlığına stratejik düzlemde cephe alır.

- İsrail saldırganlığını bütün boyutlarıyla saptayarak, en geniş ittifakı sağlar.

- Türkiye’nin güvenliği ve ekonomik gelişmesiyle bütünleştirir.

- Başarıya ulaşacak siyasetler dizisini belirler.

TÜRKİYE HÜKÜMETİNİN
TARİHSEL SORUMLULUĞU VE OLANAKLARI

Türkiye Hükümeti, bugün ABD-İsrail saldırganlığını durdurmada kilit ülke konumundadır.

Türkiye Hükümeti, Batı Asya’da ABD-İsrail saldırganlığını durduracak ve stratejik düzlemde barış ve güvenliği sağlayacak kuvveti yaratmada ve sonuca ulaşmada etkin rol oynayacak konumdadır. Hükümetimiz, Üç Ayaklı Plan’ın uygulanması amacıyla Batı Asya Devletlerini konferansa çağırabilir.

ABD ve İsrail Saldırganlığına Karşı Üç Ayaklı Plan Konferansı’na Filistin, Suriye, Irak, İran, Lübnan, Ürdün, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Mısır, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Yemen, Libya, Tunus, Cezayir, Fas, Rusya, Abhazya, Azerbaycan, Türkmenistan, Kazakistan, Tacikistan, Afganistan, Özbekistan, Kırgızistan, Pakistan, Hindistan, Bangladeş ve Çin Halk Cumhuriyeti çağırılabilir.

GÜVEN SAĞLAMAK İÇİN KÜRECİK VE İNCİRLİK
ÜSLERİNİN TÜRK ORDUSU’NUN DENETİMİNE ALINMASI

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ABD ve İsrail saldırganlığına karşı güven sağlaması ve inandırıcı olması için, öncelikle kendi topraklarımızda ABD ve İsrail saldırganlığına hizmet eden ABD üslerini Türk Silahlı Kuvvetleri’nin denetimine alması ve bu üslerdeki ABD askerlerinin en kısa zamanda ABD’ye yollanması gerekir.

HER ALANDA İŞBİRLİĞİNE SURİYE’DEN BAŞLAMAK

Suriye Arap Cumhuriyeti, bugün ABD-İsrail saldırganlığıyla her üç cephede karşı karşıya gelen biricik ülkedir. Suriye,

- İsrail’in doğrudan silahlı saldırılarına uğramaktadır ve Filistin ile birlikte bu açıdan en ön cephede savaşmaktadır.

- Suriye, ABD ve İsrail’in ''Kürdistan'' adı altında İkinci İsrail girişimine karşı yine ön cephede savaşmaktadır.

- Suriye, ABD ve İsrail’in Doğu Akdeniz’deki emperyalist girişimlerinin de hedefidir.

Bu durumda Türkiye, ABD ve İsrail saldırganlığını durdurmak için mücadelede öncelikle Suriye ile işbirliği olanaklarına sahiptir.

NETANYAHU’NUN TEŞEKKÜR ETTİĞİ ÜLKELER

Netanyahu’nun 15 Mayıs 2021 günü ''Terörist saldırılarına karşı İsrail’in meşru müdafaa hakkını destekledikleri ve kararlılıkla İsrail’in yanında durdukları için'' teşekkür ettiği ülkeler şunlardır: ABD, Arnavutuk, Avusturalya, Avusturya, Bosna Hersek, Brezilya, Bulgaristan, Kanada, Kolombiya, Güney Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, Gürcistan, Almanya, Guatemala, Honduras, Macaristan, İtalya, Litvanya, Moldova, Hollanda, Kuzey Makedonya, Paraguay, Slovenya, Ukrayna, Uruguay.

Bu ülkeler arasında Türkiye açısından özellikle Güney Kıbrıs, Ukrayna, Bosna Hersek ve Gürcistan dikkat çekiyor.

İsrail saldırganlığına karşı kesin ve etkin konum alan ülkeler arasında ise, Rusya, İran ve Çin bulunuyor.

Türkiye, her cephede birlikte olduğu ve stratejik düzlemde ortak çıkarlarda buluştuğu Rusya, İran ve Çin’e karşı yürütülen ABD-İsrail merkezli fitne ve fesat girişimlerine karşı etkin uygulamalarda bulunmalıdır.

HÜKÜMETİMİZE ÖNERİ

Türkiye Cumhuriyeti Hükümetimize, ABD-İsrail merkezli tehdidi her üç cephede etkisiz kılmak için Batı Asya ülkelerini bir konferansta toplamasını ve Üç Ayaklı Planı etkin bir tarzda uygulamak için harekete geçmesini öneriyoruz.

Konferans, ABD ve İsrail’e karşı kınamalarla yetinmemeli, saldırganlığı durduracak ve her üç cephede kesin sonuçlar sağlayacak siyasal, ekonomik ve askerî işbirliğine ilişkin eylem planını karara bağlamalıdır. Bu amaçla Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti toplanacak Konferansa somut bir eylem planı götürmelidir.

Yorumlar (0)
banner1278
banner1277
20°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31